Respektování lidské důstojnosti:

Z Všeobecné Deklarace lidských práv: "Článek 1: Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství."

Respektování lidské důstojnosti je jednou z nejdůležitějších součástí péče o nemocné ze strany zdravotnického personálu, péče o člověka jakožto živé bytosti, a to lékařem počínaje, zdravotní sestrou, sanitářem nebo uklízečkou konče. Respektování lidské důstojnosti je důležité nejen z hlediska péče samotné, ale také pro vzájemné vztahy mezi lidmi různého pohlaví, barvy pleti, stáří, vzdělání, postavení, vyznání apod. Respektování lidské důstojnosti ve vztahu ke starším lidem a hlavně k nemocným starším lidem tvoří samostatnou oblast důstojnosti a úcty k lidským bytostem, včetně úcty k sobě samému; v současné moderní, konzumní společnosti je význam úcty k člověku, zejména ke starším lidem (mnohdy i k sobě samému) značně snižován a potlačován, peníze (majetek) a kariéra (vlastní "já") se stávají důležitějšími než člověk...

Péče o nemocného staršího člověka a lidská důstojnost
Bohužel v praxi se lidská důstojnost jako nedílná součást péče o pacienty mnohdy nerespektuje (ne vždy a ne všude) a s nemocným je zacházeno jako s "věcí", dochází k odosobnění, což je velmi nedůstojné - pacient se stává předmětem "byznysu" zdravotnického zařízení - a člověk (živá bytost) se v tomto světě byznysu už jaksi vytrácí. Občas se setkáváme s negativními postoji k pacientům ve zdravotní péči, zejména ke starším lidem, ze strany lékařů, sester, sanitářů - ignorance, přehlížení (neschopnost a nechuť naslouchat a odpovídat), hrubost, ponižování pacientů (poznámky typu "už mu to nemyslí", "je zmatený", apod.), vzniká "ageismus" = odpor ke stáří, u starších lidí vznikají pocity odstrčenosti od společnosti (nikdo o ně nestojí), vytváří se generační propast a negativní postoje ke stáří, preferuje se mládí (péče o mladší nemocné je preferována před péčí o starší)...


Hospice v ČR


Adresář hospiců v ČR


V ČR bylo počátkem roku 2009 celkem 13 lůžkových hospiců a několik domácích (mobilních) hospiců.Hospic sv.Štěpána v Litoměřicích

Rybářské náměstí 662/4
412 01 Litoměřice
tel./fax: 416 733 185-7

mail: info@hospiclitomerice.cz

web: http://www.hospiclitomerice.cz

hospic Litoměřice

Popis:
Hospic se nachází v klidném prostředí v Litoměřicích v historické části města, 1 hod. cesty autobusem z Prahy (a dále ještě 15-20 min. pěšky od autobusového/vlakového nádraží), autem cesta trvá ještě kratší dobu.
V hospici je 24 vesměs jednolůžkových pokojů ve dvou podlažích, cena za pobyt 100-350,-Kč/den (dle výše příjmu, důchodu pacienta), poradna, půjčovna pomůcek

Osobní zkušenosti - dotazy rád na vyžádání zodpovím.

(Zveřejnění podpory hospice na těchto www stránkách bylo povoleno vedením hospice)Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

Sokolská 584
257 22 Čerčany
tel.: 317 777 381
fax: 317 700 903

mail: hospic@centrum-cercany.cz

web: http://www.centrum-cercany.cz

hospic Čerčany

Popis:
Hospic Dobrého Pastýře poskytuje péči 30 pacientům, většinou na jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. Zařízení bude v dohledné době poskytovat i odlehčovací služby, které pomohou rodinám v náročné péči ? centrum denních služeb, respitní lůžka, terénní služby v domácnosti klientů a sociální poradenství.
Cena za pobyt 105-400,-Kč/den (dle výše příjmu, důchodu pacienta), ambulance pro léčbu bolesti, půjčovna pomůcekHospic Anežky České v Červeném Kostelci

5.května 1170
549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 467 030
fax: 491 462 154

mail: sekretariat@hospic.cz

web: http://www.hospic.cz

hospic Červený Kostelec

Popis:
Lůžkový hospic v Červeném Kostelci u Dvora Králové nad Labem, 1. hospic v ČR, 30 lůžek, poradna, půjčovna pomůcekHospic sv.Lazara v Plzni

