Kurzy - organizace:

HARTMANN - RICO a.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

HARTMANN - RICO a.s.

Město: Veverská Bítýška
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 62
Programy: Úvod do trénování paměti | Úvod do supervize | Specifika komunikace s uživateli s vybranými diagnózami - mentální postižení a demence | Firemní kultura v sociálních službách | Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách | Individuální plánování pro klíčové pracovníky | Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli a jejich rodinou | Komunikace v paliativní péči | Duševní hygiena a etický přístup v paliativní péči | Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele | Úvod do standardů kvality sociálních služeb | Umění doprovázet | Základy paliativní péče v sociálních službách | Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli | Přechod klienta z pobytové služby do chráněného bydlení | Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb | Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb | Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb | Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb | Základy koučování pro manažery sociálních služeb | Základní kurz Bazální stimulace | Úvod do řízení pracovního výkonu podřízeného a vedení hodnotícího pohovoru | Využití asertivní komunikace při jednání v sociálních službách | Úvod do standardů kvality v sociálních službách | Úvod do problematiky péče o inkontinentního klienta v zařízení sociálních služeb | Úvod do problematiky péče o chronickou ránu pro pracovníky v přímé péči | Doprovázení umírajících v zařízení sociální péče | Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření | Výživa a dietní intervence u klientů sociálních služeb | Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu | Sexualita třetího věku | Individuální práce s klientem, prevence vzniku závislosti na sociální službě | Základy budování a vedení týmu | Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad | Management změn - jak uřídit změnu | Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory | Specifika komunikace s uživatelem s agresivním chováním | Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou | Respektující komunikace v sociálních službách | Work-life balance, rovnováha mezi osobním a pracovním životem | Základy polohování a ergonomické manipulace s uživatelem v geriatrické praxi | Základy první pomoci v sociálních službách | Úvod do problematiky psychických poruch u uživatelů sociálních služeb | Hygienické postupy v péči o uživatele sociálních služeb | Základní kurz Bazální stimulace | Základní kurz Bazální stimulace | Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele na inspekci kvality sociální služby | Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb, řešení v rámci dobré praxe | Delegování a efektivní motivace podřízených | Základy edukace uživatele s inkontinencí a jeho rodiny | Dynamický management v prostředí sociálních služeb | Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do konfliktu | Prezentace sociální služby uživatelům a jejich rodině | Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření | Výživa a dietní intervence u uživatelů sociálních služeb | Individuální práce s uživatelem, prevence vzniku závislosti na sociální službě | Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb | Základy koučování pro manažery sociálních služeb | Přechod uživatele z pobytové služby do chráněného bydlení | Motivace k práci, sebemotivace, motivace v týmu v prostředí sociálních služeb | Nástavbový kurz Bazální stimulace | Nástavbový kurz Bazální stimulace |

