Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Soubory ke stažení


Soubory ke stažení


Popis Název souboru
Dekubity - základní informace dekubity1.zip
Prevence vzniku dekubitů dekubity2.zip
Ošetřování dekubitů dekubity3.zip
Krytí pro různé typy ran (dekubitů) dekubity4.zip
Základní kompenzační pomůcky pro osoby s postižením pomucky.zip
Informace pro pacienty pacientinfo.zip
Užitečné odkazy na www stránky odkazy.zip
Tabulky pro hodnocení rizika vzniku dekubitů riziko.zip
Příklady služeb osobní asistence pro osoby s postižením asistence2.zip
Problémy plegiků, obtížné vyprazdňování asistence3.zip
Sociální dávky asistence4h.zip
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. asistence4k.zip
Vyhláška k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb. vyhl_505_2006_novela.zip
Asistence pro seniory a jejich problémy asistence5.zip
Informace o léčebných masážích masaze.zip
O hospicích a umírání hospic2.zip
Co je to paliativní péče hospic3.zip
Trochu více o bolesti bolest.zip
Respektování lidské důstojnosti hospic5.zip

Všechny výše uvedené soubory jsou ve formátu .pdf (Adobe Acrobat Reader), prohlížeč těchto souborů je možné stáhnout z www stránek firmy Adobe (http://www.adobe.com), soubory jsou pro zmenšení jejich velikosti komprimovány ve formátu .zip. Různé volně šířené programy (freeware) pro rozbalení souborů v .zip formátu jsou dostupné např. na www.slunecnice.cz nebo na www.stahuj.cz, apod.
V případě požadavků na zpracování jiných souborů, nebo uvedených souborů v jiném formátu, prosím napište.

Soubory obsahují text vybraných www stránek upravený pro tisk, aby texty bylo možné vytisknout a dále je použít pro vlastní potřebu.


Osobni asistence.cz
hledám asistenci * zajímavé odkazy * zákon o sociálních službách * informační portál


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[55]