Kurzy - organizace:

Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 67
Programy: Role sociálního pracovníka v péči o seniory v sociálních službách | Prevence infekčních onemocnění v sociálních zařízeních | Možnosti hledání komunikace s klienty s poruchou rozumového spektra v zařízení sociálních služeb | Odlehčovací péče v sociálních službách | Život na vozíku - péče o klienty po úrazu páteře a míchy | Základy trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů v sociálních zařízeních | Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (s klienty s poruchami rozumového spektra) | Úvod ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb | Vztahová manipulace v péči o klienta v sociálních službách | Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou v zařízeních sociálních služeb | Emoční inteligence v přístupu ke klientovi seniorského věku v sociálních službách | Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb | Ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb | Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních II. | Etické a normativní chování ke klientům sociálních služeb | Možnosti péče o klienty se závislostmi v kontextu sociálních služeb | Péče o klienty s amputacemi dolních končetin v zařízeních sociálních služeb | Základy péče o klienty s CMP | Alternativní komunikace se seniory v sociálních službách | Úvod do sebepéče pečujících v sociálních službách | Úvod ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb | Základy první pomoci v zařízeních sociální péče | Věkově podmíněná diskriminace - úvod do ageismu | Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociální péče | Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních | Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti | Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb | Úvod do problematiky péče o klienty s demencí | Práce se seniory v zařízeních sociálních služeb | Úvod do sociálně - zdravotní péče u seniorů, chronicky nemocných (DNZS) a nevyléčitelných osob | Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb | Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u klientů seniorského věku v sociálních službách | Základy nedirektivní komunikace v práci s dětmi v sociálních službách | Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v kontextu sociálních služeb | Pocity osamělosti seniorů v sociálních zařízeních a možnosti pomoci | Práce se seniory v domácím prostředí a komunitě v kontextu sociálních služeb | Sexualita seniorského věku v zařízeních sociálních služeb | Poruchy socializace na pracovištích sociálních služeb | Základy péče o klienty s dekubity v zařízeních sociálních služeb | Relaxační prvky pro pracovníky sociálních služeb | Etické a normativní chování ke klientům sociálních služeb | Pečovatelské úkony v paliativní péči u klientů v zařízeních sociální péče | Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče | Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb | Věkově podmíněná diskriminace - úvod do ageismu | Péče o klienty s poruchami řeči v zařízeních sociálních služeb | Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociální péče | Základy komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu | Obecná pravidla v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti (s využitím základních prvků kinestetiky) | Úvod do problematiky péče o klienty s demencí | Možnosti canisterapeutické péče v zařízeních sociálních služeb | Nevhodné zacházení a jednání s klienty s různým funkčním omezením v sociálních zařízeních (syndrom EAN) | Možnosti péče o klienty s extrapyramidovým onemocněním - Parkinsonovou a Huntingtonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb | Úvod do