Kurzy - organizace:

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Město: Praha 2
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 22
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem | Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) problematickou situaci | Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka | Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci | Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi | Komunikace s nemotivovaným klientem | Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním | Základy komunikace s lidmi s demencí | Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory | Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka | Základy mediace pro sociální pracovníky | Vztah mezi klientem a pomáhajícím | Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých | Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka | Komunikace s nemotivovaným klientem | Úvod do zahradní terapie | Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci | Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností | Rozvoj osobních, profesních a sociálních kompetencí jako prevence syndromu vyhoření | Úvod do sociálního zemědělství | Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami. |

Kontakt::
Název: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Ulice: Salmovská 8
Město: Praha 2
PSČ: 12000
Kraj: Praha
www: www.jabok.cz
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2017/0260-PK/PP 156
2 Specifika práce s dětmi s odlišným
mateřským jazykem
2 A2020/0962-SP/VP 8
3 Specifika sociální práce s rodinami v
předrozvodovém a rozvodovém řízení
a s rodinami řešícími (akutní)
problematickou situaci
2 A2020/0361-SP 16
4 Biblická blahoslavenství jako
inspirace pro sociální práci: o
spirituální dimenzi
sociálně-pastoračního pracovníka
2 A2019/0534-SP 8
5 Práce s vinou a smířením v
sociální a pastorační práci
2 A2019/1188-SP/PC/PP/VP 16
6 Metody psychohygieny pro seberozvoj a
pro praxi
2 A2019/1189-SP/PC/PP/VP 8
7 Komunikace s nemotivovaným klientem 2 A2020/0051-SP/PC 16
8 Možnosti využití zahradní terapie
pro integraci a aktivizaci osob se
zdravotním a sociálním
znevýhodněním
2 A2019/1269-SP/PC/PP 8
9 Základy komunikace s lidmi s demencí 2 A2017/0505-SP/PC/VP/PP 8
10 Reminiscence - využití vzpomínek při
práci se seniory
2 A2017/0506-SP/PC/PP 8
11 Úvod do dluhové problematiky v praxi
sociálního pracovníka
2 A2019/1270-SP 8
12 Základy mediace pro sociální
pracovníky
2 A2017/0262-SP/VP 8
13 Vztah mezi klientem a pomáhajícím 2 A2017/0319-SP/PC/VP 8
14 Doprovázení umírajících a jejich
rodin a pozůstalých
2 A2017/0261-SP/PC/VP/PP 8
15 Biblická blahoslavenství jako
inspirace pro sociální práci: o
spirituální dimenzi
sociálně-pastoračního pracovníka
2 - 8
16 Komunikace s nemotivovaným klientem 2 - 16
17 Úvod do zahradní terapie 2 - 8
18 Práce s vinou a smířením v
sociální a pastorační práci
2 - 14
19 Komunikace sociálních pracovníků s
médii a veřejností
2 - 16
20 Rozvoj osobních, profesních a
sociálních kompetencí jako prevence
syndromu vyhoření
2 A2017/0631-SP/PC/VP/PP 16
21 Úvod do sociálního zemědělství 2 A2018/0751-SP/PC/VP 24
22 Praktické využití aktivit zahradní
terapie při práci se znevýhodněnými
osobami.
3 A2020/0144-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hospice v ČR * hospicová péče * péče o nemocné * adresy organizací