Zásady prevence vzniku dekubitů:

Pro prevenci vzniku dekubitů platí tyto obecné zásady:
- polohování (zkracování doby působení tlaku, aby nepřekročil prahovou hodnotu)
- používání antidekubitních pomůcek (blokování nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí)
- hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů vnějšího prostředí)
- rehabilitace je nedílnou, důležitou součástí prevence
- normalizace celkového stavu - vnitřní prostředí, výživa, krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod.
- u dekubitů při postižení řídících systémů (mozek, mícha), u psychických postižení (psychická a psychiatrická onemocnění) a plegií je nutné pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení
- riziková místa a dekubity nikdy nemasírovat, masáž poškozeného podkoží způsobuje maceraci kůže a degeneraci podkožních tkání, které jsou nejvíce namáhány, zejména u starších lidí, při masírování je podkoží smýkáno!!


Hodnocení rizika

Vyhodnocení rizika vzniku dekubitů

Nejdříve musíme zjistit, jaký je u pacienta základní stupeň rizika pro vznik dekubitů - podle formuláře "riziko.zip" (riziko.zip)

Preventivní opatření dle zjištěného stupně rizika



Nízký stupeň rizika vzniku dekubitů:

- časté polohování pacienta, je-li pohyblivý, polohuje se sám, jinak podle plánu polohování
- maximální mobilizace, je-li možné nezůstávat celý den na lůžku, podporovat pohyb pacienta
- chránit paty proti otlakům (podkládat)
- prevence proti vlhkosti (pot, moč), zajistit výživu a ochranu proti tření a střižnímu efektu u pacienta na lůžku
- používat vhodné antidekubitní podložky, matrace, podložky Roho na vozík na židli
- pokud jsou přítomné další rizikové faktory – pokročilý věk, horečka, ztráta imunity, špatné stravování a příjem bílkovin, diastolický tlak pod 60, nestabilní krevní tlak, mimotělní plicní ventilace, kardiovaskulární onemocnění, velké nesnesitelné bolestiPOTOM přesunout do vyššího stupně rizika (střední stupeň rizika)

Střední stupeň rizika vzniku dekubitů:

- aplikovat vše, co u předchozího stupně a dále:
- časté, systematické a plánovité polohování pacienta v pravidelných intervalech, alespoň 1x denně kontrolovat místa ohrožená vznikem dekubitů (podle sestaveného písemného plánu polohování)
- používat pěnové (molitanové) klíny a podložky pro boční polohování v úhlu 30°
- pokud jsou přítomné další rizikové faktory – pokročilý věk, horečka, ztráta imunity, špatné stravování a příjem bílkovin, diastolický tlak pod 60, nestabilní krevní tlak, zhoršená srdeční činnostPOTOM přesunout do vyššího stupně rizika (vysoký stupeň rizika)

Vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů:

- aplikovat vše, co u předchozího stupně a dále:
- zkrátit intervaly mezi změnou poloh, kontrolovat místa ohrožená vznikem dekubitů několikrát denně
- používat aktivní antidekubitní matrace a podložky
- pokud jsou přítomné další rizikové faktory – pokročilý věk, horečka, ztráta imunity, špatné stravování a příjem proteinů, diastolický tlak pod 60, nestabilní krevní tlak, zhoršená srdeční činnostPOTOM přesunout do vyššího stupně rizika (velmi vysoký stupeň rizika)

Velmi vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů:

- aplikovat vše, co u předchozího stupně a dále:
- zkrátit intervaly mezi změnou poloh, kontrolovat místa ohrožená vznikem dekubitů při každé změně polohy
- používat kvalitní aktivní antidekubitní matrace a podložky na vozík (Roho), má-li pacient silné bolesti v klidu nebo prudké bolesti vyvolané polohováním nebo dalšími rizikovými faktory
POZOR - ani nejlepší aktivní antidekubitní matrace nebo postel nenahradí kvalitní polohování a komplexní péči



DALŠÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Zvládání vlhkosti
- použít vhodné zábrany a prostředky proti pronikání vlhkosti (savé podložky, pleny, kalhotky, vložky apod.)
- používat podložní mísy, láhve na močení a mísy na stolici
- pravidelně podávat tekutiny (např. v souvislosti s polohováním, při změně polohy)

Zvládání výživy
- zvýšit příjem bílkovin (maso, mléko)
- zvýšit kalorickou hodnotu stravy
- podávat vitamínové doplňky (multi-vitamíny, vitamín A, C, E, Nutridrink, Nutrilac)
- sledovat příjem stravy a ihned reagovat na nedostatek výživných látek
- porady s dietní sestrou (odd.klinické výživy)

Zvládání tření a střižního efektu
- nezvedat podhlavník u lůžka výše než 30° (kromě podávání stravy)
- instalovat nad lůžko hrazdičku, je-li to nutné a žádoucí
- používat volné prostěradlo (podložku) pro zvedání (posouvání) pacienta na lůžku
- chránit lokty, kotníky, paty pokud jsou vystaveny tření a tlaku
- používat boční polohy s natočením těla 30°

Zvládání ostatní pečovatelské činnosti
- v žádném případě nemasírovat začervenalé kostní prominence (části těla s minimální vrstvou tukové a svalové tkáně)
- nepoužívat kruhové podložky (např.nafukovací kroužky)
- zajistit dostatečný příjem tekutin
- zabránit vysychání pokožky (zajistit dostatečnou vlhkost v místnosti, ošetřovat pokožku vhodnými krémy, oleji, pleťovými mléky, např. krém Menalind Derm)


Osobni asistence.cz
asistenti pro osoby s postižením * deklarace lidských práv * nabízím asistenci * výměna odkazů


Stupně dekubitů

1.stupeň - dekubity bez poškození kůže

Mírný otok namáhané oblasti, jemné začervenání, zarudnutí kůže, pokožka není většinou z vnějšku poškozena, při stisknutí kůže na krátký okamžik - kůže nezbělí, ale zůstane zarudlá. Změny jsou reverzibilní, zvratné, po odlehčení tlaku se během relativně krátké doby (0,5-2 hod.) obnoví krevní zásobování tkání a zarudnutí se postupně ztrácí...

2.stupeň - dekubity s částečným poškozením kůže

Postižená oblast je oteklá nebo zatvrdlá, namodralá, nahnědlá, začervenalá, má modré zabarvení kůže, po tlakové zkoušce se neobnoví oběh (stlačení postiženého místa, místo po stisku zbělá a zůstane bílé), tkáně začínají odumírat. Někdy se objevuje puchýř, místy bývá obnažená vrchní vrstva kůže...

3.stupeň - dekubity se zničením všech vrstev tkání stlačených mezi kostí a podložkou

Poškození tukových vrstev, svalů, integrity kůže, vypadá jako hluboký kráter, může být zasažena i okolní tkáň rány v podkoží. U rychle vznikajících dekubitů tlakovou oblast kryje buď suchý černý příškvar, nebo rozbředlé nekrotické masy. Jde o nekrózu všech vrstev mezi kostí a podložkou...

4.stupeň - dekubity komplikované záněty kostí a hnisavými záněty sousedních kloubů

Zevní vzhled těchto typů může být stejný jako u předešlých typů, ale navíc, kromě zánětů kostí (osteomyelitis), se objevují i infikované klouby - kyčelní, křížokyčelní, kolenní, loketní apod. Úplná ztráta kůže s rozsáhlými destrukcemi, nekróza tkáně, poškození svalových, kostních nebo nosných struktur. Řeší se většinou pouze operativní cestou v nemocničním zařízení...

[68]