Kurzy - organizace:

Mgr. Jaroslava Slaná


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Mgr. Jaroslava Slaná

Město: Dolní Rožínka
Kraj: Vysočina

Přehled školících programů:
Počet programů: 27
Programy: Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I | Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II | Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby III | Seznámení s psychickými změnami klientů v seniorském věku | Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb | Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou | Specifika komunikace se seniory v podmínkách sociálních služeb | Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních služeb | Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou | Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních služeb | Prevence infekčních onemocnění v podmínkách sociálních služeb | Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby | Základy obecné psychologie pro pracovníky v sociálních službách | Poskytování gerontopsychiatrické péče v podmínkách sociálních služeb | Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních služeb | Základy obecné psychologie pro pracovníky v sociálních službách | Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních služeb | Prevence infekčních onemocnění v podmínkách sociálních služeb | Nejčastější chybné postupy v péči o uživatele sociálních služeb | Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních služeb | Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem | Hodnocení zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb | Motivace zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb | Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí | Uspokojování potřeb seniorů v podmínkách sociálních služeb | Péče o pečujíci v sociálních službách | Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb |

Kontakt::
Název: Mgr. Jaroslava Slaná
Ulice: Dolní Rožínka 140
Město: Dolní Rožínka
PSČ: 59251
Kraj: Vysočina
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Normy chování na pracovišti se
zaměřením na sociální služby I
2 A2020/0467-SP/PC/VP 8
2 Normy chování na pracovišti se
zaměřením na sociální služby II
2 A2020/0512-SP/PC/VP 8
3 Normy chování na pracovišti se
zaměřením na sociální služby III
2 A2020/0466-SP/PC/VP 8
4 Seznámení s psychickými změnami
klientů v seniorském věku
2 A2020/0511-SP/PC/PP 8
5 Poskytování paliativní péče v
podmínkách sociálních služeb
2 A2020/0513-SP/PC/PP 8
6 Specifika komunikace s klienty s
Alzheimerovou chorobou
2 A2020/0509-SP/PC/PP 8
7 Specifika komunikace se seniory v
podmínkách sociálních služeb
2 A2020/0508-SP/PC/PP 8
8 Využití biografické anamnézy v
podmínkách sociálních služeb
2 A2020/0507-SP/PC 8
9 Specifika péče o klienty s
Alzheimerovou chorobou
2 A2020/0510-SP/PC/PP 8
10 Péče o klienty s inkontinencí v
podmínkách sociálních služeb
2 A2020/1202-SP/PC/PP 8
11 Prevence infekčních onemocnění v
podmínkách sociálních služeb
2 A2020/1207-SP/PC/PP/VP 8
12 Základy první pomoci se zaměřením
na sociální služby
2 A2020/1210-SP/PC/PP/VP 8
13 Základy obecné psychologie pro
pracovníky v sociálních službách
2 A2020/1213-PC/PP 8
14 Poskytování gerontopsychiatrické
péče v podmínkách sociálních
služeb
2 A2020/1216-SP/PC/PP 8
15 Péče o imobilní klienty v
podmínkách sociálních služeb
2 A2020/1197-SP/PC/PP 8
16 Základy obecné psychologie pro
pracovníky v sociálních službách
2 A2017/0116-PC/PP 8
17 Péče o klienty s inkontinencí v
podmínkách sociálních služeb
2 A2017/0091-PC 8
18 Prevence infekčních onemocnění v
podmínkách sociálních služeb
2 A2017/0087-SP/PC 8
19 Nejčastější chybné postupy v péči
o uživatele sociálních služeb
2 A2017/0196-SP/PC 8
20 Péče o imobilní klienty v
podmínkách sociálních služeb
2 A2017/0094-PC 8
21 Péče o klienty na pracovištích se
zvláštním režimem
2 A2017/0089-PC 8
22 Hodnocení zaměstnanců poskytovatelů
sociálních služeb
2 A2017/0582-SP/VP 8
23 Motivace zaměstnanců poskytovatelů
sociálních služeb
2 A2017/0581-SP/VP 8
24 Biopsychosociální přístup ke
klientovi s bolestí
2 A2017/0580-PC/PP 8
25 Uspokojování potřeb seniorů v
podmínkách sociálních služeb
2 A2017/0578-PC/PP 8
26 Péče o pečujíci v sociálních
službách
2 A2018/0329-SP/PC/PP 8
27 Sexualita a partnerství uživatelů
sociálních služeb
2 A2018/0330-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
asistenti pro osoby s postižením * aspekty péče o nemocné * prevence vzniku dekubitů * charta práv tělesně postižených