Kontakt::
Název: HARTMANN - RICO a.s.
Ulice: Masarykovo nám. 77
Město: Veverská Bítýška
PSČ: 66471
Kraj: Jihomoravský
www: https://hartmann.info/cs-cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do trénování paměti 2 A2018/0076-SP/PC/VP/PP 8
2 Úvod do supervize 2 A2018/0154-SP/PC/VP/PP 5
3 Specifika komunikace s uživateli s
vybranými diagnózami - mentální
postižení a demence
2 A2018/0153-SP/PC/VP 8
4 Firemní kultura v sociálních
službách
2 A2018/0672-SP/PC/VP/PP 8
5 Osobnost a role klíčového pracovníka
v sociálních službách
2 A2018/0452-SP/PC/VP 8
6 Individuální plánování pro
klíčové pracovníky
2 A2018/0453-SP/PC/VP 8
7 Komunikační dovednosti klíčového
pracovníka v práci s uživateli a
jejich rodinou
2 A2018/0450-SP/PC/VP 8
8 Komunikace v paliativní péči 2 A2018/0566-SP/PC/VP/PP 8
9 Duševní hygiena a etický přístup v
paliativní péči
2 A2018/0567-SP/PC/VP/PP 8
10 Úvod do problematiky péče o
inkontinentního uživatele
2 A2018/0451-SP/PC/PP 5
11 Úvod do standardů kvality sociálních
služeb
2 A2018/0568-PC/PP 8
12 Umění doprovázet 2 A2018/0565-SP/PC/VP/PP 8
13 Základy paliativní péče v
sociálních službách
2 A2018/0342-SP/PC/VP 8
14 Problémy stárnutí a práce se
stárnoucími uživateli
2 A2017/0378-SP/PC/VP/PP 8
15 Přechod klienta z pobytové služby do
chráněného bydlení
2 A2017/0064-SP/PC/VP/PP 8
16 Komunikační dovednosti v
problémových situacích v praxi
sociálních služeb
2 A2017/0370-SP/PC/VP/PP 8
17 Motivace k práci, sebemotivace,
motivace v týmu v prostředí
sociálních služeb
2 A2017/0371-SP/PC/VP/PP 8
18 Efektivní komunikace v prostředí
sociálních služeb
2 A2017/0369-SP/PC/VP/PP 8
19 Komunikace a vzájemná podpora v
týmech v prostředí sociálních
služeb
2 A2017/0067-SP/PC/VP/PP 8
20 Základy koučování pro manažery
sociálních služeb
2 A2017/0071-VP 8
21 Základní kurz Bazální stimulace 2 A2017/0070-SP/PC 24
22 Úvod do řízení pracovního výkonu
podřízeného a vedení hodnotícího
pohovoru
2 - 8
23 Využití asertivní komunikace při
jednání v sociálních službách
2 - 8
24 Úvod do standardů kvality v
sociálních službách
2 - 8
25 Úvod do problematiky péče o
inkontinentního klienta v zařízení
sociálních služeb
2 - 5
26 Úvod do problematiky péče o
chronickou ránu pro pracovníky v
přímé péči
2 - 5
27 Doprovázení umírajících v
zařízení sociální péče
2 - 8
28 Základy zvládání stresu a prevence
syndromu vyhoření
2 - 8
29 Výživa a dietní intervence u klientů
sociálních služeb
2 - 8
30 Vyjednávání pro vedoucí pracovníky
a intervence do konfliktu
2 - 8
31 Sexualita třetího věku 2 - 5
32 Individuální práce s klientem,
prevence vzniku závislosti na
sociální službě
2 - 8
33 Základy budování a vedení týmu 2 - 8
34 Prezentační dovednosti a efektivní
vedení porad
2 - 8
35 Management změn - jak uřídit změnu 2 - 8
36 Úvod do reminiscenční terapie -
speciální metoda práce se seniory
2 A2020/0435-SP/PC/PP/VP 8
37 Specifika komunikace s uživatelem s
agresivním chováním
2 A2020/0528-SP/PC/PP 8
38 Komunikace s uživateli trpícími
Alzheimerovou chorobou
2 A2020/0529-SP/PC/PP 8
39 Respektující komunikace v sociálních
službách
2 A2020/0526-SP/PC/PP/VP 8
40 Work-life balance, rovnováha mezi
osobním a pracovním životem
2 A2020/0164-SP/PC/PP/VP 8
41 Základy polohování a ergonomické
manipulace s uživatelem v geriatrické
praxi
2 A2020/0861-SP/PC/PP 8
42 Základy první pomoci v sociálních
službách
2 A2020/0862-SP/PC/PP/VP 8
43 Úvod do problematiky psychických
poruch u uživatelů sociálních
služeb
2 A2020/0817-SP/PC/PP/VP 8
44 Hygienické postupy v péči o
uživatele sociálních služeb
2 A2020/0762-SP/PC/PP/VP 5
45 Základní kurz Bazální stimulace 2 A2019/1089-SP/PC 24
46 Základní kurz Bazální stimulace 2 A2019/1439-SP/PC 24
47 Vybrané poznatky k přípravě
poskytovatele na inspekci kvality
sociální služby
2 A2020/0046-SP/VP 8
48 Problémy při naplňování standardů
kvality sociálních služeb, řešení
v rámci dobré praxe
2 A2020/0045-SP/PC/PP/VP 8
49 Delegování a efektivní motivace
podřízených
2 A2019/0311-VP 8
50 Základy edukace uživatele s
inkontinencí a jeho rodiny
2 A2019/0312-SP/PC/PP/VP 5
51 Dynamický management v prostředí
sociálních služeb
2 A2019/0313-VP 8
52 Vyjednávání pro vedoucí pracovníky
a intervence do konfliktu
2 A2019/0314-VP 8
53 Prezentace sociální služby
uživatelům a jejich rodině
2 A2019/0315-SP/PC/PP/VP 8
54 Zvládání stresu a prevence syndromu
vyhoření
2 A2019/0316-SP/PC/PP/VP 8
55 Výživa a dietní intervence u
uživatelů sociálních služeb
2 A2019/0317-SP/PC/PP/VP 8
56 Individuální práce s uživatelem,
prevence vzniku závislosti na
sociální službě
2 A2019/0319-SP/PC/PP/VP 8
57 Komunikace a vzájemná podpora v
týmech v prostředí sociálních
služeb
2 A2021/0081-SP/PC/PP/VP 8
58 Základy koučování pro manažery
sociálních služeb
2 A2021/0082-VP 8
59 Přechod uživatele z pobytové služby
do chráněného bydlení
2 A2021/0083-SP/PC/PP/VP 8
60 Motivace k práci, sebemotivace,
motivace v týmu v prostředí
sociálních služeb
2 A2021/0610-SP/PC/PP/VP 8
61 Nástavbový kurz Bazální stimulace 3 A2019/1438-SP/PC 24
62 Nástavbový kurz Bazální stimulace 3 A2017/0069-SP/PC 24

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prostředky pro ošetřování dekubitů * zajímavé odkazy * zajímavé odkazy * informační portál