Kurzy - organizace:

Sociální agentura, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Sociální agentura, o.p.s.

Město: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký

Přehled školících programů:
Počet programů: 71
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Práce s emocemi v pomáhající profesi | Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách | Manipulace v týmu, jak ji předcházet a účinně řešit | Individuální plánování v sociálních službách | Základy komunikace s klientem v depresi | Základy komunikace s dětmi a dospívajícími v sociálních službách | Úvod do problematiky time managementu v sociálních službách | Úvod do zvládání obtížných komunikačních dovedností při práci s klientem služby | Úvod do problematiky vedení a motivace pracovníků sociálních služeb | Úvod do aktivního naslouchání při vedení poradenského rozhovoru | Základy první pomoci | Základy pohybové aktivizace seniorů - úvod, dechová cvičení | Základy pohybové aktivizace seniorů - cvičení pánevní oblasti | Základy pohybové aktivizace seniorů - cvičení páteře | Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů | Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory | Základy komunikace s lidmi s demencí | Trénujeme paměť seniorů I. | Úvod do problematiky lidí s Parkinsonovou nemocí | Způsoby práce s rizikem v sociálních službách | Základy práce s uživatelem s projevy agresivního chování | Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem | Standard kvality sociálních služeb č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb | Standard kvality sociálních služeb č. 5 - Základy individuálního plánování sociální služby | Úvod do problematiky doprovázení umírajícího a pozůstalých | Úvod do problematiky etiky a lidských práv v sociálních službách | Úvod do problematiky sexuality uživatelů sociálních služeb | Úvod do problematiky komunikace s uživatelem s duševním onemocněním | Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku | Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením | Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření | Úvod do spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky | Úvod do problematiky duševní nemoci | Úvod do dluhové problematiky | Standard kvality č. 3. a 4. - Jednání se zájemcem o sociální službu; Smlouva o poskytnutí sociální služby | Komunikace v paliativní péči | Vybrané aspekty práv, povinností a odpovědnosti ve vztahu k poskytování sociální služby | Práce s emocemi v pomáhající profesi III - Jak přežít náklonnost i antipatii ve vztazích ke klientům v sociálních službách | Práce s emocemi v pomáhající profesi II - Emoce, které hýbou týmem v sociálních službách a jak je lze účinně zpracovat | Potřeby uživatelů z hlediska poskytování sociální služby | Jak udržet profesní vztah při práci s klientem sociální služby | Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě | Hodnocení přiměřené míry podpory uživatele sociálních služeb | Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak řešit konflikty v týmu a konflikty s podřízenými v rámci sociální služby | Standard kvality sociálních služeb č. 14 - Nouzové a havarijní situace | Jak rozpoznat a zvládnout manipulativní chování v sociálních službách | Úvod do problematiky sexuality uživatelů sociálních služeb | Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření | Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením | Úvod do problematiky komunikace s uživatelem v seniorském věku | Základy přímé obslužné péče se zaměřením na seniory | Úvod do spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky | Základní kurz Bazální stimulace | Úvod do problematiky aktivizace seniorů | Řídící dovednosti vedoucího pracovníka, aneb jak podpořit spolupráci v rámci sociální služby | Základy první pomoci | Individuální plánování v sociálních službách | Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách | Základy komunikace s klientem v depresi | Základy práce s uživatelem s projevy agresivního chování | Práce s emocemi v pomáhající profesi | Úvod do standardů kvality sociálních služeb | Trénujeme paměť seniorů II. | Reminiscence II. - dramatizace vzpomínek | Reminiscence II. - tvorba vzpomínkových krabic | Reminiscence II. - vedení skupinového programu | Prevence stresu a syndromu vyhoření II. - sebereflexe pomocí narativních technik | Dluhová problematika - Exekuce a insolvence v praxi sociálního pracovníka | Dluhová problematika - Exekuce a insolvence v praxi sociálního pracovníka |

Kontakt::
Název: Sociální agentura, o.p.s.