Sladkovského 66
326 00 Plzeň
tel.: 377 431 381-4
fax: 377 431 385

mail: hospic@hsl.cz

web: http://www.hsl.cz

hospic sv. Lazara

Popis:
Lůžkový hospic v Plzni, 28 lůžek, cena 70-340,-Kč/denHospic v Mostě

Svážná 1528
434 00 Most
tel.: 476 000 168
fax:

mail: hospic@mostmail.cz

web: http://www.hospic-most.cz

Popis:
Lůžkový hospic v Mostě, 15 lůžek, cena 180-360,-Kč/den, poradnaDům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa,
Rajhrad u Brna

Jiráskova 47
664 61 Rajhrad u Brna
tel.: 547 232 223
fax: 547 232 247

mail: info@dlbsh.cz

web: http://www.dlbsh.cz

hospic Rajhrad

Popis:
Dům léčby bolesti v Rajhradě u Brna, 50 lůžek, možnost rehabilitace, cena 160,-Kč/den, cena u respitní péče
250,-Kč/denHospic na Svatém Kopečku - Olomouc

Sadové nám. 24
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
tel.: 585 319 754
fax:

mail: hospic.svkopecek@caritas.cz

web: http://www.acho.caritas.cz/hospic

hospic Olomouc Svatý Kopeček

Popis:
Lůžkový hospic v Olomouci, 30 lůžekHospic Citadela
Valašské Meziříčí
(Diakonie ČCE)

Žerotínova 1421
757 01 Valšské Meziříčí
tel.: 571 629 084, 602 776 460
fax: 571 629 085

mail: hospic.citadela@diakoniecce.cz,
hospic@citadela.cz

web: http://www.citadela.cz

Diakonie ČCE

Popis:
Lůžkový hospic Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí, 28 lůžekHospic sv. Alžběty v Brně

Kamenná 36
639 00 Brno
tel.: 543 214 761, 777 883 639
fax: 543 211 060

mail: socialni@hospicbrno.cz,
primar@hospicbrno.cz

web: http://www.hospicbrno.cz

Hospic sv.Alžběty

Popis:
Lůžkový hospic v Brně navazuje na činnost hospice, který na tomto místě - v konventu sester Alžbětinek - působil do roku 2001 v rámci Masarykova onkologického ústavu (MOU). V září 2001 byl hospic rozhodnutím vedení MOU zrušen. Od roku 2002 usilovalo občanské sdružení Gabriela o obnovení činnosti hospice. Od ledna 2004 působí v rámci hospice poradna a půjčovna pomůcek. Od 1.4.2004 zahájila svou činnost lůžková stanice s kapacitou 10 lůžek. 22.prosince 2004 byla po rekonstrukci zkolaudována přilehlá část Konventu, čímž se zvýšila kapacita na 16 lůžek.
Cena 140 - 290,-Kč/den, respitní pobyt 300,-Kč/den.Hospic sv. Jana N. Neumanna - Prachatice

Neumannova 144
Prachatice
tel.: 388 311 726
fax:

mail: info@hospicpt.cz

web: http://www.hospicpt.cz

Hospic sv.Jana Neumanna

Popis:
Lůžkový hospic v Prachaticích.Hospic sv. Lukáše - Ostrava - Výškovice

Charvátská 8,
Ostrava - Výškovice
tel.: 599 508 505, 599 508 503
mobil: 732 178 501

mail: lukashospic.ostrava@caritas.cz

web: http://ostrava.caritas.cz

Hospic sv.Lukáše

Popis:
Lůžkový hospic v Ostravě.
30 lůžek pro pacienty (22 jednolůžkových pokojů, 4 dvoulůžkové pokoje), 30 lůžek pro blízké osoby.
Komplexní ošetřovatelská péče, nadstandardní vybavení pokojů (TV, internet, rozvod kyslíku, terasa, přistýlka pro příbuzné, atd.).
Stálý přístup do kaple, pravidelné bohoslužby pro zájemce z řad věřících.Domácí (mobilní) hospice


