Informační portál OA

Informační stránky osobní asistence vznikly proto, aby poskytly více nebo i méně užitečné informace pro osoby, které shodou nešťastných okolností musí žít s určitým fyzickým nebo psychickým postižením, nebo pro jejich blízké, kteří jim poskytují potřebnou péči.

Informace zde uvedené vycházejí z vlastních dlouholetých zkušeností z péče o rodinného příslušníka, nabízím zde informace jak z vlastní praxe, tak i znalosti převzaté z různé literatury, z internetu, i ze zkušeností z krátkodobé praxe v nemocnici a hospici.

Tyto stránky nenabízejí poskytování služeb osobní asistence nebo hospicových služeb, ani jejich zajištění, s výjimkou vyhledání kontaktu na tu či onu organizaci, která se požadovanou péčí zabývá. Prostřednictvím inzerce je zde možné nepřímo zkontaktovat klienta a zájemce o poskytování péče, a naopak. Stránky neslouží jako zdroj jakýchkoli příjmů, vše je realizováno na vlastní náklady, vlastními silami bez jakékoli další podpory, a na vlastní odpovědnost.


Zprávy z webu OA

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, resp. rozšíření pro čtení zpráv ve vašem prohlížeči, můžete zprávy z této stránky odebírat kliknutím na odkaz RSS.


"Zprávy z www.osobniasistence.cz"


Aktualizace stránek 12/2019

V průběhu září - prosince 2019 byl do sekce různé doplněn seznam vybraných zdravotních pomůcek - "zdravotní pomůcky". Seznam byl aktualizován k 1.12.2019, po rozsáhlých změnách úhrad ze strany VZP.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  10.12.2019 | 16:30


Aktualizace stránek 10/2019

V průběhu srpna - září 2019 byla provedena aktualizace stránek "péče - kontakty" webu osobní asistence.cz. V průběhu prázdnin do sekce různé byl doplněn adresář lékáren v ČR, prodejen/výdejen zdravotnických prostředků (zdravotních pomůcek) a kontakty na organizace přepravující nemocné.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  22.10.2019 | 0:00


Aktualizace stránek 4/2019

V průběhu února - dubna 2019 byla provedena aktualizace většiny stránek webu osobní asistence.cz.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  3.4.2019 | 0:00


Stránkování seznamů

U většiny seznamů bylo doplněno stránkování seznamů s různým počtem záznamů na stránku.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  20.7.2015 | 0:00


Aktualizace zákonů, vyhlášek

Na stránkách osobní asistence byly zaktualizovány vyhlášky a zákony s účinností změn k 1.1.2015, zejména zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), prováděcí vyhláška k zákonu (505/2006 Sb.) - viz záložka "sociální služby", stránka "sociální dávky", zákon 329/2011 Sb. o poskytování sociálních dávek, vyhláška č. 388/2011 Sb. k zákonu o poskytování soc. dávek a "ceník sociálních služeb" dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  10.5.2015 | 0:00


Aktualizace zpráv 2014/2015

V současné době probíhají částečné úpravy vzhledu webu osobniasistence.cz. Postupně se budu snažit také zaktualizovat většinu zde uveřejněných informací. MC
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  15.10.2014 | 0:00


Zprostředkování práce

V souvislosti s větším množstvím dotazů na zprostředkování práce v oblasti péče o nemocné nebo v oblasti osobní asistence sděluji, že služby osobní asistence neposkytuji ani je neorganizuji. Zkuste kontaktovat pečovatelské organizace uvedené v části "péče - kontakty", příp. využijte inzerci na těchto stránkách www.osobniasistence.cz, rubrika "nabízím asistenci".Žádosti o přímé zajištění pracovních míst prosím neposílejte.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  1.2.2011 | 0:00


Aktualizace kontaktů

Aktualizace kontaktů v adresáři poskytovatelů sociálních služeb, nově doplněny kontakty na centra denních služeb.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  26.6.2010 | 16:00


Nová funkce - výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb

Nová funkce - výběr z registru poskytovatelů sociálních služeb - kontakty na organizace poskytující služby osobní asistence, odlehčovací služby a pečovatelské služby.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  22.1.2010 | 17:43


Nová funkce - přehled akreditovaných školících organizací

Nová funkce - přehled akreditovaných školících organizací pro oblast sociální práce (kurzy, semináře, školení), konkrétní vzdělávací program lze nalézt na stránkách uvedených organizací.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  20.1.2010 | 15:07


Formát souborů ke stažení

Pokud si myslíte, že by se Vám některé texty ze stránek "osobní asistence" mohly hodit, můžete si některé z textů stáhnout na stránce soubory ke stažení, texty jsou ve formátu .pdf, aby je bylo možné snadno později vytisknout. Na této stránce jsou ke stažení i některé ze zákonů zmíněných na těchto stránkách. (Pro zobrazení souborů ve formátu .pdf je nutné mít nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.)
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  14.1.2010 | 0:00


MPSV vydala vyhlášku č. 451/2009 Sb.