sebepéče pečujících v sociálních službách | Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči | Práce s uživatelem seniorského věku s poruchami polykání v zařízení sociálních služeb | Možnosti alternativní komunikace se seniory v sociálních službách | Autonomie pečujícího aneb každý má svoje limity | Základy první pomoci v zařízeních sociální péče | Strategie komunikace a základy zvládání konfliktů u klientů sociálních zařízení | Psychiatrické minimum pro pracovníky sociálních služeb | Aktivizační činnosti seniorů v zařízeních sociálních služeb | Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb | Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese | Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních | Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb - základy výživy ve stáří | Možnosti senzomotorické stimulace u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních |

Kontakt::
Název: Mgr. Martina Stehlíková - Schola Medica
Ulice: Vltavská 9
Město: Brno
PSČ: 62500
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.scholamedica.cz
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Role sociálního pracovníka v péči o
seniory v sociálních službách
2 A2017/0583-PC/PP 8
2 Prevence infekčních onemocnění v
sociálních zařízeních
2 A2018/0206-SP/PC/VP/PP 8
3 Možnosti hledání komunikace s klienty
s poruchou rozumového spektra v
zařízení sociálních služeb
2 A2018/0097-SP/PC/VP/PP 8
4 Odlehčovací péče v sociálních
službách
2 A2018/0098-PC/PP 8
5 Život na vozíku - péče o klienty po
úrazu páteře a míchy
2 A2019/0588-SP/PC/PP/VP 8
6 Základy trénování paměti a
kognitivních funkcí u seniorů v
sociálních zařízeních
2 A2019/0376-SP/PC/PP/VP 8
7 Individuální plánování s
nekomunikujícími klienty (s klienty s
poruchami rozumového spektra)
2 A2018/0337-SP/PC/PP 8
8 Úvod ergoterapie u klientů
seniorského věku v zařízeních
sociálních služeb
2 A2018/0338-SP/PC/PP 8
9 Vztahová manipulace v péči o klienta
v sociálních službách
2 A2018/0336-SP/PC/VP/PP 8
10 Péče o klienty s cévní mozkovou
příhodou v zařízeních sociálních
služeb
2 A2018/0327-SP/PC/PP 8
11 Emoční inteligence v přístupu ke
klientovi seniorského věku v
sociálních službách
2 A2018/0478-SP/PC/VP/PP 8
12 Specifika péče o klienty s
inkontinencí v zařízeních
sociálních služeb
2 A2018/0334-SP/PC/PP 8
13 Ergoterapie u klientů seniorského
věku v zařízeních sociálních
služeb
2 A2017/0415-SP/PC/PP 24
14 Reminiscence seniorů v sociálních
zařízeních II.
2 A2017/0597-SP/PC/PP 8
15 Etické a normativní chování ke
klientům sociálních služeb
2 A2017/0004-SP/PC/VP/PP 8
16 Možnosti péče o klienty se
závislostmi v kontextu sociálních
služeb
2 A2017/0005-SP/PC/VP/PP 8
17 Péče o klienty s amputacemi dolních
končetin v zařízeních sociálních
služeb
2 A2017/0099-SP/PC/PP 8
18 Základy péče o klienty s CMP 2 - 8
19 Alternativní komunikace se seniory v
sociálních službách
2 - 6
20 Úvod do sebepéče pečujících v
sociálních službách
2 - 8
21 Úvod ergoterapie u klientů
seniorského věku v zařízeních
sociálních služeb
2 - 8
22 Základy první pomoci v zařízeních
sociální péče
2 - 8
23 Věkově podmíněná diskriminace -
úvod do ageismu
2 - 8
24 Základy péče o klienta se spastickým
syndromem v zařízeních sociální
péče
2 - 8
25 Stimulační techniky u klientů s
poruchami hybnosti v sociálních
zařízeních
2 - 8
26 Prvky kinestetiky v každodenní péči
o klienty s poruchou hybnosti
2 - 8
27 Péče o klienty s Parkinsonovou
chorobou v zařízeních sociálních
služeb
2 - 8
28 Úvod do problematiky péče o klienty s
demencí
2 - 8
29 Práce se seniory v zařízeních
sociálních služeb
2 A2020/0275-SP/PC/PP 8
30 Úvod do sociálně - zdravotní péče
u seniorů, chronicky nemocných (DNZS)
a nevyléčitelných osob
2 A2020/0035-SP/PC/PP 8
