Na co lze použít "příspěvek na péči" ??

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou smlouvu o poskytování sociálních služeb.


Adresář organizací:

MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM


MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM

Místo: Liberec
Popis: MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s.
Obor: Osobní asistence
Kontakt:
Tel.: mobil: 739 300 822, tel./ fax: 485 172 331
E-mail: asistence.koloseumlib@seznam.cz
www: www.universium.cz

MCU, o.p.s. sídlí v Liberci a činnost zahájilo v r. 1999. Spolupracuje s Německem, Švýcarskem, Itálií, Francií, Polskem, Slovenskem, Dánskem. Zajišťuje úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti.

Poskytované služby:

 • Centrum poskytuje služby v oblasti:
  • poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby handicapované, bezbariérovou dopravu a dovážení obědů do domácností.
  • půjčuje kompenzační pomůcky
  • provozuje chráněné dílny (PC, MOZAIKA, GASTRO, „OÁZA NADĚJE“ – bezbariérová cukrárna ve městě).
 • zprostředkovává informace na třínárodnostním webovém bezbariérovém portále
  INTEREG LIFE.CZ (ČR, SRN, Polsko - i pro nevidomé a sluchově postižené)
  a bezplatné telefonní celostátní lince „DUHOVÝ KRUH POMOCI“
 • od roku 2003 poskytuje také služby OSOBNÍ ASISTENCE.
 • další činnost: SENIORSKÉ CENTRUM se svými aktivitami,
  kontakt: tel. 485 122 743, e-mail: provoz@universium.cz
 • OSOBNÍ ASISTENCE: MCU poskytuje osobní asistenci seniorům, dětem i dospělým klientům s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením – dlouhodobě nemocným anebo po úrazech. Služba je poskytována v bývalých okresech Liberce, Jablonce n. N. a Semil, 24 hodin denně, podle individuálních potřeb klienta (čas, místo).
  Cena za 1 hod. 40,-Kč + 5,-Kč doprava.
  Kontaktní osoba pro zájemce o služby osobní asistence je:
  paní Ivana Bobková, tel. 739 300 822 nebo 485 172 331.


www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
problémy plegiků * ošetřování dekubitů * soubory ke stažení * práva pacientů


Zákon o sociálních službách:

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7

(1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8.

(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

(4) O příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce ČR.

§ 8

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 3 nebo 4 základní životní potřeby nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 3 základní životní potřeby,
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 5 nebo 6 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 4 nebo 5 základních životních potřeb,
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 6 nebo 7 základních životních potřeb,
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb nebo u osoby do 18 let věku není schopna zvládat 8 nebo 9 základních životních potřeb.

.. a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, u osob do 18 let vyžaduje-li každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

[75]