Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Informace


Informace

V části různé jsou uvedeny informace, které přímo nesouvisí s osobní asistencí, léčbou dekubitů a nebo hospicovou péčí, ale jsou s touto problematikou spojeny nepřímo.

kontaktní informace
pomocí tohoto formuláře můžete napsat, pokud nechcete použít standardní mailovou zprávu
několik informací o mé osobě
Seznam všech stránek tohoto portálu s odkazy (mapa stránek)
Funkce pro vyhledávání textu v obsahu těchto stránek
Stránka nabídky souborů ke stažení pro vaše další použití
Výměna odkazů s různými stránkami, různé oblasti, obory
Adresář poskytovatelů sociálních služeb, sociální péče, osobní asistence
Výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb - osobní asistence, odlehčovací služby a pečovatelská služba. Zdroj informací - MPSV.
Adresář akreditovaných školících organizací pro oblast sociální práce - kurzy, semináře, školení. Zdroj informací - MPSV.
zprávy z webu osobní asistence, novinky z těchto stránek
zprávy z portálu MZČR - Ministerstva zdravotnictví
zprávy z webu Ordinace.cz
zpravodajství ze serveru CT 24, přehled zpráv
zpravodajství ze serveru iDNES.cz, všeobecné zprávy
zprávy z křesťanského portálu Vira.cz
zprávy SZÚ
Osobni asistence.cz
riziko vzniku dekubitů * mapa webu * poskytovatelé péče * hospicová péče


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[6]