Kurzy - organizace:

Mgr. Ludmila Lešková


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Mgr. Ludmila Lešková

Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Přehled školících programů:
Počet programů: 2
Programy: Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách | Základy zvla?da?ni? stresu a prevence syndromu vyhoření u pečujících |

Kontakt::
Název: Mgr. Ludmila Lešková
Ulice: Strážnická 1016/4
Město: Plzeň
PSČ: 32300
Kraj: Plzeňský
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Základy první pomoci pro pracovníky v
sociálních službách
2 A2019/0848-SP/PC/PP/VP 8
2 Základy zvla?da?ni? stresu a prevence
syndromu vyhoření u pečujících
2 - 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální služby * výživa nemocných * zákon o sociálních službách * riziko vzniku dekubitů