Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE


PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE

Místo: Frýdek-Místek
Popis: PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: 777 011 159
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
www: www.podaneruce.eu

Osobní asistence v domácím prostředí pro lidi se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci nebo postižení od jednoho roku věku (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti; aktivizační činnosti, zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do školy, zaměstnání, na sportovní a kulturní akce ...).

Působíme v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Více informací najdete na www.podaneruce.eu

Chcete-li nás kontaktovat, využijte prosím následující možnosti:

KANCELÁŘ VE FRÝDKU-MÍSTKU - záležitosti v rámci Frýdku-Místku, Frýdlantu n/O, Havířova a okolních měst a obcí:

Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek,
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šrubařová
- tel. 595 174 111, mobil: 777 011 031

KANCELÁŘ V OSTRAVĚ - záležitosti v rámci Ostravy a okolí:

Českobratrská 230/26, 702 00 Moravská Ostrava,
e-mail: osa.ostrava@podaneruce.eu
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kovalská, Dis. - mobil: 777 011 934

KANCELÁŘ V PROSTĚJOVĚ - záležitosti v rámci kraje Olomouckého:

Polišenského 4467/3, 796 01 Prostějov,
e-mail: osa.prostejov@podaneruce.eu
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fajstlová - mobil: 777 011 745

KANCELÁŘ VE ZLÍNĚ - záležitosti v rámci Zlínského kraje:

Vodní 1972, 760 01 Zlín,
e-mail: osa.prostejov@podaneruce.eu
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková - mobil: 777 011 034


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
dekubity - proleženiny * nabízím asistenci * zajímavé odkazy * zajímavé odkazy


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]