Ulice: Velká Hradební 484/2
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 40001
Kraj: Ústecký
www: http://www.socialniagentura.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2017/0129-PK 162
2 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2021/0342-PK 156
3 Práce s emocemi v pomáhající profesi 2 A2021/0629-SP/PC/PP/VP 8
4 Alternativní a augmentativní
komunikace v sociálních službách
2 A2021/0769-SP/PC/PP 24
5 Manipulace v týmu, jak ji předcházet
a účinně řešit
2 A2021/0569-SP/PC/VP 8
6 Individuální plánování v
sociálních službách
2 A2021/0669-SP/PC/VP 24
7 Základy komunikace s klientem v depresi 2 A2021/0671-SP/PC/PP/VP 8
8 Základy komunikace s dětmi a
dospívajícími v sociálních
službách
2 A2019/0190-SP/PC 8
9 Úvod do problematiky time managementu v
sociálních službách
2 A2019/0188-SP/PC/VP 8
10 Úvod do zvládání obtížných
komunikačních dovedností při práci
s klientem služby
2 A2019/0189-SP/PC/VP 8
11 Úvod do problematiky vedení a motivace
pracovníků sociálních služeb
2 A2019/0187-VP 8
12 Úvod do aktivního naslouchání při
vedení poradenského rozhovoru
2 A2019/0520-SP/PC/VP 8
13 Základy první pomoci 2 A2019/0679-SP/PC/PP/VP 8
14 Základy pohybové aktivizace seniorů -
úvod, dechová cvičení
2 A2019/1031-SP/PC/PP 8
15 Základy pohybové aktivizace seniorů -
cvičení pánevní oblasti
2 A2019/1037-SP/PC/PP 8
16 Základy pohybové aktivizace seniorů -
cvičení páteře
2 A2019/1033-SP/PC/PP 8
17 Komunikace pracovníků služeb pro
seniory s rodinami klientů
2 A2019/1055-SP/PC/PP 8
18 Úvod do problematiky reminiscence jako
součást péče o seniory
2 A2019/1043-SP/PC/PP 8
19 Základy komunikace s lidmi s demencí 2 A2019/1040-SP/PC/PP 8
20 Trénujeme paměť seniorů I. 2 A2019/1048-SP/PC/PP 8
21 Úvod do problematiky lidí s
Parkinsonovou nemocí
2 A2019/1045-SP/PC/PP 8
22 Způsoby práce s rizikem v sociálních
službách
2 A2019/1440-SP/PC/PP/VP 8
23 Základy práce s uživatelem s projevy
agresivního chování
2 A2020/0931-SP/PC/PP/VP 8
24 Úvod do problematiky komunikace s
nespolupracujícím klientem
2 A2020/0932-SP/PC 8
25 Standard kvality sociálních služeb
č. 2 - Ochrana práv klientů
sociálních služeb
2 A2020/0933-SP/PC/VP 8
26 Standard kvality sociálních služeb
č. 5 - Základy individuálního
plánování sociální služby
2 A2020/0934-SP/PC/VP 8
27 Úvod do problematiky doprovázení
umírajícího a pozůstalých
2 A2020/0935-SP/PC/PP 8
28 Úvod do problematiky etiky a lidských
práv v sociálních službách
2 A2019/1462-SP/PC/PP/VP 8
29 Úvod do problematiky sexuality
uživatelů sociálních služeb
2 A2018/0747-SP/PC 8
30 Úvod do problematiky komunikace s
uživatelem s duševním onemocněním
2 A2018/0745-SP/PC 8
31 Úvod do problematiky komunikace s
uživatelem v seniorském věku
2 A2018/0646-SP/PC 8
32 Úvod do problematiky komunikace s
uživateli s mentálním postižením
2 A2018/0725-SP/PC 8
33 Úvod do problematiky prevence stresu a
syndromu vyhoření
2 A2018/0648-SP/PC/VP 8
34 Úvod do spolupráce s rodinou a
rodinnými příslušníky
2 A2018/0744-SP/PC 8
35 Úvod do problematiky duševní nemoci 2 A2018/0746-SP/PC 8
36 Úvod do dluhové problematiky 2 A2018/0813-SP/PC/VP 8
