Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy o víře

www.vira.cz


 www.vira.cz

Ježíšova slova i dnes otvírají unavená srdce

Petr řekl Ježíšovi: "Pane, ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili…" srov. J 6,68-69
Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.8.2018 | 0:00


Jakým úhlem pohledu hledíme na svět?

Je na každém z nás, jakým úhlem pohledu a přes jaké brýle hledíme na svět.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.8.2018 | 16:45


Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.8.2018 | 15:18


Klíčem ke štěstí je vděčnost

"Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista." Ef 5,20
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.8.2018 | 0:00


Strach je nepřítelem naší vyrovnanosti

Když kočka, která je od přírody podezřívavá, k vám přijde a usne, znamená to, že se u vás cítí bezpečně, že vám důvěřuje a ví, že chcete její dobro. Pokoj vychází z důvěry.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.8.2018 | 16:21


Modlitba v době sucha

Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr. (Žl 135,5-7)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.8.2018 | 13:36


CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni zišlo kvôli jedinému cieľu. Modliť sa za to, aby Pán Boh mohol „Premeniť:“ krajinu, mestá, politiku, rodiny i samotné srdcia. To bol highlight tohtoročného CampFestu, jedného z najväčších kresťanských festivalov v strednej Európe, ktorý oslávil dvadsať rokov od svojho vzniku.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.8.2018 | 11:26


Slovo pro chvíle nejistoty a strachu

„Pohleďte a zakuste, jak dobrý je Bůh. Šťastný je člověk, který se k němu utíká.“ srov. Ž 34,9
Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.8.2018 | 0:00


Aby lidé mohli žít v manželství, musí se stát dospělými.

Je zajímavé, že právě v hospodářsky vyspělých zemích nadprůměrné množství lidí ustrne v takovém stadiu svého vývoje, kdy je člověk obrácen především jen sám na sebe.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.8.2018 | 0:00


O zdravé výživě trochu jinak

"Ježíš jim řekl: ´Já jsem chléb života.´" Jan 6,35
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.8.2018 | 0:00


Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního ročníku, zatímco scéna pro nejmenší návštěvníky se na programu objeví potřetí.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.8.2018 | 11:50


CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od 02.-05. augusta 2018.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.8.2018 | 17:45


Hloupí a zlí lidé budou ovládat osudy národů

Každý člověk je plamenem, aby svítil do temnot na zemi.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.7.2018 | 0:00


I my můžeme konat nemožné

Když Ježíš uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl apoštolům: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ Jeden z učedníků mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Jan 6,5.8-11
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.7.2018 | 0:00


Umět čekat i odpočívat

Stojí za to nespěchat a čekat, protože některé věci stojí za to prožít...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.7.2018 | 0:00


Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju premiéru na
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.7.2018 | 11:39


OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické konference – závěrečné bohoslužbě předsedal brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. V Brně se tato akce od 11. července konala již po dvanácté a organizátoři opět zaznamenali nárůst počtu účastníků, jichž bylo letos téměř 8 000.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.7.2018 | 10:31


Všichni potřebujeme vypnout. Ale jak?

"Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Odevšad totiž pořád přicházelo a odcházelo tolik lidí, aby ho slyšeli, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami." Srv. Mk 6,30-32
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.7.2018 | 0:00


Rozcestníky v mlze

Občas se nám velmi uleví, když se na výletě z mlhy náhle vynoří rozcestník. Bývá tomu tak i na našich životních poutích...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.7.2018 | 16:26


Bůh sám může doplnit to, na co nemáme sílu

„Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Bůh mluví o pokoji.“ (Ž 85,9.11)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.7.2018 | 0:00


Zeptej se dobytka

„Zeptej se dobytka, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to vše učinila...“ (Job 12,7-10).


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.7.2018 | 0:00


Každý z nás bojuje s nějakými svými ostny

Abych se nepovyšoval, byl mi dán do těla osten, který mne sráží. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (srov. 2Kor 12, 7-9)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.7.2018 | 0:00


Katolická charismatická konference 2018

Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která se letos uskuteční od 11. do 15. července v pavilonu F na výstavišti BVV. S tímto obdobím očekávaného odpočinku a regenerace souzní letošní motto z listu Efesanům „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.7.2018 | 17:10


Cítil jsem se jako vyždímaný hadr, absolutně na dně

Jednou řeklo mé tělo a má psychika dost. Po návratu z nemocnice jsem ležel doma a nemohl skoro nic. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.7.2018 | 11:43


Bůh někdy nechává situace zajít dál, než je nám milé

Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ (Mk 5, 35-36)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.6.2018 | 0:00


Tip na léto

Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy za ním)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.6.2018 | 16:12


Komunismus a křesťanství

"My komunisté máme dva nepřátele: americké imperialisty a křesťany."


Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.6.2018 | 0:00


Prázdninové vydání časopisu IN!

Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.6.2018 | 9:25


Existuje někdo, kdo zná celý tvůj život od prvního okamžiku

Bůh mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. (Iz 49,1)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.6.2018 | 0:00


Lhaní je velmi návykové

Jedna lež vede ke druhé, jak se snažíme zamaskovat svůj klam. Proto si snadno navykneme nevidět nepoctivost ve svém vlastním životě. A hlavně začneme nedůvěřovat druhým. Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám nemůže věřit nikomu jinému... 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.6.2018 | 0:00


Setkání s Bohem: strašák, anebo vytoužený cíl?

"Jsme plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného." (2 Kor 5,6-10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.6.2018 | 0:00


Dobrý nebo špatný táta?

Teď je mu padesát, děti vyrostly a on cítí, že mu jejich dětství nějak uteklo


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.6.2018 | 16:00


Příprava na manželství - osvědčená publikace

Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.6.2018 | 16:44


Nemusím splňovat představu, kterou jsem si o sobě udělala

Vždycky jsem chtěla dělat všechno správně! Být milující, silnou, aktivní, krásnou a obdivuhodnou manželkou i skvělou, vtipnou a úžasnou mámou i dcerou, na kterou mohou být rodiče pyšní.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.6.2018 | 0:00


Soutěž o 6 vstupenek na festival UNITED

Zveřejnění výsledků losování o lístky na festival UNITED:

Správná odpověď na soutěžní otázku: "Co znamená zkratka 3P?"  zní: 

Být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni.

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.6.2018 | 0:00


Bůh námi občas zatřese

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ (srov. Gn 3,9-10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.6.2018 | 0:00


Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během letošních seminářů na UNITED.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.6.2018 | 11:15


Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty jsou mimořádně doplněny dokumentárními fotografiemi Jindřicha Štreita.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.6.2018 | 11:19


Naučila jsem se vystačit si bez manžela

Když jsme se s Tomem brali, byli jsme velmi zamilovaní. Tehdy jsme si běžně hodiny povídali. A i když jsme nemluvili, vnímali jsme, co ten druhý cítí. Vlastně je těžké říct, kdy jsme se pak vzdálili. Možná jsem dětem věnovala příliš mnoho pozornosti, a on si připadal trochu odstrčený.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.6.2018 | 0:00


Proč v neděli do kostela?!

Toto praví Hospodin: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Zachovávej tento den a svěť ho tak, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.“ (srv. Dt 5,12-15)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.6.2018 | 0:00


Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.6.2018 | 10:05


Boží tělo -svátek

Slavnost Těla a krve Páně
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.5.2018 | 0:00


Někdy je dobré udělat čelem vzad

Přiznat si, že nemá cenu v cestě pokračovat, nám často připadá hodně těžké. A je k tomu zapotřebí nejen moudrosti, ale také odvahy.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.5.2018 | 17:31


První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!

CampFest, ktorý sa koná 2.-5. augusta 2018 na Ranči Kráľova Lehota, ako predovšetkým hudobný festval, ponúka...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.5.2018 | 13:56


Ježíš vstupuje do našich pochyb

"Někteří učedníci měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: ´Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, … Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.´" Srv. Mt 28,17-20
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.5.2018 | 0:00


Nepřála jsem si nic jiného než prožívat úplně normální všední dny

Zdá se mi, že každodennost činí věci kouzelnými. Během léčby rakoviny jsem si nepřála nic jiného než prožívat úplně normální všední dny s úplně běžnými událostmi.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.5.2018 | 0:00


Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty – Týden pro školy“.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.5.2018 | 0:00


Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu a děti.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.5.2018 | 9:52


Život s Duchem svatým není bez starostí, ale vede k životu a radosti

„Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!“ Gal 5,25
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.5.2018 | 0:00


Obracejme se k Duchu Božímu jednoduchou větou: „Duchu Svatý, přijď“

Tak jako Vánoce jsou svátkem Kristova narození na Zemi, tak jsou Letnice svátkem Ducha Svatého.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.5.2018 | 16:53


Nový světící biskup v Praze

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.5.2018 | 16:42


Kde brát v životě radost?

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého.“ (srov. J 17, 11b-19)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.5.2018 | 0:00


Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v Paray-le-Monial, v místě, kde se zjevila láska Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.5.2018 | 10:26


Každá matka zanechává stopu v životě svých dětí

Matka  nastavuje naše první vzorce chování. V dobrém, i ve zlém.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.5.2018 | 16:35


Ti voglio bene!

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. (1J 4,9-10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.5.2018 | 0:00


Katolická charismatická konference 2018

opět v Brně 11. - 15. 7. 2018
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.5.2018 | 16:28


Alberto Reyes Pías - setkání s kubánským knězem, autorem knižního bestselleru

Jaká je situace církve na komunistické Kubě? Kolik duchovních krizí člověk může prožít při přípravě ke kněžství?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.5.2018 | 16:53


Neexistují špatní lidé. Pouze lidé zranění, zrazení nebo osamocení

„Neexistují špatní vlci, pouze smutní.“


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.5.2018 | 16:48


Namáhavá láska

Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! 1 Jan 3,18
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.4.2018 | 0:00


Květnové číslo časopisu pro dívky IN!

Májové vydání INu je tady. Květen není jenom měsícem lásky, ale taky si v něm připomínáme den matek. Jak vyjít se svou mámou, i když to nebývá vždy snadné, se mj. dočtete právě v tomto vydání...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.4.2018 | 10:05


Proč to děťátko pláče? Vyprávění učitelky z dětského domova...

Jedno z dětí, které jdou se mnou, se ke mně obrátí a dlouze se na mě dívá. Asi uvažuje, jak by se mělo zeptat. Po chvíli mi říká: „Proč to děťátko pláče?“


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.4.2018 | 0:00


„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po tříleté sérii slov, která začínala slabikou „ne“ (Nespoutaný, Nesmrtelný, Nenahraditelný), se letos tématem stalo slovní spojení „Mezi námi“.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.4.2018 | 10:32


Nepočítejte své vady na kráse

Milovaní, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! srv. 1J 3,1
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.4.2018 | 0:00


Je dobře, že jsi!

Tato slova platí pro každého člověka. I pro tebe, který právě čteš tyto řádky. Boží láska k nám totiž není podmíněna naší dokonalostí.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.4.2018 | 16:38


Josef Beran

* 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.4.2018 | 14:35


Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.4.2018 | 13:05


Do toho mi, Bože, nemluv…

Kdo tvrdí: "Znám Boha", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Srov. 1 Jan 2,4-5
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.4.2018 | 0:00


Pátek třináctého!!! Máme se bát pověr? (krátké video)

Pověra je jakousi pomýlenou vírou - „pa-vírou“, která vidí nadpřirozenou sílu skrytou v nejrůznějších věcech a událostech. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.4.2018 | 0:00


Pátek 13.

Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.4.2018 | 0:00


Převoz ostatků kardinála Berana zpět do Prahy

Rozcestník ke zprávám a informacím v médiích


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.4.2018 | 10:24


Neodpuštění je jako černá díra, která vysává naši energii. I když si to neuvědomujeme

Neodpuštění v nás utváří ložisko negativních emocí - uraženosti, vzteku, křivdy, závisti, nenávisti, odporu, strachu, úzkosti.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.4.2018 | 0:00


Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.4.2018 | 9:34


Neodpuštění nás zbavuje radosti a pokoje

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (srov. J 20, 19-23)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.4.2018 | 0:00


Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je sport etický? Na tyto a další otázky související s možná trochu neobvyklým spojením křesťanství a sportu odpovídá nové číslo časopisu Rodinný život.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.4.2018 | 13:11


Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají i sestava Nomads + Natives, formace Mate.O/TU a kapela Divine Attraction.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.4.2018 | 0:00


Radost je původní Boží záměr

Radost je základní vlastnost Božího světa. Radost je trvalou součástí Božího úmyslu stejně jako stvoření a jako Boží iniciativa záchrany člověka. A nejde o klišé, o povrchní způsob nahlížení na život v intenci hesla „keep smiling - vždy s úsměvem“.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.4.2018 | 17:11


Dubnové číslo časopisu pro dívky IN!

Duben je takový veselý měsíc, doslova aprílový, který přímo vybízí k tomu, abychom se pořádně zasmáli. Nemusí jít jen o nějaký žertík. Nikdy neuškodí, když se zasmějeme třeba sami sobě. Ono s úsměvem jde všechno líp.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.4.2018 | 11:50


Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. (Jan Pavel II.)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.4.2018 | 11:21


Aleluja

Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.4.2018 | 11:16


Duchovní cvičení s názvem: „Setkání v zahradě“ - židovské tance v Rožmitále pod Tř.

