Kurzy - organizace:

JINAK, o. p. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

JINAK, o. p. s.

Město: Brantice
Kraj: Moravskoslezský

Přehled školících programů:
Počet programů: 14
Programy: Úvod do metod práce s lidmi s těžkým mentálním a tělesným postižením JINAK | Úvod do poskytování podpory samostatného bydlení JINAK | Úvod do plánování přechodu JINAK | Poskytování podpory samostatného bydlení JINAK | Úvod do práce s rizikem JINAK | Individuální plánování JINAK | Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK | Individuální plánování JINAK | Úvod do případové práce v sociálních službách - JINAK | Úvod do hospodaření s penězi - jak na to JINAK | Metody alternativní a augmentativní komunikace JINAK | Úvod do deinstitucionalizace aneb právo na normální život JINAK | Péče o blízkého člověka JINAK | Právo na normální život JINAK |

Kontakt::
Název: JINAK, o. p. s.
Ulice: Brantice 220
Město: Brantice
PSČ: 79393
Kraj: Moravskoslezský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do metod práce s lidmi s
těžkým mentálním a tělesným
postižením JINAK
2 A2020/0787-SP/PC 8
2 Úvod do poskytování podpory
samostatného bydlení JINAK
2 A2020/0627-SP/PC/VP 8
3 Úvod do plánování přechodu JINAK 2 A2019/0799-SP/PC/PP/VP 8
4 Poskytování podpory samostatného
bydlení JINAK
2 A2019/1186-SP/PC/VP 16
5 Úvod do práce s rizikem JINAK 2 A2019/1187-SP/PC 8
6 Individuální plánování JINAK 2 - 16
7 Metody alternativní a augmentativní
komunikace JINAK
2 - 16
8 Individuální plánování JINAK 2 A2019/0845-SP/PC/VP 16
9 Úvod do případové práce v
sociálních službách - JINAK
2 A2019/0846-SP/PC 16
10 Úvod do hospodaření s penězi - jak
na to JINAK
2 A2018/0465-SP/PC/PP 8
11 Metody alternativní a augmentativní
komunikace JINAK
2 A2018/0461-SP/PC/PP 16
12 Úvod do deinstitucionalizace aneb
právo na normální život JINAK
2 A2018/0462-SP/PC/VP/PP 8
13 Péče o blízkého člověka JINAK 2 A2021/0494-SP/PC/PP 8
14 Právo na normální život JINAK 2 A2021/0410-SP/PC/PP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
užitečné informace pro pacienty * asistence * zákon o sociálních službách * hospicová péče