Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby (u osoby do 18 let věku tři),
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku čtyři nebo pět),
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku šest nebo sedm),
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku osm nebo devět),
a vyžaduje každodenní péči jiné fyzické osoby.


Hledám asistenci:

HLEDÁM - Hledám osobní asistentku - Praha 4-Jižní Město


HLEDÁM - Hledám osobní asistentku - Praha 4-Jižní Město

Místo: Praha 4 - Jižní Město
Kraj: Praha

Text:

Hledám osobní asistentku. Je mi 45 let a pohybuji se převážně na elektrickém vozíku. Téměř ve všem potřebuji pomoc (oblékaní, svlékaní, os. hygiena, atd.), za kterou nabízím zdarma podnájem samostatného, zařízeného a neprůchozího pokoje v bytě 3+1, který se nachází v klidné části Jižního města cca 100m od Kunratického lesa. Zároveň je zde OC Chodov, pošta, poliklinika a stanice metra Chodov, nemluvě o zastávkách autobusů. Dále nabízím malý přivýdělek, až podle odvedené práce. Bydlím v domě s asistenční službou, která mi zatím v rámci možností pomáhá.
Pokud Vás tento inzerát oslovil, pište mi prosím na můj email, kde zodpovím veškeré Vaše dotazy. Prosím nevolat!!! Popřípadě SMS. Velice špatně mluvím a téměř mi není rozumět. Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi.
Jsem s pozdravem Ivan Ježek / Praha 4 / Email: bodlinka_2003@volny.cz / Mobil: 775134073

Datum: 17.07.2018

Kontakt::
Jméno: Ivan Ježek
Tel.: 775 134 073
E-mail: bodlinka_2003@volny.cz
Místo: Praha 4 - Jižní Město

www.osobniasistence.cz


Logo RSS v2.0

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, můžete inzerci z této stránky odebírat kliknutím na logo RSS
Osobni asistence.cz
sociální dávky * paliativní péče * poskytovatelé péče * riziko vzniku dekubitů


Podmínky inzerce:

Inzerce je zdarma, délka textu inzerátu není v rozumných mezích omezena. Nyní si můžete inzerát zadat sami pomocí formuláře, do kterého zadáte všechny potřebné údaje a text inzerátu.
- U položky město, obec uveďte přibližně místo, kde by se měla služba osobní asistence realizovat (např. Tábor, Praha 2, Brno - Bystrc, apod.), platí i v případě prodeje nebo poptávky po nějaké pomůcce.
- Chcete-li, můžete do inzerátu uvést platné telefonické spojení (pevná linka nebo mobil).
- Uvedení e-mailové adresy je povinné.
- Z nabídky vyberte typ inzerátu a kraj.
- Název inzerátu zvolte stručný, např. nabízím osobní asistenci seniorům.
- Do inzerátu je možné vložit max. 2 fotky (nepovinné), rozměr fotek upravím na požadovanou velikost.
- Po uložení inzerátu se jeho kopie odešle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Budete-li potřebovat v inzerátu něco opravit nebo doplnit, zašlete prosím požadavek na e-mail info@osobniasistence.cz.
Inzerce je automaticky uveřejňována na dobu 1 roku, pokud nepožádáte o stažení inzerátu dříve. Po uplynutí 1 roku inzerát bez dalšího upozornění smažu.

Připravený TEXT INZERÁTU (pokud nechcete využít inzertní formulář) zasílejte prosím na mou emailovou adresu (viz odkaz "kontakt" v horní liště stránky), nebo můžete s výhodou použít e-mailový formulář, který je dostupný po kliknutí na tlačítko


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

[26]