Přijeďte do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a izraelských tanců pro ženy s Monikou Podkalskou v termínu 13.–15. 4. 2018. Tyto tance nám slouží k radosti. Je v nich mnoho dávného moudra a radosti. Biblické tance jsou vyjádřením našeho těla, tedy modlitbou těla. Nemluví jen hlava a ústa, ale modlí se celé tělo.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.4.2018 | 11:12


Jistota, na které můžeme každý den stavět

"Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!" (Žl 118,24)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.3.2018 | 0:00


Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovi smrti, nejistoty a jistě i zoufalství.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.3.2018 | 0:00


Velký pátek

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.3.2018 | 0:00


Zelený čtvrtek

Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.3.2018 | 12:18


Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás

Boha můžeme oslovovat důvěrně. Ve smrti na nás čeká mateřská náruč...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.3.2018 | 11:43


Pomozte rodině se třemi nemocnými dětmi

Nabízíme vám inspiraci, jak být kolem Velikonoc konkrétně nezištně nápomocní...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.3.2018 | 12:33


„Proč to děláš, Bože?“

„Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci mu oblékli rudý plášť, upletli trnovou korunu a zdravili ho: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena. Když se mu dost naposmívali, vyvedli ho ven, aby ho ukřižovali.“ (Srov. Mk 15, 17-20)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.3.2018 | 23:00


Velikonoce - pracovní listy pro děti

Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.3.2018 | 23:00


Nejdůležitější informace, jakou kdy lidstvo dostalo

Stačí se jen zahledět ohnivé červánky oznamující příchod nového dne. Hudba nebes zní v každém z nás, je to touha po našem domově. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.3.2018 | 11:23


Každodenní ztráty, porážky, deziluze

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. (Jan 12,24)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.3.2018 | 23:00


Rodíme se s prázdnotou a žízní v srdci

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci. Snažíme se tu žízeň utišit,  ale uhasit se nám ji nikdy nedaří. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.3.2018 | 14:48


Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční párty.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.3.2018 | 8:28


A co bude pak?

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (srov. J 3, 16-17)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.3.2018 | 23:00


Žena podle Božího záměru

Svátek MDŽ („Mezinárodní den žen“ 8.3.) byl dříve ideologicky zneužit. To nás ale nemusí odradit od toho, připomenout si, čím je žena dle křesťanského pojetí…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.3.2018 | 23:00


Zdravý selský rozum nás snadno může uvést v omyl

"Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé." (1Kor 1,22-25)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.3.2018 | 23:00


Otázky rodiny ve světě a v církvi

Pohled na rodinu ze zorných úhlů několika oborů. Doporučujeme k přečtení.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.2.2018 | 15:38


Manželství a rodina dnes

Manželství a rodina dnes přestaly být společenskou normou a staly se dobrodružstvím.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.2.2018 | 15:12


Březnové číslo časopisu pro dívky IN!

V březnovém čísle se zamyslíme nad našim šatníkem. A to hned několikrát. Inspirující rozhovor s Kamilou Boudovou nás navede k tomu, jak hledat svůj styl v oblékání, na co myslet při nákupech a jak souvisí móda se znečištěním planety. Podíváme se na to, zda víme, co máme na tričku, a jestli je vhodné to nosit.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.2.2018 | 12:28


Jak Ježíš vyzbrojil své učedníky pro náročné chvíle

„Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, zvanou Tábor, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel.“ Srv. Mk 9,2-3
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.2.2018 | 23:00


Neumím se modlit, jenom koktám

Neumím se sice modlit, jenom koktám. Zato vím, že pouze modlitba mě postaví na nohy. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.2.2018 | 10:05


Katecheze o rodinách pro rodiny

Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.2.2018 | 14:42


Přijímací řízení KTF - do konce února

Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí? Anebo Vaši potomci již studují a přemýšlíte nad smysluplným využitím volného sobotního času? Ke studiu katolické teologie, aplikované etiky, dějin umění či evropské kultury se můžete přihlásit do konce února.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.2.2018 | 12:07


Když děti nepřicházejí

Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále většího počtu jednotlivců, partnerských i manželských dvojic a celých rodin: (ne)plodnost a možnosti jejího řešení.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.2.2018 | 10:21


Alenka v zemi zázraků - v kinech

8. února 2018 přichází do kin poetický film Alenka v zemi zázraků. Autoři a režiséři: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.2.2018 | 14:49


Někdy nevíme, jak dál...

Ukaž mi své cesty, Bože, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Ž 25
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.2.2018 | 23:00


Jsi prach, do něhož byl vdechnut dech Boží

Je lhostejné, zda vyděláváte milion dolarů. Když si uvědomíme, že jsme prach, získáváme svobodu.

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.2.2018 | 17:05


Exercicie online pro postní dobu

Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika jazyků. Letos i do češtiny...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.2.2018 | 17:36


Pravá láska hledá prospěch toho druhého

„Snažím se o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy.“ (srov. 1Kor 10,33)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.2.2018 | 23:00


I když nás trápí nemoc…

I když naše tělo trápí nemoc, ve svém nitru máme posvátný prostor, který nemůže být infikován. Tam přebývá Kristus.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.2.2018 | 23:00


Brýle předsudků

Vnučka si nasadila babiččiny brýle. „Jak se můžeš skrz to koukat, když vidíš všechno rozmazaný?“ Teď si myslí, že si už umí představit, jak vidí svět babička: úplně hloupě a úplně rozmazaně. Má pravdu? 

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.2.2018 | 23:00


Také od vás druzí stále něco očekávají?

Brzy ráno, ještě za tmy Ježíš vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ (Mk 1, 35-38)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.2.2018 | 23:00


Alenka v zemi zázraků - v kinech

8. února 2018 přichází do kin poetický film Alenka v zemi zázraků. Autoři a režiséři: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.1.2018 | 23:00


Únorové číslo časopisu pro dívky IN!

Únor je většinou ve znamení plesů a svatého Valentýna, tentokrát i ve znamení popelce. Nahlédněte do našeho nového čísla, ve kterém najdete od každého něco.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.1.2018 | 23:00


Bože, fakt už nevim, jak s Tebou mluvit

Naučit se k Bohu přicházet bez příkras. Nestydět se a nepředstírat.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.1.2018 | 19:56


Někdy se zdá, že Bůh jaksi nejedná

Když Ježíš učil v synagoze, všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci“. Srov. Mk 1,27
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.1.2018 | 23:00


Jak se postavit k výsledkům voleb?

Jak se jako křesťan postavit k výsledkům voleb?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.1.2018 | 9:58


Jak se postavit k výsledku voleb?

Máme aktivně vytvářet spravedlivou společnost, ale musíme také počítat s nepříznivým vývojem.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.1.2018 | 9:01


Modleme se společně za nového prezidenta!

Také vám leží situace naší země na srdci? Spojme se v modlitbě za našeho nového prezidenta!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.1.2018 | 23:00


Modlete se za politiky, i za ty chybující

„Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.1.2018 | 23:00


Divné slovo pokora

Odvaha k pravdě


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.1.2018 | 9:46


Jiří Grygar říká: Svět se zbláznil

Nenapadlo mě, že budu v roce 2018 diskutovat o tom, že je Země kulatá...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.1.2018 | 15:39


Setkání mladých 2.2.-4.2.2018

Mladí komunity Emanuel zvou do Nitry na Slovensku o víkendu 2.2. - 4.2. 2018 (pololetní prázdniny) na mezinárodní setkání s mottem: On je živý.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.1.2018 | 9:30


Má být křesťan „otloukánkem“?

Bůh je dobrý, proto ukazuje lidem cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. (srov. Ž 25,8-9)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.1.2018 | 23:00


Rozdělení křesťanů. Kdo za to může?

Cílem ekumenismu není falešná jednota.

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.1.2018 | 14:52


Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám domorodých národů, které jsou s nimi neodlučně spojeny.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.1.2018 | 10:00


Křesťanství není ideologie ani filozofie

Jako křesťané můžeme nechávat Boha projevit všude, kde se zrovna nacházíme…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.1.2018 | 14:01


Každý máme své jedinečné povolání. Jak ho naplnit?

Když dva Janovi učedníci slyšeli, co Jan říká o Ježíši, vydali se za ním. Ježíš se obrátil a zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to znamená ´Mistře´ – „kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ (srov. J 1,35-39)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.1.2018 | 23:00


Je třeba se zneklidňovat volbami?

Volby nás nyní pronásledují na každém kroku - v televizi, rozhlase, na plakátech i na internetu. Všude. Je třeba se tím opravdu tak zneklidňovat?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.1.2018 | 14:38


Kardinál Duka hostem Křesťanského magazínu

Křesťanský magazín
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.1.2018 | 14:58


Lednové číslo časopisu IN!

Nový rok je tady a my pro vás máme další číslo IN! Tentokrát se např. podíváme na zoubek moderním technologiím a sociálním sítím a zkusíme najít, kde je skryto štěstí každého z nás.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.1.2018 | 9:35


Přílišná kritika, posměšky a přezdívky nás mohly zdeformovat…

Ježíš se od Jana nechal v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (srov. Mk 1,9-11)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.1.2018 | 23:00


Zdání klame

Proč Tři Králové nejdříve dorazili do Jeruzaléma, když je hvězda vedla do Betléma?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.1.2018 | 23:00


Obavy z budoucnosti. Kdo by je neměl...

"K výšinám své oči pozvedám, koho bych se bál? Pomocnou ruku dá mi sám Pán…" 

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.12.2017 | 16:00


Neexistují dokonalé rodiny

Maria a Josef se starali o Ježíše… Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. (srov. Lk 2,22-40)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.12.2017 | 23:00


A co na to hostinský z Betléma?

Hostinec bývá v našich betlémech zobrazovaný v šeru, s dveřmi na sedm západů. V jednom takovém betlémě jsem viděl i postavu hostinského, vyklánějícího se z okénka. Byl to mrzout, který dával Josefovi a Marii nepokrytě najevo, že pro ně nemá místo. Ale bylo to tak opravdu v Betlémě před dvěma tisíci lety? 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.12.2017 | 23:00


Bůh přichází. Neboj se mu otevřít...

„Anděl řekl: ´Neboj se, Maria, Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní´. Maria řekla: ´Ať se mi stane podle tvého slova.´“ srov. Lk 1,30.35.38
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.12.2017 | 23:00


Bůh přichází do našeho reálného života

Bůh je s námi v našem reálném světě, v našich bolestech i trápeních. Bůh nepřichází jen k nějakým ideálním, či idylickým lidem.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.12.2017 | 11:07


Festival UNITED 2018 představuje první hudební hosty – přijedou Christafari a LZ7

Nevíte, jaký dárek dát svým teenagerům? Co takhle lístky na festival UNITED...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.12.2017 | 10:15


Mezigenerační vztahy - nové číslo časopisu Rodinný život

Poslední letošní číslo Rodinného života je věnováno mezigeneračním vztahům, a tematicky tak odkazuje k nadcházejícím svátkům. Nová rubrika „Pohledem církve“ nabízí tentokrát interpretaci čtvrtého Božího přikázání.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.12.2017 | 9:34


Tip jak nezahořknout

„Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“ 1 Tes 5,16
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.12.2017 | 23:00


Bůh nás miluje, i když jím opovrhujeme

Kdyby se z mého milovaného synovce stal delikvent, nepřestal bych ho milovat…

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.12.2017 | 15:01


Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha

Když naše modlitby narážejí jakoby na zavřené nebe….
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.12.2017 | 10:07


Dárek nad všechny dárky

„Těšte, těšte můj národ“ – praví váš Bůh… Hle, Pán, přichází s mocí. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. (srov. Iz 40, 1, 10-11)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.12.2017 | 23:00


Jak obdarovat i někoho opravdu potřebného

Každý rok rostou hromady dárků, které nakonec skončí někde v šuplíku. Může to vypadat i jinak. Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat? Nabízíme inspiraci.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.12.2017 | 10:14


Trpělivost má velikou sílu, která dokáže proměňovat

Je mnohem snazší být trpělivý s lidmi, kteří jsou trpěliví s námi. Pokud se ale při setkání s netrpělivým člověkem uzavřeme, ztrácíme možnost spatřit, jakou moc naše trpělivost může mít. Právě v těchto složitých situacích nás může překvapit, jak trpělivost dokáže lidi proměnit.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.12.2017 | 23:00


Adoptuj si politika

Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.12.2017 | 10:07


Mít cíl stále před očima

"Nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!" 1Kor 1,7-9
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.12.2017 | 23:00


Ježíškova vnoučata

Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.11.2017 | 11:03


Ztlumte si topení a vezměte si ponožky

Začala topná sezóna. Vlezlý chlad nemá rád asi nikdo z nás. Mně je nejpříjemnější se na chalupě opřít o roztopené kachláky a nasávat teplo do svého těla. Avšak při vzpomínce na sluncem prozářené léto mi vytane na mysli i dřina s přípravou dřeva a tak si rozmyslím, v které místnosti zatopit, jestli neutěsnit líp okno a kolik těch stupňů v pokoji opravdu potřebuji.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.11.2017 | 23:00


Než dělat něco napůl, tak to raději vůbec

Je mnoho míst a situací, kde "slunce nesvítí" a kde má co říct jen ten, kdo je ochoten se vystavit dešti a nebojí se, že se ušpiní od bláta. Jsou to především vztahy, které jsou kořením našich životů, a v nich velkorysost.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.11.2017 | 12:39


Prosincové číslo časopisu pro dívky IN!

Blíží se doba adventní a s ní také prosincové číslo časopisu IN! - dívčí svět. Nahlédněte s námi pod pokličku.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.11.2017 | 10:00


Nic dobrého, co děláme, se neztratí

'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst...´ ´Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst?´ srov. Mt 25,34-35.37
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.11.2017 | 23:00


Black Friday. Nakupovat či nenakupovat?

Ne, že bych si jako většina žen tu a tam ráda něco nekoupila (hlavně na sebe). Navíc vidina toho, že totéž můžu pořídit za výrazně méně peněz než jindy je lákavá. Avšak nenutí mě to koupit i ty věci, které tak nezbytné nejsou? Ale hlavně nekompenzuji si tím něco?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.11.2017 | 9:10


On pozvedává náš život z prachu

Ježíš řekl: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.11.2017 | 14:15


Únava, únava, únava...

„Pracuje s radostí....“ (srov. Př 31,13)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.11.2017 | 23:00


Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se uskuteční program slovenského evangelizačního projektu Godzone.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.11.2017 | 9:27


Politika a křesťan. Podřídit se, anebo postavit na odpor?

Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty, bojkot a odboj - jestliže to vyžaduje spravedlnost.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.11.2017 | 23:00


Každý z nás ovlivňuje druhé lidi a dějiny. Ani nevíme jak

Mnohdy se cítíme spíše jako „herci ve vedlejší roli“. Ale každý lidský život se dotýká mnoha jiných životů a málokdo tuší, jak mnoho ovlivňujeme ostatní…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.11.2017 | 15:47


Má to smysl?!

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej … (srv.Mt 25, 1-4)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.11.2017 | 23:00


Rozhovor s Josefem Ptáčkem o imigraci, islámu, multikulturalismu a médiích

Katolický kněz Josef Ptáček říká, že je potřeba uprchlíkům pomoci, ale ne tak, abychom napomohli zhroucení vlastní civilizace. „Každý, kdo navštívil v poslední době Francii či Británii nebo řadu jiných zemí, ví, že již nyní se zde vyskytují veliké problémy s integrací některých skupin obyvatel. Často se jedná o lidi, kteří mají kořeny v takzvaných muslimských zemích,“ říká kněz.

 

Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.11.2017 | 8:44


Sv. Lev Veliký

Papež zásadního významu (r. 440 - 461).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.11.2017 | 23:00


Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible

Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.11.2017 | 23:00


Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou

„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.11.2017 | 23:00


Člověk je stvořený pro nesmrtelnost

Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou v životě člověka smrt. S Bohem ale naopak život.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.10.2017 | 12:57


Máme se nechat převálcovat přistěhovalci?

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.“ (srv. Ex 22,20)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.10.2017 | 0:00


Jak by měl volit správný křesťan

Jste spokojeni s výsledkem voleb? Jak dál? Postřeh k volbám, resp. pohled vpřed.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.10.2017 | 0:00


Listopadové číslo časopisu pro dívky IN!

Co najdete v novém čísle časopisu?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.10.2017 | 16:55


„Politika není pro slušné lidi“

Když se ptali Ježíše, jestli je dovoleno platit daň císaři, odpověděl: „Co je císařovo dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." Srv. Mt 22,17.21
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.10.2017 | 0:00


Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.10.2017 | 9:38


Až zaklepeš bačkorama...

Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a zasypou tě hlínou. Potom půjdou domů a dají si řízek s bramborovým salátem. A co chceš, aby si tam o tobě lidé říkali? Mají říkat: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.10.2017 | 11:24


Bůh zničí smrt navždy a setře slzy z každé tváře

„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.10.2017 | 0:00


Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.10.2017 | 12:10


Odmítání voleb je odmítání demokracie

Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.10.2017 | 11:42


Radost je přirozený stav života

Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je ale nekonečně mnoho…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.10.2017 | 12:18


Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Zveme vás k přečtení říjnového čísla.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.10.2017 | 0:00


To, čím si plníme hlavu, je důležité

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.10.2017 | 0:00


Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.10.2017 | 0:00


Člověk člověku vlkem - tak by to mělo být

Návrat vlka na naše území vyvolává protichůdné vášně. Šelmu v sobě máme i každý z nás. Od vlků se ale můžeme i mnohému přiučit. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.10.2017 | 14:16


Větší šanci na přežití

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.9.2017 | 0:00


Každý je se sebou nějak nespokojený

Proto spolu tolik soupeříme


Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.9.2017 | 12:29


Co když nás přemůže závist?

´Tihle poslední pracovali na vinici jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko', reptali dělníci proti hospodáři, když dostali svou mzdu. (Srov. Mt 20,11-12)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.9.2017 | 0:00


Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet politiky,

i ty chybující
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.9.2017 | 16:39


Člověk prahne po pomstě a odplatě

Populární romány a filmy o pomstě dokážou vždy strhnout mnoho lidí. Naznačuje to, jak hluboce toto téma prožíváme. Pomsta a fantazie o pomstě patří k nejsilnějším emocím, jež zakoušíme.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.9.2017 | 0:00


„Za co mě trestáš, Bože?“

Bůh s námi nejedná podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. (Žl 103,10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.9.2017 | 0:00


Zajímavé víkendové programy,

nebo i jen ubytování v Rožmitále pod Třemšínem...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.9.2017 | 14:43


Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

Být milován a milovat je potřeba každého člověka. A co když to nejde?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.9.2017 | 14:02


Být někomu dlužen je zátěží

Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. (Řím 13,8)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.9.2017 | 0:00


Pády patří k životu

V životě je třeba nevyhnutelně počítat s pády a nevzrušovat se jimi, ale vstávat a zase znovu se vydávat vpřed! Chce to ale pořádně silný motiv, velkou pokoru a vytrvalost…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.9.2017 | 0:00


Zářijové číslo časopisu pro dívky IN!

Co vás čeká v novém čísle časopisu IN? Září je měsíc nového začátku. Doufáme, že se vám budou hodit naše články, jak nový školní rok začít s úsměvem.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.9.2017 | 10:36


Boží ochrana není měkká peřina

"Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ srv. Mt 16,21-22
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.9.2017 | 0:00


Toužím po kabrioletu a po ... a po ...

Chtěl bych opravdu dobré auto, šetřím a skrblím, chodím z práce v sedm večer. Bože, na tom není nic špatného! A jednou nastane ten den, kdy se mi splní sen. Mám ho! Fakt jsem na sebe pyšný. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.8.2017 | 0:00


Hořící náměstí v Kroměříži

Festival Burning Square – 16. září 2017
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.8.2017 | 14:37


Někdy je dobré ohlédnout se zpátky

„Slavit budu tvé jméno Bože pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.“ (Srv. Ž 138,2-3)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.8.2017 | 0:00


Sobectví se teologicky nazývá

Sobectví se teologicky nazývá hřích


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.8.2017 | 14:02


Křesťanský festival UNITED v přímém přenosu

V TV, PC, mobilech i tabletech
Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.8.2017 | 11:57


Když se v těžkých chvílích nemůžeme opřít už ani o svůj rozum...

Všichni jsme buď již učinili či učiníme zkušenost, že se v určitých těžkých a krizových chvílích plných pochybností nedokážeme vzpamatovat, jestliže zůstaneme jen na úrovni rozumového uvažování. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.8.2017 | 0:00


Vybíráme z Vašich e-mailů...

Napsali jste nám a my odpovídáme...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.8.2017 | 0:00


On je větší než všechno zlo v našem životě

Jedna kananejská žena křičela na Ježíše: "Smiluj se nade mnou, Pane, moje dcera je krutě posedlá." Přistoupila k němu a prosila: "Pane, pomoz mi!" Ježíš jí odpověděl… (srv. Mt 15,22.25-26)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.8.2017 | 0:00


Příroda je Boží dar pro každého

Kniha přírody je výjimečný a drahocenný Boží dar každému člověku. Je to obrazný způsob řeči, kterého Bůh používá, aby nám pomohl poznávat i zákonitosti srdce.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.8.2017 | 0:00


Strach zabíjí

Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku a zachytil ho. (srv.Mt 14, 29-31)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.8.2017 | 0:00


Padesátka ještě není konec života

Je zvláštní a nezvyklé nevědět, kde jsme, zda jsme nepozorovaně dosáhli cíle, či zda ještě musíme zabrat a přidat.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.8.2017 | 0:00


Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Tu je najednou zastínil světlý oblak a ozval se hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!“ (srov. Mt 17,1-5)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.8.2017 | 0:00


Příběh o rozladěné kytaře

V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. Jednou vešel do místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly na člověka, který je přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo.
 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.8.2017 | 0:00


Vše zlé NENÍ k něčemu dobré

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.7.2017 | 0:00


Program festivalu UNITED zahrnuje hudbu, semináře, workshopy a i dětskou scénu

Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení, semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít poradenskou nebo modlitební službu.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.7.2017 | 9:34


Zuřil jsem: Taková nula a modlí se za mě

Jedna věřící žena vykřikla: „Proč to děláte?“ Vladimír, boxer z našeho "týmu", se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře. Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející tváří se sesunula na zem.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.7.2017 | 0:00


Někdy nemáme ani sílu volat o pomoc

„Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit.“ (Srv. Řím 8,26)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.7.2017 | 0:00


Soutěž o 3 vstupenky na festival UNITED

Soutěž o vstupenky na multižánrový festival UNITED, který se uskuteční od 24. 8. do 26. 8. 2017 ve Vsetíně.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.7.2017 | 14:20


Boží slovo může zavlažovat a měnit i tvůj život

Bůh se každého z nás dotýká originálním způsobem. Má své mnohé vlastní způsoby a prostředky, jak s námi komunikovat. Zcela výjimečným způsobem k nám ale promlouvá skrze své slovo v Bibli.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.7.2017 | 0:00


Bůh chce promlouvat i do tvého života. Neboj se tomu uvěřit.

"Vyšel rozsévač rozsévat. Některá zrna padla na okraj cesty, jiná na kamenitou půdu, jiná zas do trní a jiná zrna padla na dobrou půdu a dala užitek." (Srv. Mt 13,3-9)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.7.2017 | 0:00


Soutěž o 3 vstupenky na festival UNITED

Internetový portál Víra.cz ve spolupráci s festivalem UNITED vyhlašují soutěž o vstupenky na vsetínský multižánrový festival UNITED, který se uskuteční od 24. 8. do 26. 8. 2017 ve Vsetíně.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.7.2017 | 13:54


Pěknou dovolenou!

Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.7.2017 | 0:00


Prosba o Vaši pomoc

Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.7.2017 | 15:53


Dovolená není jen přestávka od práce

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek." (Mt 11, 28 - 29)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.7.2017 | 0:00


Pohostinnost - pohledem židovské moudrosti

Jednou do městečka dorazila velká skupina kupců, kteří museli zůstat přes šabat. Přišli k věhlasnému rabimu Šmuelovi, zdali by u něho nedostali nocleh a šabatovou večeři. Rabi jim sdělil, že je přijme, ovšem za vysoký poplatek...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.7.2017 | 0:00


Pohostinnost obohacuje i nás samé

„Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Řekla svému muži: "Vím, že je to prorok. Upravíme mu v poschodí malou světničku, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit." Elizeus přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam.“ (srov. 2Král 4,8-11)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.7.2017 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, prázdniny 2017

Ahoj, z redakce vás vítáme u prázdninového IN!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.6.2017 | 12:32


Pohostinnost - biblické citáty

Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly! ... Žid 13:2 

Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.6.2017 | 12:04


Katolická charismatická konference 2017 v Brně

Ve dnech 5.–9. července se na brněnském výstavišti BVV již po osmadvacáté uskuteční katolická charismatická konference.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.6.2017 | 10:18


Těžkosti a trápení mohou být i inspirací a impulsem

Často vycházíme z představy, že k úspěšnému a tvůrčímu životu nutně potřebujeme "svatý pokoj". Ale těžkosti a trápení mohou být i zdrojem tvůrčí inspirace a impulsem pro jakousi změnu směru.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.6.2017 | 0:00


UNITED křesťanský festival 24.8-26.8.2017 Vsetín

Ve Vsetíně proběhne od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 sedmý ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrově různorodou hudbu, přednášky, workshopy, divadelní a filmová představení, poradenskou a modlitební službu, program pro děti a sportovní vyžití.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.6.2017 | 0:00


Bůh nezná výraz „nejsi pro mě dost dobrý“

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! Neboť Hospodin slyší chudáky, nepohrdá svými vězni. Nechť ho chválí nebe a země, moře a vše, co se v nich hýbe. Ž 69,35
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.6.2017 | 0:00


Setkáváme se s lidmi, kteří nás podceňují

Rodíme se s určitými dary, ale setkáváme se s lidmi, kteří nás podceňují a kritizují a my pak sami o sobě pochybujeme. A ze strachu se pak neodvážíme něco pořádného udělat...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.6.2017 | 0:00


Tomáš More (22.6.)

Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.6.2017 | 0:00


Nemožní lidé kolem mě

Kristus za nás umřel, ještě když jsme byli hříšníky. Řím 5, 8
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.6.2017 | 0:00


Co znamená přání „Šálóm“?

Pro biblické hebrejské slovo šálom („pokoj“) nemají jiné jazyky přesný překlad. Slovo šálom totiž neznamená jen to, co my označujeme slovem mír, tedy opak války. Šálom znamená daleko více.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.6.2017 | 0:00


Jak žít se svou nedokonalostí?

Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. (2Kor 13,11)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.6.2017 | 0:00


Prohlášení k výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

Působit utrpení dětem je vždy zločinem. Že mají být tyto zločiny stíhány, podepíše dnes každý, protože utrpení dětí z doby heydrichiády odsoudí všichni. Jenže kolem nás jsou další nejrůznější formy zločinů páchaných na dětech...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.6.2017 | 0:00


Každý z nás obdržel jiné talenty. Máme se doplňovat, ne soupeřit (videospot)

Bůh stvořil každého jako originál. A zve nás, abychom se navzájem doplňovali. Nemáme se napodobovat, či soupeřit. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.6.2017 | 0:00


Plovoucí kostel na Vltavě 2017

V rámci noci kostelů (v pátek 9. června 2017) bude v Praze možno navštívit i "zakotvený kostel“ na Vltavě u Karlova mostu...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.6.2017 | 0:00


Boží dary jsou nám „šité na míru“

Boží dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. Projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. (srov. 1Kor 12, 3b-7)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.6.2017 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, červen 2017

Co vás čeká v červnovém čísle časopisu IN?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.6.2017 | 14:53


Ducha svatého dostáváme, abychom mohli být stateční

Svatodušní svátky - Letnice - jsou padesátý den po Velikonocích. Právě padesát dní trvalo, než se ze zbabělých Kristových učedníků stali stateční lidé. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.5.2017 | 0:00


Zmatky a nejistoty nás nemusí ovládnout

"Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma. Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." (srv. Sk1,12-14)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.5.2017 | 0:00


Jedinečný koncert křesťanské hudby - kapela Rend Collective - pátek 2. 6. 2017 v Praze

Skupina Rend Collective patří mezi výrazné světové křesťanské kapely. Formace pochází z přístavního města Bangor v Severním Irsku.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.5.2017 | 0:00


Bůh chce setřít slzy z každé tváře

Biblický Bůh stírá slzu z každé tváře. Ještě v poslední den bude hotov osušit každou slzu na naší tváři. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.5.2017 | 0:00


Velikonoce v pekle zajateckého tábora

Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.5.2017 | 10:29


I v naší samotě je přítomný Ježíš

"Ježíš řekl svým učedníkům: Nenechám vás sirotky. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte. Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás." (srov. Jan 14,18-20)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.5.2017 | 0:00


Výstava o kardinálu Beranovi v Praze

Výstava: „JOSEF KARDINÁL BERAN - Mezi svobodou a totalitou“ se koná ve výstavních prostorách (v suterénu) kostela Nejsv. Srdce Páně v Praze 3 – Vinohradech od 18. 5. do 28. 9. 2017, vždy ve čtvrtek, pátek a v neděli od 14:00 do 17:45, v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.5.2017 | 16:13


Václav Vaško - životní příběh, který oslovuje († 20.5. 2009)

Václav Vaško (* 26.4.1921 + 20.5. 2009) byl výrazný česko-slovenský diplomat, politický vězeň, katolický aktivista a autor knih zabývajících se dějinami katolické církve v komunistickém Československu.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.5.2017 | 0:00


Poraďte mi, mám jít na výstavu lidských těl The Body exhibition?

Jsem studentka a naše učitelka biologie nám nabídla výstavu The Body exhibition. Já jsem se na ni nic netušíc přihlásila. Po protestu mých rodičů jsem o tom začala studovat nějaké materiály a jsem na vážkách. Prosím o radu, zda mám na tu výstavu jít.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.5.2017 | 16:30


Křesťanství jako berlička?

Je-li křesťanství nepravdivé, žádný čestný člověk mu nebude chtít věřit, i kdyby mohlo být jakkoli prospěšné...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.5.2017 | 0:00


Jsou křesťané nějaká extratřída?

Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící Bohu, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (srov. Bible 1 Petr 2,9)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.5.2017 | 0:00


Kardinál Vlk v novém dokumentu na ČT

V neděli 14. 5. 2017 Ve 13:20 hod. uvede Česká televize 2 nový dokument z cyklu Cesty víry „Odcházení kardinála Miloslava Vlka“ ČT 2 bude pořad opakovat v pondělí 15. 5. v 13:05 hod. a v neděli 21. 5. 05:00 hod.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.5.2017 | 15:34


Pravý učitel je ve vašem nitru (sv. Augustin)

Pravý učitel je ve vašem nitru. Nikdo ať si nemyslí, že se může něčemu naučit od člověka. Vnější vyučování je pouze pomůcka a znamení.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.5.2017 | 16:32


Když někdo drtí své okolí svou ... dokonalostí

„Pane, dovolím si vám říci toto: Vypadáte velmi sebejistě, což ale protiřečí nedostatku sebedůvěry, o němž hovoříte... Váš syn musí z vaší strany pociťovat významný tlak. Denně má před sebou dokonalého otce, kterému se vše daří. Neporazitelný hrdina.Tento obraz ho musí tížit.“


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.5.2017 | 15:24


Být autoritou není snadné

Ježíš řekl: „Dobrý pastýř volá své ovce jménem, vyvádí je a ovce ho následují, protože znají jeho hlas.“ (srov. J10, 1-4)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.5.2017 | 0:00


Na začátku června v Česku poprvé vystoupí severoirská skupina Rend Collective

Počátky kapely sahají na přelom let 2002 – 2003, kdy v místním křesťanském společenství vznikla formace s názvem Rend Collective Experiment. Formace vnímala jisté nepřátelství moderní kultury směrem k církvi a křesťanství, na které zareagovala svou hudební tvorbou.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.5.2017 | 16:38


Kéž by nám někdo byl řekl, jak být mámou, tátou...

Udělal jsem mnoho chyb, když byly děti malé. Po mnoho let říkám otcům o třech iluzích, které mne držely v takovém životním stylu. Moje manželka zas vypráví o jiných věcech, o kterých při začátku rodičovství neměla ponětí.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.5.2017 | 0:00


Moji vděčnost nepotřebují ani tak lidé kolem mne, jako já sám! (videospot)

Skrze vděčnost si uvědomujeme, co všechno máme a co dostáváme.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.5.2017 | 0:00


Věci často nejsou tak, jak bychom chtěli, aby byly

Dva z učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy. Hovořili o tom všem, co se stalo. Mezitím se k nim připojil Ježíš. Oni ho ale nejdřív nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní: „Ty jsi snad jediný, kdo v Jeruzalémě neví, co se tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izrael.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit!“ Potom jim začal vysvětlovat co je o něm v Bibli psáno… (srov. Lk 24,13-35)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.4.2017 | 0:00


Papež na cestě do Egypta: Modlete se za mě

28.4.-29.4. 2017 putuje papež František do Egypta a prosí o naši modlitbu
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.4.2017 | 10:02


Časopis IN! - dívčí svět, květen 2017

Květnové číslo nebude jen o květinách, i když se mimo jiné dozvíte, jaké zajímavé, klasické i netradiční květiny si do pokoje pořídit.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.4.2017 | 0:00


Strach a víra, dva protiklady...

V Bibli se nesčetněkrát opakuje: nebojte se. Někteří říkají, že 365x, na každý den roku, jako by to bylo Boží „dobrý den“. Strach a víra, dva protiklady, které se od věků přou v lidském srdci...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.4.2017 | 0:00


Trápení se zdá nekonečné, zbytečné a nespravedlivé

Potom budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. (srov. 1 Pt 1,6-9)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.4.2017 | 0:00


Den Země - 22. dubna

22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači Matky Země. Naopak, jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse obtištěné jeho Stvořitelem.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.4.2017 | 0:00


Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat.

Svět je podobný trhu s tisíci možnostmi. Ovlivňuje nás reklama a slibuje nám nekonečné štěstí. Reklama ale jen využívá naši neomezenou touhu po všem. Všechno ale mít nemůžeme. Je třeba se rozhodovat.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.4.2017 | 20:04


Egyptští křesťané zpívají: Vstal z mrtvých a smrt nemá žádnou moc (krátký VIDEOSPOT s překladem)

Křesťané v Egyptě žijí v neustálém pronásledování a ohrožení života. Své oči mají ale stále upřené na Vzkříšeného Krista. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.4.2017 | 16:20


A co já s tím?

Marie Magdalská a druhá Marie se přišly podívat se na hrob. Anděl Páně k nim promluvil: „Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl…“ (srov. Mt 28,1-10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.4.2017 | 0:00


Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž (papež František)

Ježíš nás miluje až k smrti … na kříži.  Na kříži se Ježíš spojuje s každým kdo trpí. Na kříži na sebe Ježíš bere naše problémy. Kříž nám dává jistotu věrné Boží lásky.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.4.2017 | 0:00


Ježíš ti nabízí ŠALOM. Je to ale mnohem víc než náš český klídek

Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly, přinesl jim několik zásadních darů. Jeho velikonoční dary patří i nám...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.4.2017 | 0:00


Časopis Rodinný život 2/17 - Křesťan a kultura

Co vás čeká v novém čísle časopisu Rodinný život?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.4.2017 | 9:38


Realizuj se! Musíš se prosadit!

"Ježíš nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ponížil se a byl poslušný až k smrti. Proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno." (srv. Flp 2,6-9)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.4.2017 | 0:00


V našem životě se střídají období jako v průběhu roku

Někdy prožíváme jaro, jindy nevlídnost zimy. Ale i zima a temnota pro nás mohou být důležité.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.4.2017 | 9:46


Můj majáku (videoklip + text)

V mých bojích a pochybnostech, v mých selháních Ty neodcházíš. Můj majáku zářící do temnoty, budu Tě následovat. Tvoje úžasná láska mě vede.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.4.2017 | 0:00


Teď už se nedá nic dělat :-(

"Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel." Ježíš Martě řekl: "Tvůj bratr vstane." Odpověděla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Věříš tomu?" (srov. J 11,21-26)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.4.2017 | 0:00


Mladí lidé se sejdou v srpnu v Olomouci. Nebojte se!

Olomouc bude v létě hostit 6. celostátní setkání mládeže. Ve dnech 15. - 20. srpna na něj zamíří tisíce mladých lidí z celé České republiky. Tématem letního setkání je Ježíšova výzva: „Nebojte se!"


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.3.2017 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, duben 2017

Co vás čeká v dubnovém čísle časopisu IN?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.3.2017 | 0:00


Národní pochod pro život a rodinu

Letošní Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v sobotu 22. dubna v Praze.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.3.2017 | 16:29


Myslel jsem, že po smrti to bude děsná nuda (Miloslav Vlk)

„V dětství jsem si myslel, že život po smrti bude děsná nuda, a neměl jsem tak žádnou touhu po takové věčnosti. Když jsem ale „povyrostl“ pochopil jsem…“ Přinášíme vám výběr z rozhovoru o smrti s kardinálem Miloslavem Vlkem, který proběhl na webu vira.cz v roce 2007.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.3.2017 | 0:00


Co je to mazanec?

Nabízíme vám definici mazance + několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.3.2017 | 23:00


Boha nezajímá, jakým působíme dojmem

Bůh řekl Samuelovi: "Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Bůh vidí do srdce." (srov. 1 Sam 16,7)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.3.2017 | 23:00


Člověk se může rozhodnout proti Bohu

Svoboda patří podstatně k identitě člověka. Bůh dal člověku svobodu, a to takovou, že se člověk dokonce může rozhodnut i proti němu. Svoboda je prostor, kde každý rozvíjí svou identitu. (Miloslav Vlk)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.3.2017 | 23:00


Namísto pohřebních květin pro kardinála Vlka přispět na hospic

Namísto pohřebních květinových darů je vhodné zaslat i malý příspěvek na podporu Domácího hospicu DUHA, který rád podporoval i pan kardinál.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.3.2017 | 14:46


Kdo žije v nenávisti, zůstává zaživa v hrobě

Kdo druhého člověka nenávidí, žije ve tmě smrti a hrobu. Nenávist je smrt a připravuje smrt! Existují tak miliony hrobů živých mrtvých! Myslím na ty miliony otevřených hrobů živých mrtvých, na ty, kdo v srdci chovají nenávist k druhým. Na ty, kdo v srdci mají smrt. (Kardinál Miloslav Vlk)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.3.2017 | 12:00


´Zlobivý kluk, ze kterého nic nebude.´ Videodokument o kardinálu Vlkovi

Životaběh kardinála Miloslava Vlka by vydal na hollywoodskou story - jak chudý hoch Míla z malé vesničky ke světské slávě došel. Ale nebylo to nikdy cukrkandlové. Prožíval bezmocnost, bolest a beznaděj... TV dokument o kardinálou Vlkovi: 13. komnata kardinála Miloslava Vlka (2012)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.3.2017 | 11:40


Čas je drahocenný dar, který na konci života odevzdáme

Žijeme ve zvláštním žaláři času. Někdy běží rychle, jindy se vleče. Na konci života ho ale všichni zase odevzdáme. A pokud má mít náš čas nějaký smysl, záleží na tom, čím ho naplňujeme. (Miloslav Vlk)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.3.2017 | 23:00


Rutina, únava, rezignace? Jak dál?

Ježíš ženě řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Srov. Jan 4,10
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.3.2017 | 23:00


Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie atd. Do této mozaiky přidáváme i několik dalších amatérských fotografií, které zachycují některé okamžiky z jeho plodného života (od roku 1992).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.3.2017 | 23:00


Kde nejsi, Bože?

Měl jsem dokonale zmapovaný svůj život co do jeho organizace, způsobů relaxace i případných krizových opatření. Věděl jsem ke komu zajít, když je mi nanic, měl jsem svá místa, na kterých jsem dobíjel baterky. A najednou - nic z toho nefungovalo...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.3.2017 | 23:00


V životě nevidíme dál než na krok před sebe. Víme ale, s kým jdeme…

Bůh řekl Abramovi: „Vyjdi ze své země,
ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu
do země, kterou ti ukážu“.
(srov. Gn 12,1)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.3.2017 | 23:00


Velikonoce pro mládež v Altöttingu

Zažij s námi největší svátky na mezinárodním setkání mladých v německém poutním místě Altötting!…
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.3.2017 | 12:06


Ticho napomáhá k hlubšímu vnímání

Udělat si přestávku, vysadit, odejít do ústraní a ztišit se. Bez alespoň malé dávky těchto prvků asi není možné se dobře rozhodovat, natož pak měnit! Jestliže odcházíme do ticha, začíná žít naše nitro. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.3.2017 | 23:00


MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen MDŽ, nebo Den matek?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.3.2017 | 23:00


Časopis IN! - dívčí svět, březen 2017

Co vás čeká v březnovém čísle časopisu IN?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.3.2017 | 9:07


Předvádět se, anebo být užitečný? Rozhodnutí je na každém z nás.

"Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ (srv. Mt 4,1-10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.3.2017 | 23:00


Oblíbený program pro ženy (so 11.3. v Praze)

Oblíbeným programem žen (nejen) z Prahy a okolí se staly, tzv. soboty pro ženy. Na sobotu 11. března je připraveno zvlášť zajímavé a v dnešní době důležité téma – Specifika ženské a mužské výchovy.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.3.2017 | 14:02


Postní doba vede k bezpečnému cíli

Postní období se na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je totiž věrným přítelem, který nás nikdy neopustí.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.2.2017 | 16:07


Velehrad v květnu potřetí přivítá absolventy nejen vysokých škol

Třetí ročník akce Absolventský Velehrad se uskuteční o prodlouženém víkendu 5. – 8. května 2017. Myšlenka setkání navazuje na tradici Studentských Velehradů, tematicky se však posouvá k potřebám mladých lidí, kteří již opustili školní či univerzitní lavice a hledají své místo v „dospělém“ životě.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.2.2017 | 23:00


IZRAEL PRO NEZADANÉ

Zájezd do Izraele „Izrael – ke třem mořím“ 12. – 19. 6. 2017
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.2.2017 | 14:58


Kde je Bůh, když ho potřebujeme?

