Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

INFOWEB - www.spinalka.cz


INFOWEB - www.spinalka.cz

Místo: Smečno, okr. Kladno
Popis: INFOWEB - www.spinalka.cz pro podporu rodin se spinální svalovou atrofií (SMA)
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: tel./fax: 777 222 425
E-mail: helena.kocova@dumrodin.cz
www: www.spinalka.cz

Informační internetové stránky www.spinalka.cz jsou určeny rodinám, které mají v péči své blízké se spinální svalovou atrofií (SMA). Jedná se o projekt občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno o.s. Infoweb obsahuje poradnu, forum, dokumenty a další zajímavé informace týjkající se této nemoci.

Základní poslání o.s. Kolpingova rodina Smečno, provozovatele Domu rodin:
Dům rodin je určen především pro rodiče a jejich děti.
Můžete zde prožít příjemný víkend nebo celý týden. Budete nejen odpočívat, ale máte možnost udělat i něco pro upevnění vztahů ve vaší rodině. K tomu Vám pomůže program, jehož hlavní součástí je beseda s rodinným poradcem. Při té se dozvíte nejen mnoho zajímavého o vztazích v rodině, o výchově dětí a dalších tématech, ale získáte i nové podněty pro zlepšení komunikace se svými blízkými.
Smečno leží mezi Kladnem a Slaným.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * dekubity - proleženiny * inzerce * paliativní péče


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]