MPSV vydala vyhlášku č. 451/2009 Sb., kterou se k 1.1.2010 mění vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., konkrétně část o příspěvcích na provoz motorového vozidla. Změny jsou uvedeny v části osobní asistence » vyhl. č. 182/1991 Sb., § 36a.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  14.12.2009 | 0:00


MPSV vydala vyhlášku č. 359/2009 Sb.

MPSV vydala vyhlášku č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a která upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (Vyhláška o posuzování invalidity). Podrobnější informace o změnách v důchodech od 1.1.2010 a text vyhlášky naleznete v části "různé".
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  9.10.2009 | 0:00


Změny v zákoně o sociálních službách

Změny v zákoně o sociálních službách - od 1.8.2009 nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, zvyšuje se příspěvek na péči pro osoby s nejtěžším postižením z 11 na 12.000,-Kč/měs., zmírnění podmínek pro získání příspěvku u chronicky nemocných dětí do 18 let, změna výplaty příspěvků pro osoby v I.stupni závislosti od 1.1.2010
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  2.7.2009 | 0:00


Sloučení lékařské posudkové služby

Od 1.7.2009 dojde ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP), a tím k opětovnému vytvoření jednotné lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  20.6.2009 | 0:00


Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání

MPSV vydala 'Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání', celý článek si můžete přečíst kliknutím na odkaz (převzato z MPSV).
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  17.2.2009 | 0:00


Dočasná pracovní neschopnost

MZ vydává informaci pro zdravotnická zařízení ve vztahu k dočasné pracovní neschopnosti - povinnost vydat pacientovi vyžadující klidový režim mají kromě praktického lékaře i odborní ošetřující lékaři, vč.nemocničních zařízení, výjimkou jsou pouze lékaři záchranné služby a lékaři služeb první pomoci.
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  14.1.2009 | 16:00


Průvodce sociálním systémem

MPSV vydala "průvodce sociálním systémem" - informace o změnách v sociální oblasti platné v roce 2009
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  12.1.2009 | 0:00


Brožura ministra P.Nečase

MPSV hodnotí 2 roky sociálních reforem - brožura ministra P.Nečase, jak je všechno "dobré" a bude ještě "lepší".
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  5.12.2008 | 0:00


Prorodinný balíček MPSV

MPSV vydala "prorodinný balíček" - otcovské dávky, miniškolky...
Zdroj:"Zprávy z www.osobniasistence.cz"|  Uveřejněno zde:  19.11.2008 | 17:00


Osobni asistence.cz
hospice a umírání * problémy plegiků * výživa nemocných * poskytovatelé péče


Osobní asistence:

Pod pojmem "osobní asistence" se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a samozřejmě také starším osobám, našim rodičům a prarodičům.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.

Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko, a tak se osobní asistent stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

Dekubity, proleženiny:

Proleženiny, nebo odborně dekubity, jsou jednou ze závažných komplikací méně pohyblivých nemocných, kteří tráví většinu času na lůžku.

Vznikají po delším působení tlaku na měkkou tkáň (svaly), tj. tlaku mezi 2 pevnými body - kostí a vnějším prostředím, např. delší sezení na tvrdé židli.

Dekubity se léčí často velmi dlouho (i několik měsíců), ale velmi rychle mohou vzniknout (v řádu hodin).

Proto je mnohem lepší a také levnější systematickou prevencí vzniku dekubitů předejít, než je následně léčit.

Hospicová péče:

Slovo hospic nepůsobí na většinu lidí příliš dobře, Je to proto, že stále přežívá názor, že hospic je pro nemocné tou poslední "štací". Tak to ale není.

Ano, v hospicích se umírá, ale cožpak se v nemocnicích a jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních neumírá?

Na druhé straně je však obecně v hospicích péče na podstatně lepší úrovni než v jiných zdravotnických zařízeních, vše ale záleží především na lidech, kteří v hospicích pracují.

[57]