Lidé říkají: "Bůh mě opustil, zapomněl na mě." Ale Bůh praví: "Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto plodu vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!“ (srov. Iz 49,14-15)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.2.2017 | 23:00


Bůh mi všechno odpustí, můžu si tak dělat co chci

Představ si, že přijdeš do nebe, zaklepeš na bránu a řekneš: „To jsem já, Ježíši. Pamatuješ na mne? Chodil jsem do kostela, přispíval jsem penězi do sbírky...“ A Ježíš řekne: „Ano, pamatuji, ale..."


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.2.2017 | 12:13


Letní škola bláznů aneb jedinečné divadelně-duchovní rekolekce

Originální způsob duchovní obnovy nabízí „Škola bláznů“, která se uskuteční ve dnech 6. – 11. 8. 2017 v Drahotěšicích poblíž Českých Budějovic. Jedná se o duchovně-divadelní rekolekce nejen pro herce.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.2.2017 | 10:46


Jak ze srdce odpustit?

Ježíš nás opakovaně vyzývá, abychom odpouštěli. Jenže - jak ze srdce odpustit? Podle mého názoru odpuštění probíhá ve čtyřech krocích, nedokážeme totiž odpustit okamžitě. Odpuštěním se osvobozuji z negativních vazeb na druhého.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.2.2017 | 23:00


Vrátit ránu je přirozené

Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (srv. Mt 5,44)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.2.2017 | 23:00


Já nechci být zařazená do nějaké neměnné škatulky

Dostala jsem od dcery k narozeninám i tajemnou obálku s poukazem na „skvělý zážitek“, až přijde čas…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.2.2017 | 23:00


Pojďte studovat na Katolickou teologickou fakultu UK

Přemýšlíte, kam se vydáte po maturitě? Nebo již od doby Vašeho maturitního plesu uplynulo již mnoho let, ale potřebujete rozšířit své profesní vzdělání? Katolická teologická fakulta je Vám otevřena.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.2.2017 | 15:00


Žádný vztah se nedá vtěsnat do seznamu předpisů, natož vztah s Bohem

"Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete." (Mt 5, 20)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.2.2017 | 23:00


'Bůh Tvůrce' stvořil 'člověka tvůrce' (krátké video)

Bůh stvořil člověka, aby se s ním dělil o své štěstí, plnost, lásku a radost. Člověku i umožnil, podílet se na kreativním dotváření tohoto světa.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.2.2017 | 16:29


Můj život jako originální obraz, ne nějaká kopie

Svůj život nemáme „malovat“ podle předlohy. Nemáme být "obšlehnutou" kopií. Můžeme a máme ale malovat originál.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.2.2017 | 23:00


Máme privilegium spolupracovat s Bohem

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země a světlo světa.“ (srov. Mt 5,13-16)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.2.2017 | 23:00


Ti, kdo se hnusně nenafukují, jsou Bohu nejblíže

Velcí hříšníci a velcí světci se hnusně nenafukují, proto jsou blízko Bohu. Neporovnávají se s druhými. Porovnávají se jen s Ježíšem.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.1.2017 | 23:00


Ježíš do světa nevyslal ostré hochy, ale Nýmandy

Jen se podívejte, komu se u vás dostalo povolání! Ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné. Tak se splnilo, co je v Písmu: ‘Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.’ Bláznovství Boží je totiž moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. (srov. 1Kor 1,25-31)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.1.2017 | 23:00


Časopis IN! - dívčí svět, únor 2017

Blíží se nejkratší měsíc v roce. Jaká překvapení nám letošní únor připraví, zatím netušíme. Co ale víme bezpečně, je to, jaké bude únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.1.2017 | 14:12


Všichni jsme pozváni na svatbu

Bůh nezná jiné než láskyplné vztahy. Jestli říkáme něco o všemohoucnosti Boží, mluvíme o všemohoucnosti lásky. Všemohoucnost lásky spočívá v tom, že pro ty, které máte rádi, uděláte všechno do posledního dechu.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.1.2017 | 10:37


Prý se mezi sebou hádáte

Prý se mezi sebou hádáte a každý z vás říká něco jiného : "Já držím s Pavlem!", "já zase s Apollem!", "a já s Petrem!", "já s Kristem!" (srv. 1 Kor 1,12)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.1.2017 | 23:00


Klesali jsme k Měsíci jako v rychlém výtahu

Najít konkrétní místo pro přistání na Měsíci nebylo tak lehké, jak se předem zdálo. Najednou se přímo přede mnou tyčil balvan velký jako dům - podle plánu tam neměl co dělat. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.1.2017 | 15:47


Poslední muž na Měsíci

Na pozadí dramatického závodu Američanů a Sovětů o dobytí vesmíru se odvíjejí osudy amerického astronauta s českými a slovenskými předky, Eugena Cernana, posledního muže, který zatím stanul na Měsíci. Několik autobiografických textů.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.1.2017 | 15:17


Bůh nám drží palce!

Zemřel americký astronaut s českými kořeny Eugen Cernan (* 14. 3. 1934 † 16. 1. 2017).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.1.2017 | 12:59


Jakou dobrou zprávu bych rád slyšel?

Skutečná radostná zvěst je informace, která mění život k lepšímu. Osvobozuje od strachu a umožňuje vidět život ve veselejším světle.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.1.2017 | 10:49


Kde vzít opět sílu?

Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, který křtí Duchem svatým. To je Syn Boží." Srov. Jan 1,29.33
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.1.2017 | 23:00


Dnes je PÁTEK 13.

Co kdyby přece jenom...?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.1.2017 | 9:08


Setkání mládeže v Nitře na Slovensku (pololetky pá 3.2.- ne 5.2.2017)

Pojeď s námi do Nitry na setkání mládeže! Odjezd autobusu z Brna.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.1.2017 | 9:45


Když někdo zraňuje druhé, mívá to své důvody

Bůh s námi sdílí naše bolesti a trápení. Odmítá logiku předsudků a je s námi. Pobyt v jeho přítomnosti uzdravuje.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.1.2017 | 23:00


Bůh nepřišel, aby s někým zatočil

Toto praví Bůh: "Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo." (Iz 42,1-4)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.1.2017 | 23:00


Zvolit si jednu variantu znamená vzdát se všech ostatních

Věřím, že Bůh požehná všechna má rozhodnutí s tím, že odpovědnost padá na mě, nikoli na něj, se vším dobrým i se vším zlým, co tato rozhodnutí mohou přinést.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.1.2017 | 23:00


Odpuštění - video

Odpuštění je podmínkou naplněného života: Aby bylo možno plně žít, je třeba odpouštět. / „Snášejte se a navzájem si odpouštějte. Bůh odpustil vám, proto odpouštějte i vy.“ (Kol 3,13)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.12.2016 | 23:00


Co nás asi čeká?

Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje! (Nm 6,22-27)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.12.2016 | 23:00


Citáty na cestu do nového roku

Je velikou útěchou, uvědomujeme-li si, že konec, který jednou přijde, na nás nepadne jako děsivý osud, ale že je v rukou dobrého a vševědoucího Boha, který od věčnosti zná počátek, cíl i vrchol našeho života. (Balthasar Fischer)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.12.2016 | 23:00


Časopis IN! - dívčí svět, leden 2017

Vítáme Vás v novém roce. Přejeme Vám, ať se Vám daří vše do čeho se pustíte a i tento rok zakusíte Boží lásku ve Vašem životě. A co Vás čeká v novoročním čísle IN! ?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.12.2016 | 23:00


Úzkost patří k lidskému údělu

Kristus svým učedníkům uložil, aby neměli strach, aby si nedělali starosti a aby ve všech věcech důvěřovali v Boha. ALE tato jeho výzva neznamená příkaz, aby nikdy necítili úzkost, Znamená spíš pokyn, jak s úzkostí zacházet.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.12.2016 | 23:00


Ježíš vstupuje do našich nejubožejších míst - i letos o Vánocích

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni, mocný Bůh… On zlomil jho, které tížilo lid, hůl dopadající na záda i bodec otrokáře. (srov. Iz 9,3.5)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.12.2016 | 23:00


Betlémské světlo

Informace, rozvoz, mapa, historie, náměty, fotogalerie, kontakt. (odkaz na betlemskesvetlo.cz)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.12.2016 | 23:00


Bůh si mezi námi postavil svůj stan (krátké video)

Boží příchod mezi lidi popisuje Bible takto: „Bůh na sebe přijal lidské tělo, aby si mezi námi mohl postavit svůj stan“ (srov. J 1,14). Stan měl pro Ježíšovy současníky zcela jiný význam než pro nás...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.12.2016 | 16:24


Vánoční bohoslužby v médiích

Přehled přímých přenosů bohoslužeb od 19. do 26. prosince 2016. (odkaz na cirkev.cz)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.12.2016 | 10:58


Předvánoční běsnění

Naplnilo se, co Bůh řekl ústy proroka: Panna počne a porodí syna a dají mu jméno ´Emanuel´, to znamená ´Bůh s námi´. (srv. Mt 22-23)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.12.2016 | 23:00


Denně nás ovlivňují nejrůznější strachy. Ale nemusí to tak být…

Jsem zavalený tolika strachy, že si připadám zbabělý. A tohle je navíc můj největší strach: přiznat si, že jsem zbabělec...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.12.2016 | 10:22


Strach nás předem připravuje o sílu

Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Bůh sám přijde a spasí vás!" Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. (srov. Iz 35,1-4)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.12.2016 | 23:00


Podpořte vydání audioknihy žalmů

Přemýšlíte v adventu o nějakém dobrém skutku? Přispějte do crowdfundingové sbírky na vydání audioknihy, která bude obsahovat všech 150 biblických žalmů.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.12.2016 | 10:24


Ježíšovo poselství NENÍ série zákonů, ale...

Bůh se nám zjevuje jako ten, který miluje. On nám jistým tajemným způsobem předává v největších hlubinách našeho nitra hluboké vnitřní teplo, oheň, bystřinu živé vody, rovněž žízeň, touhu a pokoj…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.12.2016 | 11:01


Proč si dodnes připomínáme nějakého Mikuláše?

Napadlo vás někdy, že váš život je ve srovnání s nejrůznějšími "velkými" lidmi a "celebritami" někdy možná banální, šedivý, nezajímavý, a že po vás jednou "nic nezbyde"? Že po vás "ani pes neštěkne"?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.12.2016 | 23:00


Když ztratíme směr

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ (Mt 3,3)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.12.2016 | 23:00


Josef Toufar - hraný dokument online

Silný příběh konfliktu státu a církve v podobě dramatického osudu umučeného číhošťského faráře Josefa Toufara.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.12.2016 | 9:25


Časopis IN! - dívčí svět, prosinec 2016

Většina z vás se jistě těší na Vánoce, ale my nezapomínáme ani na Advent. Nabízíme vám malou ochutnávku prosincového čísla:
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.11.2016 | 10:51


Za potřebou vítězit se skrývá strach

V armádě v námořnictvu mě učili, jak usilovat o povýšení, soutěžit, být nejlepší. Přišlo mi to naprosto přirozené. Během dalších let  mě ovšem vnitřně uzdravili lidé, kteří jsou nazýváni mentálně postižení. Naučili mě, že za potřebou vítězit se skrývá můj vlastní strach a obavy.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.11.2016 | 23:00


Nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií

Na webu vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých úvodů do nedělních evangelií. "Povzbuzuji k návratu ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.11.2016 | 10:41


Nová šance

"Je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila a den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty." (srov. Řím 13,11-12)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.11.2016 | 23:00


Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání

Kristovo vzkříšení (zmrtvýchvstání) je základním prvkem křesťanské víry. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.11.2016 | 15:40


K našemu životu patří i prohry

Jeden ze zločinců, kteří viseli na kříži vedle Ježíše, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ (srov. Lk 23, 35-43)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.11.2016 | 23:00


Aleluja: Bůh umí psát rovně i na křivých řádcích

Zemřel kanadský básník a zpěvák Leonard Cohen. O čem je jeho tak populární píseň Hallellujah?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.11.2016 | 23:00


Kolik lidí si buduje jen lepší image

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno." (Lk 21,5-6)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.11.2016 | 23:00


Ve tvém srdci je možná mnoho bolesti a hněvu. Ale je tam naštěstí i něco hlouběji...

Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak mnoha bolestí. Nejspíš se dotkneme i spousty hněvu. Ale pak zaslechneme i cosi, co je ukryto ještě hlouběji.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.11.2016 | 23:00


Strom splněných přání

I v letošním jubilejním patnáctém ročníku bude tradiční akce Strom splněných přání pomáhat lidem v těžké životní situaci.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.11.2016 | 23:00


Bůh je věrný: on vás bude chránit od zlého

„Bůh je věrný: on vás bude posilovat a chránit od zlého. Ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.“ (srov. 2 Sol 3, 3,5).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.11.2016 | 23:00


Jak uspořádat naše emoce... - P. Józef Augustyn SJ

Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem 4. - 5. 11. v Praze
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.11.2016 | 16:07


Často nutíme lidi, aby byli někým jiným

Vždycky jsem chtěl napsat knihu s názvem „Mám právo být lump“. Výstižněji by název asi byl zněl „Právo být sám sebou“. Jednou z velikých obtíží života je totiž to, že často nutíme lidi, aby byli „někým jiným“, než jsou. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.11.2016 | 15:49


Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Od 15. do 20. srpna 2017 s mottem: „Nebojte se!“
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.11.2016 | 9:06


Velký darebák

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na strom, aby ho uviděl. (srov. Lk 19,1-10)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.10.2016 | 0:00


Kardinál Dominik Duka obdržel Řád bílého lva

Prezident České republiky Miloš Zeman ocenil nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílého lva I. třídy, pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku OP. Kardinál převzal ocenění během slavnostního ceremoniálu 28. října 2016 ve Vladislavském sále.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.10.2016 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, listopad 2016

Listopadu listí padá hlíně na prokřehlá záda a my se pěkně zachumláme a IN! si celý přelouskáme :-)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.10.2016 | 0:00


Někteří lidé snižují druhé, aby sami sebe vyzvedli

Pokud snižuji druhé, abych sám sebe vyzvedl, nemohu od nich čekat žádné výsledky.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.10.2016 | 0:00


Hana Brady

Příběh dívky, která se nevrátila z koncentračních táborů
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.10.2016 | 22:17


Bůh nestojí o to, aby se někdo povyšoval nad druhé

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, nevěrníci nebo i jako tamhleten celník. Modlím se, dávám peníze na dobročinné účely....' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 'Bože, bud' milostiv mně hříšnému.´" (srov. Lk 18, 11-13)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.10.2016 | 0:00


I mlčení je odpověď

Bůh mlčel. Kdoví, jak bych se tenkrát rozhodl, kdybych věděl, že mě čeká kriminál, doly, kamenoprůmysl… Bylo mně ale jasné, že i mlčení je odpověď Boží.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.10.2016 | 0:00


Bůh mlčí. Co teď?

Ježíš řekl: Bůh se zastane těch, kteří k němu volají ve dne v noci. Ale nalezne na zemi víru, až přijde? (srov. Lk 18,7-8)Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.10.2016 | 0:00


Jsou dva druhy křesťanů. Ti první rozumí klacku...

Jsou dva druhy křesťanů. Ti první rozumí klacku, pro druhou skupinu je Bůh dobrotivý Otec. Pro některé křesťany je Bůh nejvýš spravedlivý, dobré odměňuje a zlé trestá. Pro jiné je Bůh nejvýš shovívavý, dobré chce učinit ještě lepšími a zlé přivést k rozumu.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.10.2016 | 0:00


Jak snadno nabýt dojmu, že můj život stojí za houby

Když jeden z malomocných zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám a děkoval mu. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich uzdraveno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ (srov. Lk 17,15-19)Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.10.2016 | 0:00


Víra.cz v novém hávu

V pátek 7.10.2016 v noci byla spuštěna nová grafická verze portálu Vira.cz.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.10.2016 | 0:00


Být jako strom zasazený u vody (videospot)

„Člověk, který doufá v Boha a spoléhá se na něj,
je jako strom, který zapustil své kořeny u vody.
Nestrachuje se, nepřestává nést ovoce.” (srov. Jr 17, 7-8)

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.10.2016 | 0:00


Václav Havel za své postoje platil ´ze svého´

Václav Havel za svůj postoj platil „ze svého“, totiž ztrátou svobody, ztrátou zdraví a posléze jako prezident i ztrátou možnosti být jen oslavovaným symbolem z minulosti bez kritik v přítomnosti. ... Nežil jen sám pro sebe, miloval pravdu, trpěl pro ní a Kristu posloužil v mnoha „hladových, vězněných a nahých"...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.10.2016 | 0:00


Václav Havel (*5. 10. 1936)

*5. 10. 1936 Praha - +18. 12. 2011 Hrádeček / Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.10.2016 | 0:00


V těžkých situacích je těžké věřit

Jak dlouho již volám o pomoc, Bože, – ty však neslyšíš; křičím k tobě, Ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Bůh odpověděl: „Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“ (srov. Hab 1,2-3; 2,4)Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.10.2016 | 0:00


Nikdo na smrtelné posteli nelitoval, že nebyl více v kanceláři

Žijeme ve společnosti, která je neustále v poklusu. Závody s časem ničí vztahy. Často hovořím s lidmi, kteří mají problémy najít si čas na své nejbližší. Ale vztahy není možné budovat bez toho, aby se do nich investoval čas.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.9.2016 | 0:00


Když rodič vypouští děti z hnízda...

Tohle je cílová rovinka, ke které výchova dětí směřuje: vypustit je z hnízda. To je finále a smysl celého příběhu. Není to však vůbec lehké. Rodiče věnovali celý svůj dosavadní život péči o své děti, chránili je před každým nebezpečím, před tím, aby jim kdokoli ublížil. A vypustit je z hnízda znamená je tomu všemu najednou vystavit. Znáte ten příběh o motýlovi klubajícím se z kukly?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.9.2016 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, říjen 2016

Léto nás už opravdu opustilo a my si můžeme užívat nádherného podzimu. Proč je podzim príma se dočtete v úvodníku a citát vás povzbudí na celý měsíc. Takže se nerušeně posaďte a přečtěte si říjnový IN!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.9.2016 | 0:00


Jak předat víru dalším generacím?

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys splnil své poslání (srov. 1 Tim 6,11-12).Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.9.2016 | 0:00


Mír, po kterém toužíme, není jen věcí vlád

Budovat mír neznamená zabránit té či oné katastrofě, ale znovu odhalit vizi, cestu naděje pro veškeré lidstvo.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.9.2016 | 0:00


Do cíle dojde ten, kdo si hlídá směr

Děti tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než děti světla. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. (srov. Lk 16,8.10)Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.9.2016 | 0:00


Nezavírejme druhé do svých posudků

Když jsem nastoupila do dětského domova jako začínající vychovatelka, myslela jsem, co všechno vím. Těšila jsem se, jak budu vlídná, jak se stanu důvěrnicí svých svěřených dětí, byla jsem odhodlaná stát se nejlaskavější tetou v dětském domově. Předsevzetí.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.9.2016 | 0:00


Dobrá zpráva pro hříšníky i pro ´dokonalé´

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy jedno podobenství... (Lk 15,1-2))

Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.9.2016 | 0:00


Víra vede naše kroky i nocí (videospot)

Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty, ale lampou, která vede naše kroky nocí (papež František).  Ježíš říká: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12-13)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.9.2016 | 0:00


Nenechme se převálcovat tisíce drobnostmi

Nevidíme „za roh“. 
Ale známe se s Tím, 
který „za roh“ vidí.
Proto je dobré 
s ním být v kontaktu...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.9.2016 | 11:40


Časopis IN! - dívčí svět, září 2016

Září je vždy plné očekávání, nových zážitků a podmětů a nový IN! je jedním z nich.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.9.2016 | 9:21


Horlivost a nadšení nestačí

Ježíš řekl: „Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil je dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ´Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.´ Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (srov. Lk 14, 28-33))

Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.9.2016 | 0:00


Křehké dílo křehké Matky Terezy

Matka Tereza nepřišla s nějakým předem připraveným gigantickým „projektem“ na papíře, který by následně realizovala. Ale začala krok za krokem naplňovat to, co poznala jako své životní poslání. Ve spojení s Bohem tak mohlo vyrůst dílo obrovských rozměrů. V tom všem ale Matka Tereza prožívala vnitřní křehkost, temnotu a slabost…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.9.2016 | 16:43


Jak zacházet s mocí?

Je moc v zásadě dobrá, anebo zlá?
Smíme o moc usilovat?
A jak to z křesťanského pohledu chápat?
Existují hodnoty a měřítka,
podle nichž můžeme moc vykonávat dobře?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.8.2016 | 0:00


Matka Tereza bude 4.9.2016 svatořečena

Nestačí říci: “Miluji.” Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků. Musíme milovat, až to bolí! (Matka Tereza)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.8.2016 | 17:13


Pokora nebo sebevědomí?

Dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. (srov. Sir 3,17-18.20)

Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.8.2016 | 0:00


Dělat co je v našich silách, nestačí

Do dřevařské firmy přišel muž žádat o práci. Nabídli mu dobrý plat a lepší podmínky než jinde. Prvního dne se přihlásil u mistra. Ten mu dal sekeru a přidělil mu kus lesa. Šťastný muž se vydal do lesa kácet stromy. Během jediného dne jich pokácel úctyhodných osmnáct. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.8.2016 | 0:00


Čím Boha neoslníme

Ježíš řekl učedníkům: „Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste.´(srov. Lk 13, 25-27)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.8.2016 | 0:00


Pálil jsem Bible, když tu mi uvízly v ruce dva listy evangelia...

Ježíšova slova mě provázela
i v následujících dnech.
Nemohl jsem se jich zbavit,
i když jsem se o to všemožně
snažil. Zasáhly do mého života
a do jeho ustáleného pořádku...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.8.2016 | 0:00


Nedívej se na překážky, ale na cíl

Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (srov. Žid 12,1-2))

Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.8.2016 | 0:00


Víra je dobrodružství a vztah (videospot)

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme,
a být si jist tím, co nevidíme.“ (srov. Bible Žid 11,1)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.8.2016 | 0:00


Víra = skok do neznáma

Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. (srov. Žd, 11,1-2))

Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.8.2016 | 0:00


Co někomu dáš, vrátí se ti rozmnožené

"Nic nemám,
nic nemohu dát..."
Dávej dobro!


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.8.2016 | 10:35


Telegram Miloši Zemanovi od papeže Františka

"... ujišťuji vás o svých modlitbách za mír a blaho národa ..."
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.8.2016 | 10:58


Sám mám málo

Ježíš řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ (srov. Lk 12,13-21)

Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.7.2016 | 0:00


Neboj se, vždyť já jsem s tebou! (Krátké video)

Do všech našich životních situací, krizí,
trápení a pochybností, kterými procházíme,
do všech zpráv o násilí, nenávisti a chaosu
nám Bůh říká: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou..."  (srov. Iz 41,10.13).


Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.7.2016 | 14:48


Když máme pocit, že s námi Bůh není...

Zachraňuje mě tvá pravice, Bože.
Hospodin pro mě dokončí, co začal.
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
dílo svých rukou neopouštěj! (srov. Ž 138, 7-8)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.7.2016 | 0:00


Světové dny mládeže Krakov 2016


Světové setkání mládeže s papežem


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.7.2016 | 13:11


´Máš mapu?´zeptal se mě indián. Kývl jsem. ´Dám ti lepší.´

Pouštět se na průzkumy
v jihoamerických pralesech
není jednoduché ani pro toho,
kdo se chlubí, 
že je v nich jako doma.
I když má člověk sebevíc zkušeností,
nikdy neví, jestli se vrátí.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.7.2016 | 0:00


Když nestíháme, je dobré se zastavit

Marie se posadila Ježíši k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k Ježíši a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (srov. Lk 10,40 – 42)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.7.2016 | 0:00


Světový den mládeže 2016 - Krakov Polsko

Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II., jehož nástupci v tom pokračují. Každé SDM má svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.7.2016 | 11:25


Byl jsem vychováván k víře, ALE o svobodě nepadlo ani slovo

K tomu, aby byla možná láska,
musí existovat svobodná bytost.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.7.2016 | 0:00


Proběhl další ročník katolické charismatické konference

V neděli 10. července se v zaplněném pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel 27. ročník katolické charismatické konference.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.7.2016 | 11:02


Kde je hranice, oddělující bližní a ´nebližní´?

Ale farizej se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (srov. Lk10,29-37)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.7.2016 | 0:00


Papež František: Je potřeba s druhým ´ztrácet´ čas

Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem,
poněvadž Bůh chce, abys mu předal
tu nejdůležitější zprávu, zprávu o Ježíši. 
Měl bys v dialogu
 začít právě tam,
kde se dotyčný člověk nachází.

 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.7.2016 | 0:00


Jděte přede mnou

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ (srov. Lk 10, 1-20))


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.7.2016 | 0:00


Festival UNITED zve mladé umělce do projektu UNITED CAMP

Festival UNITED vydává 4. Tiskovou zprávu při příležitosti představení projektu pro umělce - UNITED CAMP.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.6.2016 | 10:46


Není nic divného - udělat chybu

Ježíš opakovaně vysvětloval, že nikdo není dokonalý, jenom Pán Bůh. Není tedy nic divného na tom, jestliže i já jsem udělal chybu. Ale lidé se s tím dodnes odmítají smířit, protože to člověka trochu znevažuje před ostatními.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.6.2016 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, prázdniny 2016

Všichni školou povinní jistě dobře vědí, že prázdniny jsou výjimečnou částí roku. A protože to v redakci časopisu IN! – dívčí svět vidí s letními měsíci podobně, rozhodli se pro vás vytvořit opravdu výjimečné a netradiční číslo.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.6.2016 | 15:59


Neohlížejme se za minulostí, před námi je budoucnost

Kdosi Ježíši řekl: "Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou." Ježíš mu však odpověděl: "Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království." (srov. Lk 9,62))


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.6.2016 | 0:00


Často opakované ´ALE´ činí ze života smuteční pochod

Často používané "ale" může ze života učinit smuteční pochod, protože pak nikdy nic neústí do šťastného pocitu, že je něco krásné... Pravým uměním života však může být povznesení se nad drobné nedostatky, schopnost dopřát si radost ze života i tam, kde letitá zkušenost tuší nějakou chybu.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.6.2016 | 16:04


Zapřít sám sebe neznamená vzdát se své jedinečnosti

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. (srov. Lk 9, 23))


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.6.2016 | 0:00


Noc kostelů v tramvaji - krátká a výstižná reportáž

Noc kostelů - tramvaj

V rámci Noci kostelů 2016 vyjel na koleje i "pojízdný kostel".
Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.6.2016 | 9:19


Modlitby za Světové setkání mládeže

Chcete se připojit k modlitbám za průběh Světového setkání mládeže s papežem?
Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.6.2016 | 15:32


Nikdo z nás nestojí o kritizování a odsuzování

Někdo, koho máte rádi, vás vezme stranou a řekne: „Můžu s tebou mluvit o něčem, co ve tvém životě neklape?“ A vedle toho někdo, kdo vás rád nemá, si vás zavolá do kanceláře a řekne: „Potřebuji si s tebou promluvit o tom, co děláš špatně.“ Vaše vnitřní reakce bude naprosto odlišná. Když je ale přítomná láska a respekt, dokážete se na svůj život podívat jinak, protože víte, že nejste odsuzováni. Tak to má být mezi námi a Ježíšem.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.6.2016 | 16:55


Dal ti někdo pohrdlivě najevo, co všechno jsi pokazil?