Domácí hospic "Cesta domů"

Bubenská 3
170 00 Praha 7
tel.: 283 850 949
(Po-Čt 9-17, Pá 9-15)

mail: domacihospic@cestadomu.cz

web: http://www.cestadomu.cz

domácí hospic Cesta domů

Popis:
Domácí hospic, není lůžkové zařízení, zdravotníci a asistenti docházejí domů k pacientům a zde poskytují potřebnou péči o těžce nemocné podle jejich potřeb, poradna, půjčovna pomůcekDomácí hospic - Uherské Hradiště

Oblastní charita Uherské Hradiště
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 555 783, 606 641 980

mail: hospic.uhradiste@caritas.cz

web: http://www.uhradiste.caritas.cz

Domácí hospic Uherské Hradiště

Popis:
Domácí, mobilní hospic při Oblastní charitě v Uherském Hradišti - péče o nemocné probíhá v jejich domácím prostředí, dle potřeby až 24 hodin denně (domácí hospic není lůžkové zařízení), poradna, pravidelné setkávání pečujících, půjčovna pomůcek

(Zveřejnění podpory hospice na těchto www stránkách bylo povoleno vedením hospice)Domácí hospicová péče - Jihlava

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.
Žižkova 89 (administrativní budova 'Krystal', 2. p., bezbariérový přístup-výtah)
586 01 Jihlava
tel.: 567 210 997,
mob.: 731 604 352

mail: tereza.pavlikova@hhv.cz

web: http://www.hhv.cz

Hospicová péče Vysočina

Pomáháme v situaci, kdy je Váš blízký těžce nemocný či ho jeho nemoc ohrožuje na životě a vy se o něj chcete a můžete starat doma. Umírající člověk potřebuje svoji rodinu a jeho rodina potřebuje podporu. V domácí hospicové péči tuto podporu nabízíme. Vycházíme plně z potřeb rodiny a nemocného. Budeme Vám nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost a vyčerpání. Pro naše klienty jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytujeme konzultace s registrovanou zdravotní sestrou, komplexní ošetřovatelskou péči dle indikace ošetřujícího lékaře, pomoc při ošetřovatelské péči, prevenci a ošetřování dekubitů, pečovatelský dohled, pomoc při stravování, úkony hygienické péče, doprovod k lékaři, aplikaci lékařem předepsaných léků registrovanou zdravotní sestrou, apod. Dále také provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek potřebných v domácí hospicové péči.Domácí hospicová péče - Nové Město na Moravě

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 615 198,
mob.: 731 679 933

mail: petr.havlicek@hhv.cz

web: http://www.hhv.cz

Hospicová péče Vysočina

Pomáháme v situaci, kdy je Váš blízký těžce nemocný či ho jeho nemoc ohrožuje na životě a vy se o něj chcete a můžete starat doma. Umírající člověk potřebuje svoji rodinu a jeho rodina potřebuje podporu. V domácí hospicové péči tuto podporu nabízíme. Vycházíme plně z potřeb rodiny a nemocného. Budeme Vám nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost a vyčerpání. Pro naše klienty jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytujeme konzultace s registrovanou zdravotní sestrou, komplexní ošetřovatelskou péči dle indikace ošetřujícího lékaře, pomoc při ošetřovatelské péči, prevenci a ošetřování dekubitů, pečovatelský dohled, pomoc při stravování, úkony hygienické péče, doprovod k lékaři, aplikaci lékařem předepsaných léků registrovanou zdravotní sestrou, apod. Dále také provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek potřebných v domácí hospicové péči.Domácí hospicová péče - Třebíč

Oblastní charita Třebíč
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 482,
mob.: 739 389 229, 739 389 138

mail: dhp.trebic@caritas.cz

web: http://www.trebic.charita.cz

Domácí hospic Třebíč

Pozn.: Stránku hospicové péče na www.trebic.charita.cz zobrazíte z menu "střediska" v horní liště

Popis:
Oblastní charita Třebíč prostřednictvím Domácí hospicové péče nabízí strávení posledních měsíců-týdnů-dní života nemocného v domácím prostředí.
Tato péče je pomocí a podporou rodině, která se stará o blízkého člověka v závěrečné fázi života. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Poskytuje všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.

