Hospice v ČR:

Centrum domácí hospicové péče Duha - Hořice


Centrum domácí hospicové péče Duha - HořiceNázev:
Centrum domácí hospicové péče Duha, o.p.s. - Hořice
Centrum domácí hospicové péče Duha - Hořice
Typ hospice:Domácí / mobilní
Místo:Hořice
Kraj:Královéhradecký

Popis:

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí.
Těžce nemocný člen rodiny může prožít konec života doma, mezi svými blízkými.
V domácím prostředí pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy terminální fáze nádorového onemocnění.
Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a onkologickými pracovišti. Zajistíme duchovní a sociální péči.

Vzhledem k tomu, že zatím nemáme smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, poskytujeme naši péči za částečnou úhradu.

Centrum domácí hospicové péče, Riegrova 655, 508 01 Hořice
Tel.: 493 586 363 hospic-horice@seznam.cz www.hospic-horice.cz


Kontakt:
Název:Centrum domácí hospicové péče Duha - Hořice
Ulice:Riegrova 655
Město:Hořice
PSČ:50801
Tel.:493 586 363
Mobil:731 698 160
Mobil 2:739 912 781
Fax:fax
E-mail:hospic-horice@seznam.cz
E-mail 2:
www:www.hospic-horice.cz/domaci-hospicova-pece/

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
zákon o sociálních službách * prevence vzniku dekubitů * léčebné masáže * zdravotní pomůcky