V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil... Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ (Lk 7, 37-47))


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.6.2016 | 0:00


Pozvánka na Akademické týdny

přednášky, diskuse, koncerty, divadlo, výstava. 29. 7. – 6. 8. 2016, Nové Město nad Metují.

Akademické týdny


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.6.2016 | 14:42


Jak jsem se snažil nemodlit

Snažil jsem se 
vědomě nemodlit.
Ale když jsem se nemodlil,
nijak mi to neulevilo.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.6.2016 | 0:00


Bůh někdy jedná ´podivně´

Hospodin vyslyšel Eliášovu prosbu… (srov. 1Kr 17, 22))


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.6.2016 | 0:00


Nebeský Otec mi nahradil tátu...

Vedl jsem kurz pro uzdravení vztahů. Setkal jsem se tam se ženou, které jsem položil otázku: „Co byste si přála, aby pro vás udělal váš pozemský otec?“ Nemusela dlouho přemýšlet. Snila o tom, že je opět malou holčičkou, kterou otec kolíbá v náručí a zpívá jí. Vyšlo najevo, že měla s otcem velice problematický vztah. V dětství jí nadával a fyzicky ubližoval.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.6.2016 | 0:00


Festival UNITED a KITstream spouští televizní pořad UNITED ZONE

Festival UNITED vydává 3. Tiskovou zprávu při příležitosti spuštění televizního pořadu UNITED ZONE.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.5.2016 | 10:55


Bůh tě miluje jako nikoho jiného na světě

Někdy můžeme mít pocit, že Bůh miluje jaksi všeobecně: miluje (snad) všechny lidi a já k nim (snad) patřím. A proto se (snad) zajímá trochu i o mě. Ale vědomí, že jsme milováni „všeobecně“ - jako součást celku, vůbec neodpovídá skutečné povaze Boží lásky, která je zvláštní a jedinečná ke každému zvlášť. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.5.2016 | 0:00


Pije ti někdo krev? Nenič si život nenávistí

V Kafarnau žil jeden setník, který měl služebníka, na němž mu velmi záleželo. Ten služebník však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Ježíš s nimi tedy šel… (srov. Lk 7,1-5)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.5.2016 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, červen 2016

Ještě jeden školní měsíc a hurá na prázdniny! Aby vám těšení se na horké letní dny lépe ubíhalo, připravil pro vás časopis IN! - dívčí svět plno zajímavého čtení.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.5.2016 | 10:12


Existuje něco většího než to, co se nám jeví nepřekonatelné

Slyšel jsem příběh o jednom vězni ze sibiřského gulagu, který otročil v hrozných podmínkách drsné Sibiře, až mu došly síly. Pustil lopatu, sesunul se a čekal, až přijde hlídač a umlátí ho k smrti. Kolikrát viděl, jak takto zemřeli jiní, a teď byla řada na něm.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.5.2016 | 15:36


Naděje není obyčejným optimismem. Dává životu smysl.

Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,3-5)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.5.2016 | 0:00


Kdo hledá štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější

Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu svobodnější vůči lidem ve svém okolí. Budu schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  17.5.2016 | 15:04


Miloslav kardinál Vlk - výročí narození

Miloslav kardinál Vlk (* 17.5.1932 Líšnice u Milevska + 18.3.2017 Praha)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.5.2016 | 0:00


Přání pokoje zmůže víc než výčitky

Ze strachu před židy měli učedníci dveře zavřeny. Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého!“ (srov. J 20,19-22)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.5.2016 | 0:00


Katolická charismatická konference 2016

Ve dnech 6.-10. července 2016 brněnské výstaviště opět přivítá účastníky charismatické konference, jejíž motto „Před jeho tváří budeme žít“ je inspirováno slovy z knihy proroka Ozeáše.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.5.2016 | 14:11


Polkni nejednu jedovatou slinu!

K vedení dialogu s druhými
je třeba mírnosti, ne křiku. 
Je třeba pamatovat také na to,
že druhý člověk 

může mít něčeho víc než já. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.5.2016 | 0:00


Jak málo stačí k rozhádání se i s těmi, které máme rádi...

Ježíš se modlil za své učedníky: "Ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne... Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich." (srov. Jan 17,23.26)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.5.2016 | 0:00


Oregonská kapela Kutless vystoupí na festivalu UNITED

Organizátoři festivalu UNITED ohlásili jméno jednoho z hlavních zahraničních hudebních hostů. Pozvání do Vsetína přijala skupina Kutless.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.5.2016 | 0:00


Mnohé matky jsou ´jen´doma a ´nepracují´

Existují ženy, které zcela evidentně nepřišly o rozum a přesto se rozhodly přerušit kariéru, aby mohly být doma s dětmi. Julie Akhurtová kvůli péči o děti a domácnost odstoupila z pozice šéfredaktorky lukrativního časopisu. Nejčastější reakcí na její rozhodnutí prý bývá: „Jak jste se mohla toho všeho vzdát?“ Z čehož plyne, že vybrat si být naplno matkou je pro okolí něčím, co člověka - není-li úplný hlupák - ani nenapadne.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.5.2016 | 0:00


Amoris laetitia - přehledně o dokumentu

Text nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.5.2016 | 12:01


Strach a neklid ztěžují život

Ježíš řekl svým učedníkům: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí." (srov. J 14, 27)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.4.2016 | 0:00


Temným obdobím v rodičovství se dá projít

Každý rok, když přijde září a takové to svěží podzimní počasí, jsem v duchu okamžitě v porodnici a vybavuje se mi porod mé první dcery Katie. Musela jsem do porodnice trochu dříve kvůli vysokému krevnímu tlaku a vzpomínám si, jak jsem tam ležela a uvažovala, jaké to mateřství asi bude.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.4.2016 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, květen 2016

Věřte nebo ne, máj je VÍC než lásky čas! V časopisu IN! – dívčí svět se shodli, že kromě pusy pod třešní chtějí dostat i pohlednici z ciziny nebo si zatančit jako hvězdy ze Star Dance. Přesvědčte se sami!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.4.2016 | 0:00


Mnohdy zažíváme ztrátu něčeho, co je nám oporou a co milujeme

Bůh řekl: "Hle - všechno tvořím nové!" (srov. Zj 21,5)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.4.2016 | 0:00


UNITED se stává Open Air festivalem

Organizátoři festivalu UNITED spustili aktualizované webové stránky, na kterých uveřejnili první informace týkající se letošního ročníku. Mezi hlavní novinky patří změna hlavní scény, která se v uplynulých 5 ročnících nacházela ve velkém sále vsetínského Domu kultury.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  20.4.2016 | 13:36


Mezi mnou a Bohem by neměly stát žádné texty

V současné době se modlitba stává jakýmsi velkým uměním a čímsi nadpřirozeným. S takovým přístupem se bude zdát nesmírně složitá, obtížná - a přitom může být v podstatě něčím velice snadným. Modlitba může být prostým přebýváním v Boží blízkosti. Mezi mnou a Bohem by neměly stát žádné texty.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.4.2016 | 0:00


Následovat Ježíše není tupost

"Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život", říká Ježíš (srov. J 10, 27-28).


Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.4.2016 | 0:00


Nemilovat jen ´PROTOŽE´, ale i ´PŘESTOŽE´

Vybuduješ si nové hnízdečko lásky s novou partnerkou. Nebudou v něm už žádné plačící děti, žádné nekonečné požadavky na pomoc v domácnosti a rozvážení dětí na hodiny piana. Neuvěřitelný sex a úchvatné konverzace, a když se v noci probudíš a uvidíš ji vedle sebe, budeš si klást otázku, jestli jsi svou původní ženu vůbec kdy miloval. To bude trvat tak dva roky. A pak, zcela bez varování, přijde ke slovu princip: „Sousedova tráva je vždycky zelenější, ale i ta se musí sekat.“ A to tě srazí na kolena.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.4.2016 | 0:00


Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, ničit, škodit mu, ale nelze ho zničit...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.4.2016 | 0:00


Často jednáme jen podle názorů druhých

Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše...“ (Sk 5, 27-30)c


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.4.2016 | 0:00


Očekávaný dokument papeže Františka Amoris laetitia

Text jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží stále „svítit světlem evangelia“.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.4.2016 | 14:49


Klečel jsem před Leninovým mrtvým tělem a modlil se k němu...

Mlha opět na několik vteřin ustoupila. A vtom jsem uviděl cosi neuvěřitelného. Hrůzou jsem vytřeštil oči. "Pane Bože, ne!" vyhrkl jsem zoufale. "To přece nemůže být pravda!" Pravda to ale byla. Místo pobřeží jsem uviděl - Blagin, naši ruskou loď! Po třech hodinách utrpení v ledové vodě, totálně vyčerpán, jsem se ocitl na místě, odkud jsem při svm útěku vyplaval!


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.4.2016 | 0:00


Setkání vysokoškoláků na Velehradě

Dvanáctiletou tradicí se může pochlubit akce nazvaná Studentský Velehrad. Jedná o setkání vysokoškolských studentů z celé České republiky na tomto starobylém poutním místě. Letošní ročník proběhne 21. – 24. dubna a ponese motto: Prostě žij!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  6.4.2016 | 0:00


Boha si nemůžeme v modlitbě na sto procent ´přivolat´

V Bibli najdeme příběh o dělníkovi, který se přišel ucházet o práci ve vinohradu na poslední chvíli. Moc toho nenapracoval, a přece dostal zaplaceno stejně jako ti, kteří tvrdě dřeli celý den. A Bůh na to v tomto příběhu řekl: „Proč mi vyčítáte, že jsem dobrý? Dám mu stejně jako vám.“ Tohle je nesmírně zajímavé. „Proč mi vyčítáš, že jsem dobrý?“


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.4.2016 | 0:00


Pochybnosti mohou být prvním krokem k víře

Tomáš, jeden ze Dvanácti, nebyl s ostatními, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden... Ježíš opět stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ (srov. J 20, 24-28)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.4.2016 | 0:00


Sportovní akce pro mladé lidi

Potkáváš se rád s mladými lidmi? Plánuješ prožít konec školního roku aktivně? Rád si zasportuješ a zasoutěžíš? ... Tak přijď na zábavní a sportovní akci SKAM (Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže), která se koná 18.6.2016 ve sportovním areálu ZŠ Dolní Počernice.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  31.3.2016 | 0:00


Papež František: o Boží něze a odpuštění

Něha! Pán nás miluje něžně. Zná nádherné umění pohladit - v tom spočívá Boží láskyplnost. Nemiluje nás slovy. Přistupuje k nám a s něhou nám dává svou lásku. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.3.2016 | 0:00


Časopis IN! - dívčí svět, duben 2016

Tento měsíc časopis IN! - dívčí svět z technických důvodů bohužel nevychází. Redakce se na vás těší zase v květnu. APRÍL! I na duben je pro vás samozřejmě připravena spousta zábavného počtení.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  30.3.2016 | 0:00


Vyjděme s Kristem na světlo

Když jste s Kristem byli vzkříšeni,
usilujte o to, co pochází shůry,
kde je Kristus po Boží pravici.
Na to myslete, co pochází shůry,
ne na to, co je na zemi.
(srov. Kol 3, 1-2)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.3.2016 | 23:00


Mámy v jednom kole

Žít intenzivní křesťanský život ve sjednocení s Bohem není výsadou Bohu zasvěcených osob, teologicky vzdělaných jedinců nebo lidí s mimořádnými charismaty. Je to základní povolání každého křesťana.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.3.2016 | 20:05


Lze nalézt soulad mezi křesťanstvím a kapitalistickou hrabivostí?

Jak být křesťanem ve světě práce? Nemůžeme si jen tak ráno svléct kůži křesťana, a večer si ji zase vyzvednout... Kristus nám dal příklad: svlékl svrchní šaty, poklekl a umyl apoštolům nohy. Někteří z toho měli šok.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  23.3.2016 | 23:00


Bože, dej mi svou vodu, ať už nežízním

„Každý, kdo pije normální vodu, bude znovu žíznit,“ řekl Ježíš. “Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude už žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ „Pane, dej mi tu vodu,“ řekla žena, „ať už nežízním“ (srov. Bible Jan 4, 13-15).


Zdroj:???|  Uveřejněno:  21.3.2016 | 23:00


Nevnucuje se, nevyčítá, ani nedrtí: Bůh

Ježíš poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: "Přiveďte mi oslátko." Přivedli tedy oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. (srov. Lk 19, 30-35)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.3.2016 | 23:00


Papež František a fotbal

Papež František stále zůstává zapáleným fanouškem fotbalového San Lorenza, a i jako papež dál platí členský příspěvek v tomto klubu.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.3.2016 | 23:00


Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

Jiří Grygar

Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění UNESCO
Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:30


Lidský život je putováním

"Až bude stan našeho pozemského života stržen,
čeká nás příbytek od Boha" (Bible, 2. Korintským 5,1).
Lidský život je putováním.
Ale k jakému cíli?
Jak nalézt cestu?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.3.2016 | 23:00


Nezůstat vězet v minulosti

Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo!
Hle, činím věci nové, teď již vzcházejí, což to nepoznáváte?
Cestu vytvořím na stepi a stezky na poušti. (srov. Iz 43, 17-18)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.3.2016 | 23:00


Papež reformátor - zajímavý knižní tip

k výročí zvolení papeže Františka (13. 3. 2013).

