Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.
Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace nebo asistent sociální péče, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

Podané ruce


Podané ruce

Místo: Frýdek-Místek
Popis: PODANÉ RUCE - Osobní asistence
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 595 174 112
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
www: www.podaneruce.eu

Osobní asistence v domácím prostředí pro seniory a zdravotně postižené občany všech věkových kategorií (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti; aktivizační činnosti, zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do školy, zaměstnání, na sportovní a kulturní akce ...).
Působíme v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Více informací najdete na www.podaneruce.eu

Chcete-li nás kontaktovat, využijte prosím následující možnosti:

KANCELÁŘ VE FRÝDKU-MÍSTKU - záležitosti v rámci Moravskoslezského kraje:

Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
web: www.podaneruce.eu

Ředitelka projektu: Bc. Helena Fejkusová - tel. 595 174 112, mobil: 777 011 059, e-mail: helena.fejkusova@podaneruce.eu
Kontaktní osoby: Mgr. Martina Šrubařová - tel. 595 174 111, mobil: 777 011 031, e-mail: martina.srubarova@podaneruce.eu
(středisko Frýdek-Místek)
Bc. Lucie Kučová, DiS. - mobil: 776 011 437, e-mail: lucie.kucova@podaneruce.eu
(ostatní města a obce MSK - kromě Frýdku-Místku a Ostravy)
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00-11:30 hod a 12:30-16:00 hod., Pátek 8:00-12:00 hod. Úterý a čtvrtek je terénní den - v tuto dobu nejsme v kanceláři, ale můžete nás kontaktovat na mobilních telefonních číslech.

KANCELÁŘ V OSTRAVĚ - záležitosti v rámci měst Ostravy a Vratimova:

Ostrava - Mariánské Hory, budova SZŠ a VZŠ, 1. Máje 11
e-mail: osa.ostrava@podaneruce.eu
Kontaktní osoby: Bc. Hana Kovalská, Dis. - tel. 595 693 628, mobil: 777 011 934, e-mail: hana.kovalska@podaneruce.eu
Mgr. Michaela Ševcová - mobil: 777 011 127, e-mail: michaela.sevcova@podaneruce.eu
Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00-15:30 hod., Pátek 8:00-11:30 hod.
Úterý a čtvrtek je terénní den - v tuto dobu nejsme v kanceláři, ale můžete nás kontaktovat na mobilním telefonním čísle.

KANCELÁŘ V PROSTĚJOVĚ - záležitosti v rámci kraje Olomouckého a Jihomoravského:

Prostějov, Polišenského 3/4467, e-mail: osa.prostejov@podaneruce.eu
Kontaktní osoby: Mgr. Marie Barteková, PhD. - tel. 582 333 974, mobil: 777 011 034
Úřední hodiny: PO + Út 8:00-11:30 hod a 12:30-16:00 hod.
Mimo úřední hodiny nás můžete kontaktovat na uvedených mobilních telefonních číslech pondělí až pátek 8:00-16:00 hod.

KANCELÁŘ VE ZLÍNĚ - záležitosti v rámci Zlínského kraje

Zlín, Okružní č. 4699, e-mail: osa.prostejov@podaneruce.eu
Kontaktní osoby: Mgr. Marie Barteková, PhD. - tel. 582 333 974, mobil: 777 011 034
Úřední hodiny: středa 8:00-15:00 hod.
Mimo úřední hodiny nás můžete kontaktovat na uvedených mobilních telefonních číslech pondělí až pátek 8:00-16:00 hod.

STŘEDISKA, kde nemáme kancelář, ale máme zde kontaktní pracovníky:

Frýdlant nad Ostravicí - záležitosti v rámci města Frýdlantu nad Ostravicí a přilehlých obcí (Čeladná, Pržno, Janovice a další):
Kontaktní osoba: Hana Balašová - mobil: 777 011 054, pondělí až pátek 8:00-16:00 hod.

Havířov - záležitosti v rámci města Havířova a blízkého okolí:
Kontaktní osoba: Dagmar Martynková - mobil: 777 011 927, pondělí až pátek 8:00-16:00 hod.

Jablunkov - záležitosti v rámci města Jablunkova a přilehlých obcí (Mosty u Jablunkova, Návsí, Písek a další):
Kontaktní osoba: Zdeňka Walczysková - mobil: 777 011 070, pondělí až pátek 8:00-16:00 hod.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče a lidská důstojnost * hledám asistenci * příspěvky na péči * informační portál


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[23]