Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby (u osoby do 18 let věku tři),
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku čtyři nebo pět),
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku šest nebo sedm),
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb (u osoby do 18 let věku osm nebo devět),
a vyžaduje každodenní péči jiné fyzické osoby.


Inzerce různé:

POMOC - Nabízím pomoc v sociální oblasti - Prachatice I (okres Prachatice)

Nabídka a poptávka různých věcí a služeb v ostatních rubrikách neuvedených (např. pomoc zdarma v souvislosti s koronavirem).
Určeno zejména pro nemocné, seniory a osoby s horší pohyblivostí, kteří potřebují pomoc (příp. pro dobrovolníky, kteří jsou ochotni bez finanční odměny někomu pomoci).
Určeno pro nabídky i poptávky. Klikněte na tlačítko "Vložit nový inzerát" níže.

POMOC - Nabízím pomoc v sociální oblasti - Prachatice I (okres Prachatice)

Místo: Prachatice I (okres Prachatice)
Kraj: * Celá ČR

Text:

Nabízím pomoc zdravotně postižených v oblasti sociálních dávek. Například příspěvek na péči, na mobilitu, na průkaz ZTP, ZTP/P, příspěvek na bydlení a různé příspěvky. Formuláře za vás vyplním, pak vám je odešlu k podpisu a vy mi je vrátíte zpět a já vše za vás obstarám. Je spousta lidiček, kteří mají na nějakou sociální dávku nárok, ale raději se do toho nepouštějí.

Pro vaši informaci jsem osoba na invalidním vozíku, takže vím co a jak kde. Pochopitelně poradím atp. To vše prosím za symbolické částky formou odměny.

Datum: 06.11.2023
Aktualizováno dne:  07.11.2023

Kontakt::
Jméno: Zdeněk Šikl
Tel.: 734 293 037
E-mail: siklzdenek@post.cz
Místo: Prachatice I (okres Prachatice)

www.osobniasistence.cz


Logo RSS v2.0

Máte-li ve svém počítači nainstalovanou čtečku RSS zpráv, můžete inzerci z této stránky odebírat kliknutím na logo RSS
Osobni asistence.cz
hledám asistenci * sociální služby * prevence vzniku dekubitů * sociální dávky


Podmínky inzerce:

Inzerce je zdarma, délka textu inzerátu není v rozumných mezích omezena. Nyní si můžete inzerát zadat sami pomocí formuláře, do kterého zadáte všechny potřebné údaje a text inzerátu.
- U položky město, obec uveďte přibližně místo, kde by se měla služba osobní asistence realizovat (např. Tábor, Praha 2, Brno - Bystrc, apod.), platí i v případě prodeje nebo poptávky po nějaké pomůcce.
- Chcete-li, můžete do inzerátu uvést platné telefonické spojení (pevná linka nebo mobil).
- Uvedení e-mailové adresy je povinné.
- Z nabídky vyberte typ inzerátu a kraj.
- Název inzerátu zvolte stručný, např. nabízím osobní asistenci seniorům.
- Do inzerátu je možné vložit max. 2 fotky (nepovinné, v názvech fotek nepoužívejte české znaky), formát .jpg, rozměr fotek upravím na požadovanou velikost.
- Po uložení inzerátu se jeho kopie odešle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Budete-li potřebovat v inzerátu něco opravit nebo doplnit, zašlete prosím požadavek na e-mail info@osobniasistence.cz.
Inzerce je automaticky uveřejňována na dobu 1 roku, pokud nepožádáte o stažení inzerátu dříve. Po uplynutí 1 roku inzerát bez dalšího upozornění smažu.

Připravený TEXT INZERÁTU (pokud nechcete využít inzertní formulář) zasílejte prosím na mou emailovou adresu (viz odkaz "kontakt" v horní liště stránky), nebo můžete s výhodou použít e-mailový formulář, který je dostupný po kliknutí na tlačítko


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

[91]