Papež František - reformátor - biografie


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.3.2016 | 15:25


Odpustit neznamená zapomenout

Roky mě trápí přikázání "Cti otce svého...". Ach jo! Můj otec od nás odešel k jiné ženě. Zažili jsme scény, alkohol, násilí, výhružky sebevraždou. Byli jsme rádi, že odešel. Je to už dávno. Vdala jsem se, mám rodinu. Ale vrací se mi pořád pocit křivdy. Všechno to bolí, mám ho ráda, ale ctít ho?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  9.3.2016 | 23:00


Nebojím se rakoviny, ale bojím se o děti

Po porodu jsem každému ze svých dvou dětí pohlédla do obličejíku s vědomím, že je budu milovat za všech okolností a budu se o ně starat a chránit je, jak budu nejlépe umět. Připadalo mi to jako jistota, právo a výsada zároveň. Ale když mi nedávno diagnostikovali pokročilý zhoubný nádor, všecko se změnilo.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.3.2016 | 23:00


Dokumentární film ´Opři žebřík o nebe´ na DVD

Dokument režisérky Jany Ševčíkové „Opři žebřík o nebe“ získal filmovou cenu Český lev za dokumentární film. Dokument poutavě vypovídá o slovenském knězi Mariánu Kuffovi, který se na své faře v malé vesnici Žakovce pod Tatrami stará o lidí z okraje společnosti – alkoholiky, narkomany, propuštěné vězně a pomáhá jim postavit se na vlastní nohy...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.3.2016 | 23:00


SMÍŘENÍ nám přináší do srdce RADOST

Mladší syn si řekl: „Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ (srov. Lk 15, 18-24)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.3.2016 | 23:00


Pomozte čtyřem dětem, které přišly o své rodiče

Poslední dobou na nás ze všech stran přicházejí naléhavé výzvy s prosbou o pomoc. Je dobře, že si navzájem můžeme pomáhat, ale mnohdy nevíme, které sbírky jsou účelné, které méně a které jsou bohužel někdy i podvodné. Nabízíme vám proto na tomto místě možnost pomoci opravdu účelně a cíleně - čtyřem dětem (7) (9) (11) a (13), které shodou nepříznivých okolností přišly během jednoho měsíce o oba rodiče, Marii a Jana. (podrobné info na webu Nadačního fondu pomoci Karla Janečka)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.3.2016 | 14:40


Srdečné pozdravy z Betléma

Ve svých příbězích, tentokrát převážně s vánoční tematikou, zachycuje autor jemné předivo mezilidských vztahů, jimiž obohacujeme, zkrášlujeme, nebo naopak ničíme svůj život.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  4.3.2016 | 13:59


Adam s Evou to spolu neměli jednoduché!

Jedna východní legenda vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát…Na počátku Bůh stvořil Adama a nic lepšího už ho stvořit nenapadlo. Adam byl šťastný uprostřed zeleně, vody, stromů; šťastný, že byl stvořen a že se cítil svobodný. Po několika měsících však Adama přemohl smutek. Cítil se smutný, protože nic z toho, co viděl a dělal, mu nepřinášelo uspokojení.   


Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.3.2016 | 23:00


Objevte krásu nově zpřístupněné CHKO Brdy

Přijeďte do Rožmitálu pod Třemšínem, rodiště Jakuba Jana Ryby a do nové CHKO Brdy obdivovat předjarní krásu přírody. Využít k tomu můžete ubytování v penzionu Panský dům
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.3.2016 | 11:26


Co dát svému dítěti? Lásku? Ne.

Co je největším darem, jaký může rodič dítěti dát? Tuhle otázku jsem položil mnoha manželským párům na nedávném semináři. Zdaleka nejrozšířenější odpověď byla: láska. Nejsem si až tak jist, že je tato odpověď správná. Tak co tedy, když ne láska?


Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.3.2016 | 23:00


Uprchlický farář a sám uprchlík: P. Pavel Kučera

Tzv. uprchlický farář P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá léta stalo pečovat o utečence v německém utečeneckém táboře Zindorf... Mons. Pavel Kučera zemřel 24. února 2016. Několik jeho poutavých (a zvláště dnes stále aktuálních) vzpomínek z knihy rozhovorů Lágr si můžete přečíst zde (odkaz na kna.cz).
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.2.2016 | 15:46


časopis IN! - dívčí svět, březen 2016

Ani zima, ani teplo. Takový bývá březnový začátek jara, k jehož ještě stále brzkým večerům je pro vás připravena trocha kvalitního počtení. Na co se můžete těšit? Třeba na:
Zdroj:???|  Uveřejněno:  28.2.2016 | 23:00


O vztahy je třeba pečovat

Když se tedy někdo domnívá, že stojí,
ať si dá pozor, aby nepadl (srov. 1 Kor 10,12)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.2.2016 | 23:00


Buďte kreativní, buďte pro život

Národní pochod pro život, v letošním roce již 16. v pořadí, proběhne v sobotu 2. dubna v Praze.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  26.2.2016 | 15:04


Hluk v nebi

Ráji hrozí akustické znečištění. Neustále je slyšet neutuchající zvuk mnoha hlasů, který je způsoben modlitbami lidí. Ze země vzlétá záplava slov ve všech jazycích. Co na to Bůh? „Nikdy nenechají mluvit mě. Pořád mluví jen oni ... a to jim můj Syn připomínal: ´Šetřete slovy, přátelé´ (srov. Mt 6,7).“


Zdroj:???|  Uveřejněno:  24.2.2016 | 10:28


Modlitba nás proměňuje

Ježíš vystoupil na horu, aby se pomodlil.
Když se modlil, výraz tváře se mu změnil
a jeho šat oslnivě zbělel (srov. Lk 9,28-29)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  19.2.2016 | 23:00


Boží slovo působí proměnu v našem nitru

Inspirace do situace, když si člověk 
připouští příliš sebelítostivé myšlenky,
jak je život náročný.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.2.2016 | 16:03


Každodenní pomoc: slova z Bible

Je třeba, abychom byli realističtí a lidští. Je třeba počítat s tím, že se v nás tu a tam přihlásí o slovo bláznivé, nepříjemné a zlé myšlenky. Taková je prostě skutečnost. Nejsme ale svým negativním myšlenkám vydáni bezbranně na pospas. V Bibli nám Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova se hodí i na naše neuspořádané myšlenky. Začnou je pozvolna proměňovat, budeme-li je užívat trpělivě a pravidelně.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  16.2.2016 | 13:26


Seminář Masmediální komunikace 22. – 25. února 2016

Zajímají vás média v interdisciplinárním kontextu teologie? Pak Katolická teologická fakulta UK Praha otevírá kurs speciálně pro vás!
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.2.2016 | 23:00


Přihlášky na Katolickou teologickou fakultu

Zajímá Vás teologie? Láká Vás objevovat skrytá zákoutí evropské kultury a historie? Obdivujete umění a toužíte ho studovat? Pak je Katolická teologická fakulta UK místem právě pro Vás.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  14.2.2016 | 15:02


Co je to pokušení? ´Nehas, co tě nepálí...´

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého.
Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.
Ty dny nic nejedl, až vyhladověl.
Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží...“ (srov. Lk 4, 1-3)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.2.2016 | 23:00


Konference Modliteb 24-7 nejen pro modlitebníky

Tým koordinátorů Modliteb 24-7 v České republice připravuje konferenci, na niž zve všechny křesťany, kteří ve svém životě mají zkušenost s modlitbou, jež zůstala bez viditelné Boží reakce.
Zdroj:???|  Uveřejněno:  12.2.2016 | 23:00


Úsměv v táboře malomocných

Raoul Follereau (*1903 †1977) pracoval v táboře malomocných na jednom ostrově v Pacifiku a podal o tamějších poměrech velice burcující svědectví. Bylo to něco nepředstavitelného. Hrozné rány, strašlivě znetvoření lidé, vlastně už jen chodící mrtvoly, všude beznaděj, zlost, zuřivost. A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa uchoval jeden nemocný stařec překvapivě zářivé a usmívající se oči. 

Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.2.2016 | 23:00


Vzkaz čtrnáctileté dívky: ´Nebojte se nemocných! Potřebují vás!´

Je hodně nemocných, kteří zůstávají osamoceni ‒ všichni jejich přátelé je opustí, protože se nemocných bojí. Nebojte se jich! Právě toto vzdálení v nás nemocných probouzí obavy. Ale když jsou ostatní nablízku, stojí po našem boku, kladou nám ruku na rameno a říkají: „Uvidíš, že to zvládneš!“, pak vám to dává sílu žít.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  10.2.2016 | 23:00


Tomu, co se skrývá za písmeny God, Dieu, Dios nebo Bůh, mohu říkat ´Ty´

Jsem zde, s tělem utvořeným 
ze stejných prvků Mendělejevovy tabulky 
jako okolní vesmír. 
Moje tělo po smrti přijme země, 
že po mně nezůstane jediná stopa. 
Z prachu země jsem
a v prach země se navrátím. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.2.2016 | 23:00


Konečné slovo nemají naše temné chvíle. Ale vzkříšení. To je dobrá zpráva…

Chci vám vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem. (srov. 1Kor 15,1-4)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.2.2016 | 23:00


Tramvaj jako symbol pro křesťanskou naději

Ježíš se o tramvaji nikdy nezmínil jenom proto, že tehdy žádné nejezdily. Tramvaj je ale vynikající pomůcka pro vysvětlení tématu křesťanské naděje. 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  3.2.2016 | 23:00


Co dívka potřebuje od svého otce

Snad víc než co jiného dcera od svého otce
potřebuje bezpodmínečnou lásku.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.2.2016 | 23:00


Narodil jsem se nedopatřením

Bůh mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě. Nelekej se lidí.“ (srov. Jer 1,4-8)

 
Zdroj:???|  Uveřejněno:  29.1.2016 | 23:00


časopis IN! - dívčí svět, únor 2016

Čím vyplnit volný čas, když venku mrzne a ven se člověku moc nechce? Co třeba zalézt do tepla a zalistovat stránkami ještě horkého nejnovějšího čísla IN!? Najdete v něm třeba:
Zdroj:???|  Uveřejněno:  27.1.2016 | 23:00


Co ne-dělá život křesťanským

Křesťanství není jen
o morálce a pomoci druhým.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  25.1.2016 | 23:00


Solidarita nás vede k druhým lidem

Bůh sestavil tělo tak, že podřadnějším částem se věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se jednotlivé části vzájemně o sebe staraly. Trpí-li jedna část, trpí s ní všechny ostatní části těla, je-li některá část vyznamenána, všechny ostatní se s ní radují. (srov. 1 Kor 12, 24-26)

 
Zdroj:???|  Uveřejněno:  22.1.2016 | 23:00


Nemáme, neměli jsme a nebudeme mít dvojníka

Nezbytnou podmínkou lidského štěstí
je rozpoznávat a plnit své poslání. 
K tomu je třeba poznávat své schopnost a nadání, 
ale přijmout i svá omezení.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.1.2016 | 23:00


Postní duchovní obnova v rámci Svatého roku milosrdenství

Pátek 12.2. - so 13.2. v Praze Dejvicích
Zdroj:???|  Uveřejněno:  18.1.2016 | 15:31


Každý nějak, ale každý jinak…

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Boží Duch.
A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán.
A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. (srov. 1 Kor 12,4-6)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  15.1.2016 | 23:00


Trpělivost je jako sloup, který podpírá život

Trpělivý
člověk
snáší
i sám
sebe.


Zdroj:???|  Uveřejněno:  13.1.2016 | 23:00


Nenechat se vláčet svými strachy

´Hlavně nesmím
obtěžovat ostatní´...


Zdroj:???|  Uveřejněno:  11.1.2016 | 23:00


Znát své místo v Božím plánu je prevence proti manipulaci ​i skleslosti

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali, zda není Jan Křtitel Mesiášem. On jim však říkal: "Přichází mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků." (Lk 3,15-16)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.1.2016 | 23:00


Zemřela mimořádná osobnost: Anton Srholec

(* 12. června 1929, Skalica – 7. ledna 2016, Bratislava)
Zdroj:???|  Uveřejněno:  8.1.2016 | 8:45


Proč Západní Evropa odolala v historii vnějším vlivům?

Doporučujeme k (online) shlédnutí zajímavý dokument o historii edukačního evropského systému, který pomohl Evropě odolat nejrůznějším vnějším vlivům…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.1.2016 | 15:38


Proč Západní Evropa odolala v historii vnějším vlivům?

Doporučujeme k (online) shlédnutí zajímavý dokument o historii edukačního evropského systému, který pomohl Evropě odolat nejrůznějším vnějším vlivům…


Zdroj:???|  Uveřejněno:  7.1.2016 | 13:56


Být ´pod obraz´, anebo obrazem?

Člověk,
zdá se,
má to hlavní, 

co se pravé podoby člověka týká,
ve své režii.
Ono totiž někdy stačí málo… 


Zdroj:???|  Uveřejněno:  5.1.2016 | 9:35


časopis IN! - dívčí svět, leden 2016

Většina z vás se těší teprve na Vánoce, ale my v redakci už vyhlížíme i lednové číslo časopisu IN! Nabízíme vám z něj malou ochutnávku:
Zdroj:???|  Uveřejněno:  2.1.2016 | 23:00


Jak se stávat člověkem

A Boží Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (srov. J 1,14)


Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.1.2016 | 23:00


Novoroční pozdrav 2016

Dominika Duky
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.1.2016 | 23:00


Jak ten čas běží!

Ty rozhoduješ, co uděláš s časem, který ti byl dán / Další Nový rok před námi...
Zdroj:???|  Uveřejněno:  1.1.2016 | 0:00


Osobni asistence.cz

problémy plegiků * zdravotní pomůcky * zákon o sociálních službách * nabízím asistenci


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[73]