Kontakty:
Sociální pracovnice
Oldřichova 1, 674 01 Třebíč
Tel. 739 389 229
Mail: dhp.trebic@caritas.cz

Vrchní sestra
L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Tel. 608 860 175
Mail: chops.trebic@caritas.cz

24 - hodinová telefonní linka - 733 676 676Domácí hospicová péče - Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 631 643, mob.: 777 155 389

mail: lenka.judova@caritas.cz

web: http://www.zdar.caritas.cz

Domácí hospic Žďár nad Sázavou

Popis:
Stránky Domácí hospicové péče: http://zdar.domaci-hospic.cz

Domácí hospicová péče (DHP) nabízí zdravotní péči, lidskou podporu a pomoc při řešení potíží těžce nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v jeho domácím prostředí. Nabízené služby:
profesionální ošetřovatelská péče, pomoc při odstranění či tlumení bolesti a tišení dalších doprovodných příznaků konečných stadií života, péče o správnou výživu a hydrataci nemocného, zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zajištění psychologické podpory a duchovních potřeb pro těžce nemocného či jeho rodinu, respitní péče (možnost umístit nemocného na určitou dobu do zařízení s celodenním pobytem), atd.Mobilní hospic Dobrého pastýře
v Benešově

Jana Nohy 1352
256 01 Benešov
tel.: 605 276 114

mail: hospic@centrum-cercany.cz

web: http://www.centrum-cercany.cz/hospic-dobreho-pastyre/mobilni-hospic-dp

domácí hospic Dobrého Pastýře

Popis:
Mobilní, domácí hospic v Benešově u Prahy (není lůžkovým zařízením). Zdravotníci a asistenti pravidelně dochází domů k těžce nemocným pacientům, kterým poskytují podle jejich požadavků potřebnou péči. Mezi další poskytované služby patří např. půjčovna zdravotních pomůcek či Vzdělávání zdravotníků.Mobilní hospic Most k domovu
- Praha 5-Zbraslav

Žabovřeská 1227
156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel.: 603 239 255, 212 242 451

mail: mostkdomovu@seznam.cz

web: http://www.mostkdomovu.cz

domácí hospic Most k domovu

Popis:
Občanské sdružení Most k domovu zajišťuje domácí hospicovou péči u pacientů s nevyléčitelnou nemocí. Smyslem naší péče je, aby poslední chvíle člověka nebyly utrpením, které představuje u mnoha onemocnění především bolest, osamění a ostatní symptomy.
Mobilní hospic zajišťují lékaři, zdravotní sestry, asistenti a psychologové. Pokud je pacient pojištěncem VZP, VOZP a OZP, je péče hrazena ze zdravotního pojištění. Indikaci této péče zajišťuje praktický lékař či oddělení nemocnice, na kterém je pacient hospitalizován.

(Zveřejnění podpory hospice na těchto www stránkách bylo povoleno vedením hospice)Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. - Ostrava

Horní 288/67
700 30 Ostrava - Dubina
tel.: 596 910 196

mail: mhondrasek@seznam.cz

web: http://www.mhondrasek.cz

Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě

Popis:
Mobilní hospic Ondrášek (MHO) poskytuje komplexní pomoc těžce nemocným pacientům a jejich rodinám v domácím prostředí, která se skládá zejména ze zdravotní a psychologické péče, zajištění duchovních potřeb, sociálního poradenství, půjčování pomůcek aj. Péče je zajištěna multidisciplinárním týmem, a to nepřetržitě, vč. víkendů a svátků.

(Zveřejnění podpory hospice na těchto www stránkách bylo povoleno vedením hospice)Domácí hospic Sdílení o.p.s. - Telč

Ředitelka: Bc. Michaela Čeřovská
tel.: 777 574 975,
mail: sdileni.cerovska@gmail.com

Domácí hospic:
tel. 775 574 977

mail: sdileni.vachova@gmail.com

web: http://www.sdileni-telc.cz

Mobilní hospic Sdílení Telč

Popis:
Mobilní hospic Sdílení Telč poskytuje komplexní pomoc pro nemocné, kteří mají onkologické onemocnění v terminálním stadiu a chtějí BÝT DOMA.
Dále poskytujeme odlehčovací službu, poradnu, půjčovnu pomůcek. Jsme členy Asociace poskytovatelů hospicové péče.

