Kurzy - organizace:

MAVO s.r.o.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

MAVO s.r.o.

Město: Vonoklasy
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 33
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Úvod do standardů kvality sociálních služeb | Nebojme se autismu - úvod do práce a komunikace s dětmi a osobami s poruchou autistického spektra | První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby | Osobní asistent zdravotně postižených | Demence Alzheimerova typu v detailech života | Péče o imobilního klienta v praktických ukázkách | Poruchy chování u dětí | Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší | Procvičování paměti u seniorů | Dentální hygiena uživatelů sociální služby | Sexualita a intimita seniorů | Úvod do šetrné sebeobrany | Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích | Péče o duševní zdraví - psychohygiena v pomáhajících profesích | Zvládání verbální agrese a problémového chování | Základní výchovná nepedagogická činnost | Sebereflexe jako nástroj kvality v sociální práci | Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách | Krizová intervence - základní kurz | První pomoc a prevence úrazů u dětí | Doprovázení na poslední cestě, péče o umírající a jejich blízké | Dotyk jako forma empatie a komunikace s klientem sociální služby | Pohybové aktivity pro seniory a tělesně postižené aneb Tanec ve specifických podobách | Nebát se strachu? Bezpečný průvodce strachem pro pracovníky a klienty sociální služby | Ergoterapie a její využití v praxi | Týmová spolupráce v sociálních službách | Etika v pomáhajících profesích | Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů | Formy a metody aktivizace - disciplíny aktivizačních programů v systému sociálních služeb | Dorozumění a porozumění v pomáhajících profesích |

Kontakt::
Název: MAVO s.r.o.
Ulice: Černošická 20
Město: Vonoklasy
PSČ: 25228
Kraj: Středočeský
www: http://www.mavo.eu/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2017/0360-PK/PP 150
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 - 150
3 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2021/0335-PK 150
4 Úvod do standardů kvality sociálních
služeb
2 A2018/0023-SP/PC/VP 8
5 Nebojme se autismu - úvod do práce a
komunikace s dětmi a osobami s poruchou
autistického spektra
2 A2017/0735-SP/PC/PP 8
6 První pomoc a prevence úrazů pro
pracovníky sociální služby
2 A2018/0763-SP/PC/VP 8
7 Osobní asistent zdravotně
postižených
2 A2018/0533-PC/PP 16
8 Demence Alzheimerova typu v detailech
života
2 A2018/0808-SP/PC/PP 8
9 Péče o imobilního klienta v
praktických ukázkách
2 A2018/0534-SP/PC/PP 8
10 Poruchy chování u dětí 2 A2018/0811-SP/PC/PP 8
11 Úvod do problematiky práce s osobami
bez přístřeší
2 - 8
12 Procvičování paměti u seniorů 2 - 8
13 Dentální hygiena uživatelů
sociální služby
2 - 8
14 Sexualita a intimita seniorů 2 - 8
15 Úvod do šetrné sebeobrany 2 A2017/0301-SP/PC 8
16 Psychologie mezilidských vztahů v
pomáhajících profesích
2 A2017/0302-SP/VP 8
17 Péče o duševní zdraví -
psychohygiena v pomáhajících
profesích
2 A2017/0300-SP/PC/VP/PP 8
18 Zvládání verbální agrese a
problémového chování
2 A2019/0268-SP/PC/PP 8
19 Základní výchovná nepedagogická
činnost
2 A2019/1193-SP/PC 16
20 Sebereflexe jako nástroj kvality v
sociální práci
2 A2019/1191-SP/PC 8
21 Trénování paměti seniorů v
praktických ukázkách
2 A2019/1190-SP/PC/PP 8
22 Krizová intervence - základní kurz 2 A2019/1192-SP/PC 24
23 První pomoc a prevence úrazů u dětí 2 A2019/1453-SP/PC/PP/VP 16
24 Doprovázení na poslední cestě,
péče o umírající a jejich blízké
2 A2020/0573-SP/PC/PP 8
25 Dotyk jako forma empatie a komunikace s
klientem sociální služby
2 A2020/0801-SP/PC/PP 8
26 Pohybové aktivity pro seniory a
tělesně postižené aneb Tanec ve
specifických podobách
2 A2020/0321-SP/PC/PP 8
27 Nebát se strachu? Bezpečný průvodce
strachem pro pracovníky a klienty
sociální služby
2 A2020/0802-SP/PC/PP 8
28 Ergoterapie a její využití v praxi 2 A2020/0928-SP/PC/PP 8
29 Týmová spolupráce v sociálních
službách
2 A2020/0899-SP/PC/VP 8
30 Etika v pomáhajících profesích 2 A2020/1181-SP/PC/PP/VP 8
31 Role klíčového pracovníka a tvorba
individuálních plánů
2 A2020/1182-SP/PC/PP 8
32 Formy a metody aktivizace - disciplíny
aktivizačních programů v systému
sociálních služeb
2 A2020/1183-SP/PC/PP 8
33 Dorozumění a porozumění v
pomáhajících profesích
2 A2021/0117-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * péče a lidská důstojnost * informační portál * zákon o sociálních službách