Na této stránce osobní asistence naleznete:

Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby
- center denních služeb,
- denních stacionářů,
- týdenních stacionářů

Počet organizací:
Osobní asistence - 221, odlehčovací služby - 285, pečovatelská služba - 754, centra denních služeb - 89, denní stacionáře - 280, týdenní stacionáře - 64.

Aktualizace: 31.10.2014

Zdroj informací:
MPSV -
poskytovatelé péče


Péče - kontakty:

Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče


Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče

Město: Pardubice 2
Okres: Pardubice
Kraj: Pardubický

Poskytovaná péče::
Typ péče: Pečovatelská služba
Formy péče: terénní
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, senioři
Věková kategorie: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

Kontakt::
Název: Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče
Adresa: Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče (Gorkého 2573, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2)
Kontaktní místo:
Tel.: 733 703 051, 773535915
Fax: xxx
E-mail: kdp.pce@seznam.cz
www: http://www.domacipece.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
dekubity - proleženiny * poskytovatelé péče * ošetřování dekubitů * hospicová péče


Výběr z
registru poskytovatelů
sociálních služeb

Seznam obsahuje informace o organizacích z registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV z oblasti:
- osobní asistence,
- odlehčovacích služeb,
- pečovatelské služby,
- center denních služeb

V okně "filtr" zvolte typ péče (nepovinné), a dále kraj nebo okres, ve kterém hledáte určitý druh péče. Obě volby - kraj i okres - nastavovat nemusíte.
Pro zobrazení všech organizací nastavte filtr na "zvolte kraj", "zvolte okres" a "zvolte typ péče" (toto je základní nastavení zobrazení stránky).

Po nastavení parametrů výběru klikněte na tlačítko "Nastavit".

Zobrazí se všechny organizace poskytující péči ve zvolené oblasti (typ péče, kraj, okres).
Kód (oa, os, ps, ds) v pravém sloupci seznamu označuje, zda organizace poskytuje osobní asistenci, odlehčovací služby, pečovatelskou službu nebo zda jde o centrum denních služeb.

Bližší informace o nalezené organizaci se zobrazí po kliknutí na název organizace.

Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.

[83]