Kurzy - organizace:

NADĚJE


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

NADĚJE

Město: Praha 5
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 56
Programy: Specifika komunikace s klienty sociálních služeb | Zvládání stresu a stresové zátěže | Základy práce se skupinou | Úvod do problematiky práce a komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou | Pedagogické aspekty práce s klientem | Time management v sociálních službách - čas jako hodnota | Manažerské dovednosti v sociálních službách - práce v týmu | Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření | Zvyšování kompetencí klienta - ochrana práv | Motivace klienta ke změně | Narušené způsoby chování a prožívání u dětí a dospělých I | Individuální plánování v praxi sociálních služeb | Jak vést lidi ke změně | Spirituální kompetence osob poskytujících sociální služby | Kompetence sociálního pracovníka - úvod a teoretický vhled | Kompetence sociálního pracovníka - schopnost sebereflexe | Kompetence sociálního pracovníka - vědomá komunikace I | Kompetence sociálního pracovníka - vědomá komunikace II | Ergonomie práce v sociálních službách - prevence, praxe, psychohygiena | Otázka násilí v souvislosti s poskytování sociálních služeb | Kompetence sociálního pracovníka - funkce emocí | Kompetence sociálního pracovníka - řízení konfliktů | Porozumění neverbální komunikaci a její využití v sociálních službách | Kompetence sociálního pracovníka - strategie zvládání krize | Aktivizace seniorů v domovech pro seniory - úvod do problematiky | Hranice při poskytování sociálních služeb - úvod do problematiky | Relaxační a dechová cvičení jako aktivní nástroj prevence vyhoření | Doprovázení umírajícího z pohledu paliativní péče | Dluhová problematika v příkladech | Úvod do dluhového poradenství | Duševní hygiena a syndrom vyhoření v praxi pracovníků pomáhajících profesí - úvod do problematiky | Zvládání vlastních emocí při jednání s klienty I | Etika v sociálních službách I | Prevence vzniku závislosti na sociální službě | Specifika sociální práce ve veřejné správě aneb jak být úspěšný v komunikaci s úřadem | Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb | Základní výcvik asertivity pro pracovníky sociálních služeb | Základ individuálního plánování v sociálních službách | Péče o klienty s demencí I. | Základy komunikace s agresivním klientem I - úvod | Přechod od ústavní péče v péči podpůrnou | Účinná motivace klienta - základní předpoklad změny I. | Účinná motivace klienta - motivační rozhovory a individuální plánování v praxi II. | Zdravé sebevědomí jako základ spokojenosti pracovníka i klienta | Jak provázet klienta k emočnímu uvolnění aneb základy koučinku | Problematika zadlužení - exekuce, insolvence | Emoční moudrost těla | Komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktické ukázky | Práce s uživateli sociálních služeb I - individuální plánování s lidmi se zdravotním postižením | První pomoc při poskytování sociálních služeb I. | Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb | Krizová intervence v praxi sociálních služeb I. | Frustrace v sociálních službách | Asertivní vedoucí v sociálních službách | Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb 2. část | Individuální plánování II - životní příběh klienta |

