Na této stránce osobní asistence naleznete:

Školící organizace
s akreditací MPSV

Seznam obsahuje akreditace MPSV, které byly uděleny organizacím pro organizování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, školení, a seminářů v oblasti sociálních služeb (nejedná se pouze o kurzy pro osobní asistenci, ale o vzdělávání ve více oblastech sociálních služeb). Zde uvedené akreditované programy nemusí být zcela aktuální, akreditace některých dříve platných školicích programů může být k dnešnímu dni již zrušena.

Celkem cca 1200 organizací
(aktualizace MPSV k 5/2017)

Zdroj informací:
MPSV


Vyhledávání akreditovaných kurzů na stránkách MPSV:
Vyhledávání MPSV


Kurzy - organizace:

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Město: Nymburk
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 13
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Strategická komunikace při realizaci pečovatelských úkonů | Prevence pádů u seniorů v terénní a pobytové službě | Problematika imobilizačního syndromu v sociálních službách | Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD | Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v praxi a právu - úvod do problematiky | Sociální práce a opatrovnictví | Aktivizace v kostce | Prevence syndromu vyhoření sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách | Zákon o sociálních službách v aktuálním znění | Standardy kvality v sociálních službách | Týmová spolupráce v organizacích poskytujících sociální služby | Principy dorozumívání s klienty sociálních služeb |

Kontakt::
Název: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ulice: V Kolonii 1804
Město: Nymburk
PSČ: 28802
Kraj: Středočeský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/1227-PK 150
2 Strategická komunikace při realizaci
pečovatelských úkonů
2 A2017/0500-SP/PC/PP 8
3 Prevence pádů u seniorů v terénní a
pobytové službě
2 A2017/0501-SP/PC/PP 8
4 Problematika imobilizačního syndromu v
sociálních službách
2 A2018/0637-SP/PC 8
5 Depistáž a spolupráce s rodinou pro
pracovníky OSPOD
2 A2017/0717-SP/VP 6
6 Působnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí při ochraně dětí
zanedbávaných, zneužívaných a
týraných v praxi a právu - úvod do
problematiky
2 A2017/0718-SP/VP 6
7 Sociální práce a opatrovnictví 2 A2020/0439-SP/PC/PP 8
8 Aktivizace v kostce 2 A2020/0440-SP/PC 8
9 Prevence syndromu vyhoření
sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách
2 A2020/0121-SP/PC 8
10 Zákon o sociálních službách v
aktuálním znění
2 A2019/1459-SP/PC 8
11 Standardy kvality v sociálních
službách
2 A2019/1458-SP/PC 8
12 Týmová spolupráce v organizacích
poskytujících sociální služby
2 A2020/0864-SP/PC 8
13 Principy dorozumívání s klienty
sociálních služeb
2 A2021/0622-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
klienti osobní asistence * soubory ke stažení * sociální služby * o bolesti a její léčbě


Seznam organizací
akreditovaných MPSV

Seznam organizací akreditovaných MPSV, které jsou oprávněny k organizování kvalifikačních kurzů z různých oblastí sociální práce.
Zde je možné najít organizaci, která např. nabízí kurzy osobní asistence, apod. (ne však konkrétní kurz, konkrétní termín)

Jak vyhledat organizaci ??
- Nejdříve zvolte kraj, ve kterém byste chtěli kurz absolvovat (a klikněte na tlačítko "nastavit")
- a potom si postupně prohlédněte detaily zobrazených organizací ve zvoleném kraji (kliknutím na odkaz se zobrazí detailní informace o organizaci).
nebo zkuste použít funkci "Vyhledávání programu" - do pole pro text napište část textu programu, který hledáte - text musí být v přesném tvaru, který je uveden v seznamu programů u detailu organizace (např. ...pracovník v přímé péči...) a klikněte na tlačítko "vyhledat".
Správné tvary názvů programů naleznete na stránce "Seznam akreditovaných programů" - viz okno "Vyhledávání programu".
- Kontakt na zobrazenou organizaci (detailní popis) si můžete vytisknout nebo poslat mailem na Vaši mailovou adresu.
- Má-li organizace akreditaci pro kurz, který hledáte, podívejte se na její www stránky, kde byste mohli najít aktuální nabídku kurzů,
- nejsou-li zde stránky uvedeny, zkuste organizaci vyhledat pomocí formuláře "Vyhledávání Google" (na stránce detailního popisu školící organizace) nebo pomocí Vašeho internetového vyhledávače, a to:
- do pole pro hledaný text napište, nebo označte a zkopírujte název hledané organizace (větší nápis pod oknem formuláře), a klikněte na tlačítko "Vyhledat".

Pozn.: Konkrétní nabídku rekvalifikačních kurzů nejsem schopen zajistit.
Kontakty jsou převzaty z dokumentu MPSV, bez záruky, akreditace některých školicích programů mohou být k dnešnímu dni již zrušeny.
Pro vyhledávání školicí organizace doporučuji použít vyhledávač organizací akreditovaných MPSV
Vyhledávání MPSV

[86]