Kurzy - organizace:

Gaudia Institut s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Gaudia Institut s.r.o.

Město: Praha 3
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 19
Programy: Život ve vlastních rukou - základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí | Co dělat, když si všimnu… aneb jak konstruktivně zužitkovat emoce v pomáhajícím rozhovoru | Jak hovořit s člověkem v krizi 1 - úvod do problematiky systemického přístupu k poskytování krizové intervence | Jak hořet a nevyhořet (Účinné dovednosti k prevenci syndromu vyhoření) | Jak sebou nenechat manipulovat | Jak si udržet hranice při práci s klientem | Jak na asertivitu v praxi | Moje duševní hygiena, jak o ni pečovat | Jak si udržet hranice při práci s klientem | Krizová intervence: Systemický přístup při práci s krizí | Komunikace s klientem jako základ profesionality sociálního pracovníka | Time management v práci sociálního pracovníka | Základy řešení konfliktů při poskytování sociálních služeb | Metody komunikace s rodinou a dětmi v sociální práci | Kurz asertivního jednání aneb Jak se prosazovat | Asertivita v práci sociálního pracovníka | Hranice ve vztahu s klientem | Efektivní komunikace s klientem | Jak hovořit s člověkem v krizi 2 - úvod do praxe systemického přístupu k poskytování krizové intervence |

Kontakt::
Název: Gaudia Institut s.r.o.
Ulice: Jeseniova 47
Město: Praha 3
PSČ: 13000
Kraj: Praha
www: http://www.gaudia.cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Život ve vlastních rukou - základy
narativního přístupu v praxi
pomáhajících profesí
2 A2020/0102-SP/PC 32
2 Co dělat, když si všimnu… aneb jak
konstruktivně zužitkovat emoce v
pomáhajícím rozhovoru
2 A2020/0100-SP/PC/PP/VP 16
3 Jak hovořit s člověkem v krizi 1 -
úvod do problematiky systemického
přístupu k poskytování krizové
intervence
2 A2020/0898-SP/PC/PP/VP 8
4 Jak hořet a nevyhořet (Účinné
dovednosti k prevenci syndromu
vyhoření)
2 A2020/0614-SP/VP 24
5 Jak sebou nenechat manipulovat 2 A2018/0175-SP/PC/VP/PP 8
6 Jak si udržet hranice při práci s
klientem
2 A2018/0821-SP/PC/PP/VP 16
7 Jak na asertivitu v praxi 2 A2018/0642-SP/PC/VP 24
8 Moje duševní hygiena, jak o ni
pečovat
2 A2018/0449-SP/PC/VP/PP 8
9 Jak si udržet hranice při práci s
klientem
2 A2018/0752-SP/PC/VP 16
10 Krizová intervence: Systemický
přístup při práci s krizí
2 A2017/0073-SP/VP 100
11 Komunikace s klientem jako základ
profesionality sociálního pracovníka
2 A2017/0332-SP/VP 80
12 Time management v práci sociálního
pracovníka
2 - 8
13 Základy řešení konfliktů při
poskytování sociálních služeb
2 - 8
14 Metody komunikace s rodinou a dětmi v
sociální práci
2 - 16
15 Kurz asertivního jednání aneb Jak se
prosazovat
2 - 24
16 Asertivita v práci sociálního
pracovníka
2 - 9
17 Hranice ve vztahu s klientem 2 - 16
18 Efektivní komunikace s klientem 2 - 9
19 Jak hovořit s člověkem v krizi 2 -
úvod do praxe systemického přístupu
k poskytování krizové intervence
3 A2020/0897-SP/PC/PP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
výživa nemocných * poskytovatelé péče * léčebné masáže * péče o nemocné