Kurzy - organizace:

REKVAL, s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

REKVAL, s.r.o.

Město: Ostrava-Moravská Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Přehled školících programů:
Počet programů: 11
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Příprava na inspekci v zařízení sociálních služeb | Psychohygiena a fenomén syndromu vyhoření | Lidská důstojnost a etika v sociální práci - workshop | Prevence bolesti zad v sociálních službách | Smrt, umírání a péče o umírající | Výživa seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a v domácí péči | První psychická pomoc | Přístup a způsob jednání u klientů s agresivním chováním | Přístup a komunikace u klienta s depresí | Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby |

Kontakt::
Název: REKVAL, s.r.o.
Ulice: 28.října 150/2663
Město: Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ: 70200
Kraj: Moravskoslezský
www: http://www.rekval.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2017/0592-PK/PP 150
2 Příprava na inspekci v zařízení
sociálních služeb
2 A2018/0537-SP/PC/VP 7
3 Psychohygiena a fenomén syndromu
vyhoření
2 A2017/0599-SP/PC/VP 6
4 Lidská důstojnost a etika v sociální
práci - workshop
2 A2017/0600-SP/PC/VP 6
5 Prevence bolesti zad v sociálních
službách
2 A2017/0230-SP/PC/PP 6
6 Smrt, umírání a péče o umírající 2 A2017/0229-SP/PC/PP 8
7 Výživa seniorů v pobytových
zařízeních sociálních služeb a v
domácí péči
2 A2017/0351-SP/PC/PP 7
8 První psychická pomoc 2 A2017/0680-SP/PC/PP 8
9 Přístup a způsob jednání u klientů
s agresivním chováním
2 A2017/0676-SP/PC/PP 8
10 Přístup a komunikace u klienta s
depresí
2 A2017/0675-SP/PC/PP 8
11 Základy první pomoci se zaměřením
na sociální služby
2 A2017/0601-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
osobní asistence * ošetřování dekubitů * léčebné masáže * o bolesti a její léčbě