(Zveřejnění podpory hospice na těchto www stránkách bylo povoleno vedením hospice)Ostatní lůžková zařízení


Domov sv.Josefa v Žirči

544 04 Žireč 1 (u Dvora Králové nad Labem)
tel.: 499 628 500
fax: 499 628 501

mail: sekretariat@zirec.hospic.cz

web: http://www.domovsvatehojosefa.cz

domov sv. Josefa v Žirči

Popis:
Lůžkové zařízení pro nemocné s roztroušenou sklerózou (RS), 42 lůžek (3 oddělení), pro trvalý pobyt 14 lůžek, pro přechodný pobyt (max. 2 měs.) 28 lůžek, poradna, půjčovna pomůcek, domov je umístěn v prostorách barokního kláštera se zámeckým parkem, zřizovatelem je Oblastní charita v Červeném Kostelci u Dvora Králové nad Labem.... další kontakty budou doplňovány, napište ....

Osobni asistence.cz
zajímavé odkazy * práva pacientů * soubory ke stažení * aspekty péče o nemocné


Co jsou hospice?

Hospice jsou zařízení, které se zabývají komplexní péčí o těžce, smrtelně nemocné pacienty s nevyléčitelným onemocněním (většinou onkologického charakteru). Hospice jsou nestátní zdravotnická zařízení, zařízení lůžková (s hospitalizací pacienta) nebo domácí, někdy označované jako mobilní (ošetřovatelský tým dochází k nemocnému do jeho domácího prostředí, aby pomohl rodině s péčí o jejich blízkého). Není-li možné, aby příbuzní o nemocného celodenně 24 hodin pečovali, potom je pro pacienta vhodný lůžkový hospic.

Domácí hospicová péče:

"Domácí, mobilní hospic" je tvořen týmem zdravotnických a nezdravotnických pracovníků - lékař, zdravotní sestra, pečovatelka a dobrovolníci, zdravotnická část týmu se stará o zdravotní stav pacienta, kontrolují aktuální stav nemocného, příp. upravují medikaci tak, aby netrpěl bolestí. Dobrovolní spolupracovníci nejsou zaměstnanci hospice, ale pomáhají rodině v péči o jejich blízkého, mohou zajišťovat nákupy, pomáhat s úklidem, hygienou, oblékáním, zajistit stálý dozor u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuzného nebo během jeho odpočinku, apod. I doma je možné poskytnout obdobně kvalitní péči jako v nemocnici s využitím odborných pracovníků domácí nebo hospicové péče. Pro pacienta je především důležitá přítomnost, laskavá a klidná péče jeho blízkých a to, že není mezi cizími lidmi...

Lůžková hospicová péče:

Zásadní rozdíly hospicové péče a ošetřovatelské péče v nemocnici jsou v tom, že pacient má téměř vždy samostatný vybavený jednolůžkový pokoj(TV, běžný nábytek, koupelna, WC, el.polohovatelná postel, antidekubitní matrace), kvalitnější ošetřovatelskou péči, ošetřovatelky mají více času pro každého pacienta, pravidelná každodenní hygiena, nikdo se však nenutí násilím, kvalitní hygiena je dobrou prevencí proti vzniku proleženin, kožních a jiných problémů, v hospici není "povinný" denní režim jako v nemocnici, hospicová péče se oproti péči nemocniční hradí (podle výše důchodu pacienta), v hospici je téměř vždy a všude přítomný osobní, přátelský vztah ošetřujících k pacientům, je zachována důstojnost člověka i v období těžké nemoci, na konci jeho životní cesty, návštěvy příbuzných nejsou nikým a ničím omezovány (24 hodin), díky přistýlce se může příbuzný ubytovat přímo na pokoji pacienta (za malý poplatek)...

Nikde není dáno, že musí pacient v hospici zemřít, někdy dochází během pobytu v hospici ke zlepšení zdravotního stavu a pacient je propuštěn do domácího ošetřování

[49]