31 Stimulační techniky dle Bobath
konceptu u klientů v zařízeních
sociálních služeb
2 A2020/0036-SP/PC/PP 8
32 Základy nedirektivní komunikace v
krizové intervenci u klientů
seniorského věku v sociálních
službách
2 A2020/0037-SP/PC/PP/VP 8
33 Základy nedirektivní komunikace v
práci s dětmi v sociálních
službách
2 A2020/0447-SP/PC/PP/VP 8
34 Rehabilitační péče o klienty s
poruchami hybnosti v kontextu
sociálních služeb
2 A2020/0448-SP/PC/PP 16
35 Pocity osamělosti seniorů v
sociálních zařízeních a možnosti
pomoci
2 A2020/0580-SP/PC/PP/VP 8
36 Práce se seniory v domácím
prostředí a komunitě v kontextu
sociálních služeb
2 A2020/0446-SP/PC/PP 8
37 Sexualita seniorského věku v
zařízeních sociálních služeb
2 A2020/0579-SP/PC/PP/VP 8
38 Poruchy socializace na pracovištích
sociálních služeb
2 A2020/0445-SP/PC/PP/VP 8
39 Základy péče o klienty s dekubity v
zařízeních sociálních služeb
2 A2020/0811-PC/PP 8
40 Relaxační prvky pro pracovníky
sociálních služeb
2 A2021/0093-SP/PC/PP/VP 8
41 Etické a normativní chování ke
klientům sociálních služeb
2 A2020/1125-SP/PC/PP 8
42 Pečovatelské úkony v paliativní
péči u klientů v zařízeních
sociální péče
2 A2019/0732-SP/PC/PP 8
43 Prevence bolestí zad pro pracovníky
přímé obslužné péče
2 A2019/0735-SP/PC/PP 8
44 Péče o klienty s Parkinsonovou
chorobou v zařízeních sociálních
služeb
2 A2019/0736-SP/PC/PP 8
45 Věkově podmíněná diskriminace -
úvod do ageismu
2 A2019/0687-SP/PC/PP/VP 8
46 Péče o klienty s poruchami řeči v
zařízeních sociálních služeb
2 A2019/0719-SP/PC/PP 8
47 Základy péče o klienta se spastickým
syndromem v zařízeních sociální
péče
2 A2019/0733-SP/PC/PP/VP 8
48 Základy komunikace aneb umíme jednat s
lidmi se ztrátou sluchu
2 A2019/0734-SP/PC/PP/VP 8
49 Obecná pravidla v každodenní péči o
klienty s poruchou hybnosti (s
využitím základních prvků
kinestetiky)
2 A2019/0879-SP/PC/PP 8
50 Úvod do problematiky péče o klienty s
demencí
2 A2019/0880-SP/PC/PP 8
51 Možnosti canisterapeutické péče v
zařízeních sociálních služeb
2 A2019/0371-SP/PC/PP 8
52 Nevhodné zacházení a jednání s
klienty s různým funkčním omezením
v sociálních zařízeních (syndrom
EAN)
2 A2019/0574-SP/PC/PP 8
53 Možnosti péče o klienty s
extrapyramidovým onemocněním -
Parkinsonovou a Huntingtonovou chorobou
v zařízeních sociálních služeb
2 A2019/0369-SP/PC/PP 8
54 Úvod do sebepéče pečujících v
sociálních službách
2 A2019/0584-SP/PC/PP 8
55 Komunikační kompetence pracovníků v
přímé péči
2 A2019/0374-SP/PC/PP 8
56 Práce s uživatelem seniorského věku
s poruchami polykání v zařízení
sociálních služeb
2 A2019/0372-SP/PC/PP 8
57 Možnosti alternativní komunikace se
seniory v sociálních službách
2 A2019/0586-SP/PC/PP 8
58 Autonomie pečujícího aneb každý má
svoje limity
2 A2019/0377-SP/PC/PP/VP 8
59 Základy první pomoci v zařízeních
sociální péče
2 A2019/0375-SP/PC/PP/VP 8
60 Strategie komunikace a základy
zvládání konfliktů u klientů
sociálních zařízení
2 A2019/0984-SP/PC/PP/VP 8
61 Psychiatrické minimum pro pracovníky
sociálních služeb
2 A2019/0985-SP/PC/PP 8
62 Aktivizační činnosti seniorů v
zařízeních sociálních služeb
2 A2019/1330-SP/PC/PP 8
63 Práce s klientem s poruchami hybnosti v
zařízeních sociálních služeb
2 A2019/1329-SP/PC/PP 8
64 Zvládání zátěžových situací pro
pomáhající profese
2 A2019/1294-SP/PC/PP/VP 8
65 Stimulační techniky u klientů s
poruchami hybnosti v sociálních
zařízeních
2 A2019/0988-SP/PC/PP 8
66 Výživa u seniorů v zařízeních
sociálních služeb - základy výživy
ve stáří
2 A2019/1333-SP/PC/PP 8
67 Možnosti senzomotorické stimulace u
klientů s poruchami hybnosti v
sociálních zařízeních
3 A2019/0585-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
mapa webu * hledám asistenci * problémy plegiků * dekubity - proleženiny