Hospice v ČR:

Domácí hospic Cesta domů - Praha 4


Domácí hospic Cesta domů - Praha 4Název:
Domácí hospic Cesta domů - Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Praha 4-Michle
Domácí hospic Cesta domů - Praha 4
Typ hospice:Domácí / mobilní
Místo:Praha 4 - Michle
Kraj:Praha

Popis:

Domácí hospic:
Základní podmínky přijetí do péče:

- nevyléčitelně nemocný je v konečné fázi nemoci, má před sebou život v řádu týdnů;
- pobývá na území hl. m. Prahy (nemusí tu mít trvalý pobyt);
- nejméně jedna blízká osoba se, ve chvíli, kdy to bude potřeba, může o nemocného celodenně starat.

Léčbu bolesti a přidružených symptomů vedou lékaři Cesty domů v domácím prostředí pacienta. V případě potřeby spolupracují s ošetřujícími a praktickými lékaři pacienta.

Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní a sociální služby. Své služby hradí převážně z darů od jednotlivců a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů. Od našich pacientů vybíráme poplatky v maximální výši 200 Kč za den péče. V případě úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění vybíráme poplatek 100 Kč/den za poskytování služeb multidisciplinárního týmu úzce souvisejících se zdravotní službou.


Kontakt:
Název:Domácí hospic Cesta domů - Praha 4
Ulice:Heleny Kočvarové 1
Město:Praha 4 - Michle
PSČ:140 00
Tel.:283 850 949
Mobil:775 166 863
Mobil 2:
Fax:220 876 638
E-mail:info@cestadomu.cz
E-mail 2:poradna@cestadomu.cz
www:www.cestadomu.cz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hledám asistenci * zákon o sociálních službách * sociální dávky * mapa webu