37 Standard kvality č. 3. a 4. - Jednání
se zájemcem o sociální službu;
Smlouva o poskytnutí sociální služby
2 A2018/0490-SP/PC/VP 8
38 Komunikace v paliativní péči 2 A2018/0283-SP/PC/VP/PP 8
39 Vybrané aspekty práv, povinností a
odpovědnosti ve vztahu k poskytování
sociální služby
2 A2018/0284-SP/PC/VP 8
40 Práce s emocemi v pomáhající profesi
III - Jak přežít náklonnost i
antipatii ve vztazích ke klientům v
sociálních službách
2 A2018/0285-SP/PC/VP/PP 8
41 Práce s emocemi v pomáhající profesi
II - Emoce, které hýbou týmem v
sociálních službách a jak je lze
účinně zpracovat
2 A2018/0282-SP/PC/VP/PP 8
42 Potřeby uživatelů z hlediska
poskytování sociální služby
2 A2018/0286-SP/PC/VP/PP 8
43 Jak udržet profesní vztah při práci
s klientem sociální služby
2 A2017/0623-SP/PC/VP/PP 8
44 Motivace a aktivizace klienta ke změně
v životě
2 A2017/0626-SP/PC/VP 8
45 Hodnocení přiměřené míry podpory
uživatele sociálních služeb
2 A2017/0617-SP/PC/VP 8
46 Řídící dovednosti vedoucího
pracovníka, aneb jak řešit konflikty
v týmu a konflikty s podřízenými v
rámci sociální služby
2 A2017/0621-VP 8
47 Standard kvality sociálních služeb
č. 14 - Nouzové a havarijní situace
2 A2017/0619-SP/PC/VP 8
48 Jak rozpoznat a zvládnout
manipulativní chování v sociálních
službách
2 A2017/0615-SP/PC/VP/PP 8
49 Úvod do problematiky sexuality
uživatelů sociálních služeb
2 - 8
50 Úvod do problematiky prevence stresu a
syndromu vyhoření
2 - 8
51 Úvod do problematiky komunikace s
uživateli s mentálním postižením
2 - 8
52 Úvod do problematiky komunikace s
uživatelem v seniorském věku
2 - 8
53 Základy přímé obslužné péče se
zaměřením na seniory
2 - 16
54 Úvod do spolupráce s rodinou a
rodinnými příslušníky
2 - 8
55 Základní kurz Bazální stimulace 2 A2018/0756-SP/PC 24
56 Úvod do problematiky aktivizace
seniorů
2 A2017/0731-SP/PC/PP 8
57 Řídící dovednosti vedoucího
pracovníka, aneb jak podpořit
spolupráci v rámci sociální služby
2 A2017/0428-VP 8
58 Základy první pomoci 2 - 8
59 Individuální plánování v
sociálních službách
2 A2017/0286-SP/PC/VP 24
60 Alternativní a augmentativní
komunikace v sociálních službách
2 A2017/0284-SP/PC/PP 24
61 Základy komunikace s klientem v depresi 2 A2017/0285-SP/PC/VP/PP 8
62 Základy práce s uživatelem s projevy
agresivního chování
2 - 8
63 Práce s emocemi v pomáhající profesi 2 A2017/0045-SP/PC/VP/PP 8
64 Úvod do standardů kvality sociálních
služeb
2 A2017/0628-SP/PC/VP 24
65 Trénujeme paměť seniorů II. 3 A2019/1047-SP/PC/PP 8
66 Reminiscence II. - dramatizace
vzpomínek
3 A2019/1050-SP/PC/PP 8
67 Reminiscence II. - tvorba
vzpomínkových krabic
3 A2019/1052-SP/PC/PP 8
68 Reminiscence II. - vedení skupinového
programu
3 A2019/1058-SP/PC/PP 8
69 Prevence stresu a syndromu vyhoření
II. - sebereflexe pomocí narativních
technik
3 A2020/0280-SP/PC/PP/VP 8
70 Dluhová problematika - Exekuce a
insolvence v praxi sociálního
pracovníka
3 A2017/0043-SP 8
71 Dluhová problematika - Exekuce a
insolvence v praxi sociálního
pracovníka
3 A2021/0768-SP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
dekubity - proleženiny * zajímavé odkazy * sociální dávky * hledám asistenci