Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby (u osoby do 18 let věku tři),
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku čtyři nebo pět),
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku šest nebo sedm),
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku osm nebo devět),
a vyžaduje každodenní péči jiné fyzické osoby.


Hledám asistenci:

HLEDÁM - pečovatelku - Praha 5 - Slivenec


HLEDÁM - pečovatelku - Praha 5 - Slivenec

Místo: Praha 5 - Slivenec
Kraj: Praha

Text:

Dobrý den, hledám pro dlouhodobou péči osobní asistentku - pečovatelku (vhodné zejména pro zdravotní sestru) a společnici pro seniorní rodiče (otec 88 let, zdravotní obtíže relevantní věku, matka 72 let relativně zdráva). Pečující osoba by měla na starosti pomoc při běžných úkonech každodenního života především u otce (péče o vlastní osobu, hygienu, pomoc s oblékáním apod.), dále služby společnice při trávení volného času rodičů. Mým požadavkem je také zajištění kompletního chodu domácnosti (nákupy, vaření, úklid, praní, žehlení apod.) a další související služby (např. doprovod či odvoz k lékaři). Předpokládám službu jedné osoby na 24 hodin denně (forma spolupráce dle dohody, lze ŽL, HPP apod.), nabízím současně kvalitní bydlení v samostatném pokoji s vlastním sociálním zařízením zdarma v rodinném domku, kde rodiče bydlí a kde by byla služba poskytována. Lokalita Praha 5 - Slivenec. Pokud jste zdravá, spolehlivá, komunikativní, vyzrálá osobnost, schopná, empatická, jste aktivním řidičem, péče o seniory vás naplňuje a tato inzerce je pro vás výzvou, kontaktujte mne na emailu: libuse@nescakova.cz, odpovím všem. Certifikát sociálního pracovníka je výhodou, nikoliv však podmínkou.

Datum: 10.02.2015

Kontakt::
Jméno: Libuše Neščáková
Tel.:
E-mail: libuse@nescakova.cz
Místo: Praha 5 - Slivenec

www.osobniasistence.cz


Logo RSS v2.0

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, můžete inzerci z této stránky odebírat kliknutím na logo RSS
Osobni asistence.cz
prostředky pro ošetřování dekubitů * aspekty péče o nemocné * prostředky pro ošetřování dekubitů * soubory ke stažení


Podmínky inzerce:

Inzerce je zdarma, délka textu inzerátu není v rozumných mezích omezena. Nyní si můžete inzerát zadat sami pomocí formuláře, do kterého zadáte všechny potřebné údaje a text inzerátu.
- U položky město, obec uveďte přibližně místo, kde by se měla služba osobní asistence realizovat (např. Tábor, Praha 2, Brno - Bystrc, apod.), platí i v případě prodeje nebo poptávky po nějaké pomůcce.
- Chcete-li, můžete do inzerátu uvést platné telefonické spojení (pevná linka nebo mobil).
- Uvedení e-mailové adresy je povinné.
- Z nabídky vyberte typ inzerátu a kraj.
- Název inzerátu zvolte stručný, např. nabízím osobní asistenci seniorům.
- Do inzerátu je možné vložit max. 2 fotky (nepovinné, v názvech fotek nepoužívejte české znaky), formát .jpg, rozměr fotek upravím na požadovanou velikost.
- Po uložení inzerátu se jeho kopie odešle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Budete-li potřebovat v inzerátu něco opravit nebo doplnit, zašlete prosím požadavek na e-mail info@osobniasistence.cz.
Inzerce je automaticky uveřejňována na dobu 1 roku, pokud nepožádáte o stažení inzerátu dříve. Po uplynutí 1 roku inzerát bez dalšího upozornění smažu.

Připravený TEXT INZERÁTU (pokud nechcete využít inzertní formulář) zasílejte prosím na mou emailovou adresu (viz odkaz "kontakt" v horní liště stránky), nebo můžete s výhodou použít e-mailový formulář, který je dostupný po kliknutí na tlačítko


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

[26]