Hospice v ČR:

Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského - Praha 1


Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského - Praha 1Název:
Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského - Praha 1-Malá Strana
Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského - Praha 1
Typ hospice:Lůžkový
Místo:Praha 1 - Malá Strana
Kraj:Praha

Popis:

PALIATIVNÍ PÉČE: Paliativní péče je obor, který se věnuje pokročile nevyléčitelně nemocným a kterým se věnuje naše paliativní oddělení. Zaměřuje se na zmírnění závažných symptomů onemocnění, obtížně zvladatelných v ambulantní péči, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem paliativní péče je udržení maximální dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné život ohrožující nemoci. V případě stabilizace zdravotního stavu nemocného je pacient propuštěn a předán do ambulantního sledování, při terminálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a doprovázení. Během pobytu je vytvářen prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují důležité sociální vazby nemocného. Součástí péče je psychoterapeutická podpora, zajišťovaná ve spolupráci s Gaudia - Liga proti rakovině, a nabídka duchovního doprovázení ze strany pracovníků týmu nemocničního kaplana. Cena za pobyt - 150-350,-Kč/den. Počet lůžek - 13.


Kontakt:
Název:Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského - Praha 1
Ulice:Vlašská 336/36
Město:Praha 1 - Malá Strana
PSČ:11800
Tel.:257197118
Mobil:257197116
Mobil 2:257197111
Fax:
E-mail:paliativa@nmskb.cz
E-mail 2:nmskb@nmskb.cz
www:www.nmskb.cz/pro-pacienty/oddeleni/paliativni-pece

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
příspěvky na péči * klienti osobní asistence * práva duševně postižených * asistence