Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Poradna OA

Pravidla poradny:
dotazy jsou zveřejňovány anonymně, jméno ani kontakt na konkrétní osobu zde neuvádím.Dobrý den,
Kde bychom mohli najít osobni asistentku pro mou maminku, která trpí artrózou a bércovými vředy. Potřebovali bychom zajistit celodenní péči, drobné práce v domácnosti a pomoc při vyřizování některých osobních záležitostí. Děkuji.

Dobrý den,
Zatím, než se plně rozběhne systém na základě nového zákona O sociálních službách (od 1.1.2007), je možné zkusit kontaktovat některou z agentur domácí péče nebo pečovatelskou službu. Agentury domácí péče poskytují služby jen v omezené míře a pouze několik hodin denně. Aby agentura poskytla někoho na stálo, o tom dost pochybuji (zejména pokud jde o vyřizování osobních záležitostí), možná ano, chce to zkusit nějakou kontaktovat. Asi je to ale pouze otázka ceny... Optimální by byla kombinace dvou variant, tj. mít doma na stálo osobní asistentku a občas dle potřeby využívat zdravotní ošetřovatelskou péči agentury domácí péče (ošetřování bércových vředů, kontrola, odběry krve, rehabilitace apod.).
*10/2006Dobrý den,
Moje babička si zlomila krček stehenní kosti, je po operaci, nyní umístěna na oddělení následné péče, kde by se měla učit chodit. Zatím si ji nemůžu vzít domů, protože jsem zaměstnaná a nevím, jak bych se o ni měla starat. Chtěla bych se zeptat jestli máme nárok na zapůjčení nějakého vozíčku nebo židle, která je přizpůsobena i mísou. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Nárok na vozík by Vaše babička mít mohla, ale vše závisí na tom, zda ji odborný lékař (v tomto případě např. ortoped) na invalidní vozík a židli s mísou bude ochoten napsat poukaz. Posuzuje se podle zdravotního stavu, myslím, že by to mohlo dopadnout dobře. Stejně ale tyto pomůcky schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Některé organizace vozíky a jiné pomůcky za relativně nízký poplatek zapůjčují (do té doby, než budete mít vozík schválený od lékaře) - charita, hospice, pečovatelské služby apod.
Dále je možné požádat některou pečovatelskou organizaci v místě bydliště - o poskytnutí domácí péče (ošetřovatelská, sociální péče).
Některé agentury domácí péče poskytují nemocným také rehabilitaci (několikrát týdně).
Důležité je, abyste zkusila od ošetřujícího lékaře (resp., dochází-li na oddělení následné péče ortoped) získat poukaz na invalidní vozík, příp. i jiné pomůcky potřebné k zajištění péče v domácnosti. Je snadnější získat poukaz v nemocnici, než běhat kdovíkde po odborných ambulancích, kde Vaši babičku neznají.
*11/2006Dobrý den,
Mám babičku, která bydlí s mými rodiči v rodinném domku. Rodiče oba chodí do práce. babičky zdravotní stav se tak náhle zhoršil, že nemůže být doma sama. Během dne je babička sama doma. Bohužel jak jsem se zmínila, její stav je natolik špatný, že už ani nedojde pár kroků na toaletu. Dovolila jsem se na Vás obrátit, jaké máme možnosti, co se týká domácí péče. Pokud by máma zůstala doma a dala výpověď, tak nedostane pomalu nic za to, že se bude starat o osobu blízkou. Budu vděčná za radu a možnosti, které bychom měli.

Dobrý den,
V této chvíli možností není mnoho. Existují agentury domácí péče, které se hlavně věnují ošetřovatelské službě, tj. ošetřování ran, převazy, aplikace léků, injekcí, odběry krve apod. Některé tyto agentury poskytují i rehabilitaci. Dále jsou různé pečovatelské služby, které poskytují péči v oblasti hygieny, ohřátí oběda, nákupů, dovozu obědů apod. Domácí ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění (ale pouze určitý počet hodin denně), pouze některá péče a pouze nějaké služby, rovněž záleží na agentuře, zda má smlouvu s pojišťovnou, pokud ne, hradí se služby plně, což může být i 100-190,-Kč/hod. Pečovatelská služba se platí vždy (ale není to moc drahé), ceny nejsou všude stejné. Oba typy péče musí doporučit ošetřující, obvodní lékař. Dále záleží na dohodě mezi agenturou a nemocným, co by vše potřeboval.
Od 1.1.2007 začne platit nový zákon o sociálních službách, kde je uzákoněna služba osobní asistence, což by bylo pro Vaši babičku optimální - úplně nejlépe ještě v kombinaci se službou domácí ošetřovatelské péče. Na základě vyšetření zdravotního stavu Vaší babičky by jí potom obecní úřad mohl přiznat příplatek na péči v max.výši 11.000,-Kč (v případě plné závislosti na druhé osobě), a z toho osobního asistenta(tku) platit. Pokud by Vaše maminka nepracovala a věnovala se Vaší babičce, je tato doba započítávána do odpracované doby "na důchod". Předpokládám, že se brzo objeví dost různých agentur, které budou tyto služby poskytovat (nebo i jednotlivci). Přečtěte si článek - informace k zákonu "O sociálních službách".
*11/2006


Osobni asistence.cz
hospice v ČR * péče a lidská důstojnost * užitečné informace pro pacienty * léčebné masáže


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[22]