Kontakt::
Název: NADĚJE
Ulice: K Brance 11/19e
Město: Praha 5
PSČ: 15500
Kraj: Praha
www: http://www.nadeje.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Specifika komunikace s klienty
sociálních služeb
2 A2020/0139-SP/PC/PP 16
2 Zvládání stresu a stresové zátěže 2 A2020/0229-SP/PC/PP/VP 8
3 Základy práce se skupinou 2 A2020/0138-SP 16
4 Úvod do problematiky práce a
komunikace s klienty s psychiatrickou
diagnózou
2 A2019/0948-SP/PC/PP 8
5 Pedagogické aspekty práce s klientem 2 A2019/0946-SP/PC/VP 8
6 Time management v sociálních
službách - čas jako hodnota
2 A2019/0945-SP/VP 8
7 Manažerské dovednosti v sociálních
službách - práce v týmu
2 A2019/0943-SP/VP 8
8 Sebereflexe jako prevence syndromu
vyhoření
2 A2019/0495-SP/PC/PP/VP 24
9 Zvyšování kompetencí klienta -
ochrana práv
2 A2019/0947-SP/PC 8
10 Motivace klienta ke změně 2 A2019/0941-SP/PC 16
11 Narušené způsoby chování a
prožívání u dětí a dospělých I
2 A2019/0939-SP/PC/PP 8
12 Individuální plánování v praxi
sociálních služeb
2 A2019/0942-SP/PC 8
13 Jak vést lidi ke změně 2 A2019/0949-SP/PC 8
14 Spirituální kompetence osob
poskytujících sociální služby
2 A2020/0140-SP/PC/PP/VP 8
15 Kompetence sociálního pracovníka -
úvod a teoretický vhled
2 A2020/0136-SP 16
16 Kompetence sociálního pracovníka -
schopnost sebereflexe
2 A2020/0135-SP 8
17 Kompetence sociálního pracovníka -
vědomá komunikace I
2 A2020/0227-SP 8
18 Kompetence sociálního pracovníka -
vědomá komunikace II
2 A2020/0228-SP 8
19 Ergonomie práce v sociálních
službách - prevence, praxe,
psychohygiena
2 A2020/0408-SP/PC/PP 8
20 Otázka násilí v souvislosti s
poskytování sociálních služeb
2 A2020/0410-SP/PC/PP 8
21 Kompetence sociálního pracovníka -
funkce emocí
2 A2020/0665-SP 8
22 Kompetence sociálního pracovníka -
řízení konfliktů
2 A2020/0634-SP 8
23 Porozumění neverbální komunikaci a
její využití v sociálních
službách
2 A2020/0635-SP/PC/VP 8
24 Kompetence sociálního pracovníka -
strategie zvládání krize
2 A2020/0664-SP 8
25 Aktivizace seniorů v domovech pro
seniory - úvod do problematiky
2 A2017/0509-SP/PC/PP 8
26 Hranice při poskytování sociálních
služeb - úvod do problematiky
2 A2017/0256-SP/PC 8
27 Relaxační a dechová cvičení jako
aktivní nástroj prevence vyhoření
2 A2017/0253-SP/PC/VP/PP 16
28 Doprovázení umírajícího z pohledu
paliativní péče
2 A2017/0431-SP/PC/PP 8
29 Dluhová problematika v příkladech 2 A2017/0524-SP/PC/VP/PP 8
30 Úvod do dluhového poradenství 2 A2018/0786-SP/PC 8
31 Duševní hygiena a syndrom vyhoření v
praxi pracovníků pomáhajících
profesí - úvod do problematiky
2 A2017/0759-SP/PC/VP/PP 8
32 Zvládání vlastních emocí při
jednání s klienty I
2 A2017/0750-SP/PC/VP/PP 8
33 Etika v sociálních službách I 2 A2017/0758-SP/PC/VP/PP 8
34 Prevence vzniku závislosti na
sociální službě
2 A2017/0761-SP/PC 8
35 Specifika sociální práce ve veřejné
správě aneb jak být úspěšný v
komunikaci s úřadem
2 A2017/0751-SP/PC/VP 8
36 Právní odpovědnost při poskytování
sociálních služeb
2 A2017/0760-SP/PC 8
37 Základní výcvik asertivity pro
pracovníky sociálních služeb
2 - 8
38 Základ individuálního plánování v
sociálních službách
2 - 8
39 Péče o klienty s demencí I. 2 A2017/0517-SP/PC/PP 8
40 Základy komunikace s agresivním
klientem I - úvod
2 A2018/0299-SP/PC/VP/PP 8
41 Přechod od ústavní péče v péči
podpůrnou
2 A2017/0519-SP/PC/VP 8
42 Účinná motivace klienta - základní
předpoklad změny I.
2 A2017/0515-SP/PC/PP 8
43 Účinná motivace klienta - motivační
rozhovory a individuální plánování
v praxi II.
2 A2017/0516-SP/PC/PP 8
44 Zdravé sebevědomí jako základ
spokojenosti pracovníka i klienta
2 A2018/0480-SP/PC/VP/PP 8
45 Jak provázet klienta k emočnímu
uvolnění aneb základy koučinku
2 A2018/0304-SP/PC/VP/PP 16
46 Problematika zadlužení - exekuce,
insolvence
2 A2019/0420-SP/PC/PP 8
47 Emoční moudrost těla 2 A2018/0619-SP/PC/VP 8
48 Komunikace s klienty s psychiatrickou
diagnózou - praktické ukázky
2 A2018/0727-SP/PC 8
49 Práce s uživateli sociálních služeb
I - individuální plánování s lidmi
se zdravotním postižením
2 A2019/0284-SP/PC/PP 8
50 První pomoc při poskytování
sociálních služeb I.
2 A2018/0617-SP/PC/VP 8
51 Přiměřená sebeobrana při
poskytování sociálních služeb
2 A2018/0618-SP/PC/VP 16
52 Krizová intervence v praxi sociálních
služeb I.
2 A2019/0267-SP/PC/PP 8
53 Frustrace v sociálních službách 2 A2019/0283-SP/PC/PP 8
54 Asertivní vedoucí v sociálních
službách
2 A2018/0573-SP/VP 8
55 Práce se závislostmi v praxi
sociálních služeb 2. část
3 A2019/0937-SP/PC 8
56 Individuální plánování II -
životní příběh klienta
3 A2019/0944-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
výměna odkazů * problémy plegiků * péče o nemocné * péče a lidská důstojnost