Kurzy - organizace:

Dr. Ing. Jiří Staněk


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Dr. Ing. Jiří Staněk

Město: Ostrava - Svinov
Kraj: Moravskoslezský

Přehled školících programů:
Počet programů: 15
Programy: Komunikace v obtížných situacích-úvod do problematiky | Rozvod v rodině a dopady na dítě-vstup do problematiky | Poruchy chování a emocí u dětí-základ informací pro práci orgánů sociálně právní ochrany dětí | Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky | Rodinné právo v občanském zákoníku I. část - promítnutí do sociální oblasti | Rodinné právo v občanském zákoníku II. část - promítnutí do sociální oblasti | Sociální práce v terénu-vstup do problematiky | Mediace-seznámení se s mimosoudním řešením konfliktu | Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby | Formy porozvodového uspořádání péče o děti - vstup do problematiky | Případové konference - základy sociální práce orgánů SPOD | Zákon o sociálních službách - úvod do problematiky | Správní řád a specifika řízení u nepojistných sociálních dávek - úvod do problematiky | Správní řád v oblasti SPOD - úvod do problematiky | Prevence ohrožení syndromem vyhoření - úvod do problematiky |

Kontakt::
Název: Dr. Ing. Jiří Staněk
Ulice: Zátiší 476/12
Město: Ostrava - Svinov
PSČ: 72100
Kraj: Moravskoslezský
www: http://www.drstanek.eu
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Komunikace v obtížných
situacích-úvod do problematiky
2 A2020/0589-SP/PC/VP 8
2 Rozvod v rodině a dopady na
dítě-vstup do problematiky
2 A2020/0775-SP 8
3 Poruchy chování a emocí u
dětí-základ informací pro práci
orgánů sociálně právní ochrany
dětí
2 A2020/0588-SP 8
4 Komunikační sebeobrana - vstup do
problematiky
2 A2018/0024-SP/PC 7
5 Rodinné právo v občanském zákoníku
I. část - promítnutí do sociální
oblasti
2 A2017/0706-SP 6
6 Rodinné právo v občanském zákoníku
II. část - promítnutí do sociální
oblasti
2 A2017/0705-SP 7
7 Sociální práce v terénu-vstup do
problematiky
2 A2018/0184-SP/PC 8
8 Mediace-seznámení se s mimosoudním
řešením konfliktu
2 A2018/0719-SP/PC/VP/PP 8
9 Attachment - úvod do problematiky
vztahové vazby
2 A2017/0036-SP/PC 8
10 Formy porozvodového uspořádání
péče o děti - vstup do problematiky
2 A2017/0200-SP/PC 8
11 Případové konference - základy
sociální práce orgánů SPOD
2 A2017/0290-SP/PC 8
12 Zákon o sociálních službách - úvod
do problematiky
2 - 8
13 Správní řád a specifika řízení u
nepojistných sociálních dávek -
úvod do problematiky
2 - 8
14 Správní řád v oblasti SPOD - úvod
do problematiky
2 - 8
15 Prevence ohrožení syndromem vyhoření
- úvod do problematiky
2 - 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče o nemocné * sociální dávky * osobní asistence * příspěvky na péči