Kurzy - organizace:

REMISVIT, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

REMISVIT, z.ú.

Město: Praha 10 - Petrovice
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 57
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Úvod do poskytování péče v život ohrožujících situacích na základě častých zdravotních příčin (i virových) u klientů v sociálních službách | Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb | Úvod do použití reminiscence (vzpomínání s klienty) v denní praxi sociálních služeb | Úvod do nových možností komunikace s klienty v sociálních službách | Workshop - Aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence (úvod do problematiky) | Přímá obslužná práce u klienta sociálních služeb se známkami agresivního chování (úvod do problematiky) | Individuální plánování v sociálních službách na základě poznání biografie uživatele v sociálních službách | Psychohygiena a psychologie zdraví - úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky | Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory s onemocněním demence | Úvod do individuální a skupinové aktivizace v pobytových sociálních slzužbách | Úvod do emocí v sociální práci - přístup zaměřený na klienta | Individuální plánování v soc. službách na základě poznání biografie seniora | Kompetenční model a vedení pracovního týmu v soc. službách | Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory se zvláštním režimem | Přímá obslužná práce u klienta sociálních služeb se známkami agresivního chování (úvod do problematiky) | Psychohygiena a psychologie zdraví - úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách | Workshop - Aktivizace, rozvoj technik skupinové aktivizace uživatelů v pobytových sociálních službách s poruchou kognitivních funkcí a onemocněním demence (úvod do problematiky) | Úvod do použití reminiscenční terapie v denní praxi sociálních služeb | Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách | Úvod do efektivní komunikace v pracovním týmu sociálních služeb | Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence | Individuální plánování v sociálních službách na základě poznání biografie uživatele v sociálních službách | Individuální plánování v soc. službách na základě poznání biografie seniora | Kompetenční model a vedení pracovního týmu v soc. službách | Úvod do komunikačních dovedností potřebných v péči o seniory v soc. službách | Úvod do péče o klienty v domovech pro seniory se zvláštním režimem | Týmová komunikace pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky | Práce s prvky reminiscenční kultury a jejich zavedení u poskytovatele soc. služeb | Úvod do reminiscence a péče o seniora s využitím poznání jeho minulosti a vzpomínek | Úvod do individuální a skupinové aktivizace v pobytových sociálních slzužbách | Úvod do emocí v sociální práci - přístup zaměřený na klienta | Seznámení se základními koncepty péče využívajících práci s biografií klienta v pobytových sociálních službách | Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v pobytových sociálních službách | Seznámení se s prvky bazální stimulace vhodnými při komunikaci s klienty v sociálních službách | Úvod do individuálního plánování na základě poznání biografie klienta v sociálních službách | Úvod do lidského vztahu jako součást sociální práce a problematika udržení hranic v sociálních službách | Úvod do individuální a skupinové aktivizace v sociálních službách | Úvod do emocí v sociální práci - přístup zaměřený na klienta | Úvod do řešení konfliktních situací při poskytování sociálních služeb | Zlepšení komunikace a předávání informací v pracovním týmu sociálních služeb | Úvod do psychosociální podpory pro umírající v sociálních službách | Úvod do etiky práce v sociálních službách - eticky myslet, lidsky pečovat | Úvod do problematiky udržení psychické i fyzické rovnováhy pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky | Úvod do péče o seniory v pobytových sociálních službách s poruchami příjmu potravy a metabolismu | Úvod do poskytování péče v život ohrožujících situacích na základě častých zdravotních příčin u seniorů v pobytových sociálních službách | Úvod do problematiky péče o klienty sociálních služeb s onemocněním demence | Smysluplné plánování dle životního příběhu klienta v sociálních službách | Úvod do komunikace a poskytování péče pro klienty v sociální službě s poruchami nálady (afektivními poruchami) | Úvod do komunikačních dovedností s klienty v sociálních službách | Konfliktní situace v péči o uživatele sociálních služeb a specifické řešení konfliktů u uživatelů s onemocněním demence | Úvod do vlastní vůle klienta v pobytových sociálních službách a dodržování jeho lidských práv poskytovatelem sociálních služeb | Úvod do stresových situací při sociální práci a prevence syndromu vyhoření pro pracovníky v sociálních službách | Úvod do individuálního plánování s uživatelem s těžkým duševním či fyzickým onemocněním v pobytových sociálních službách | Komunikace na základě potvrzení emocí u klientů s onemocněním demence v sociálních službách | Aktivizace uživatelů a jejich motivace k účasti na aktivizaci v pobytových sociálních službách | Udržování duševní hygieny pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky relaxačními technikami, použití relaxačních technik při sociální práci. (Úvod do problematiky) |

Kontakt::
Název: REMISVIT, z.ú.
Ulice: Bellova 432
Město: Praha 10 - Petrovice
PSČ: 10900
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2020/0667-PK 160
2 Úvod do poskytování péče v život
ohrožujících situacích na základě
častých zdravotních příčin (i
virových) u klientů v sociálních
službách
2 A2021/0515-SP/PC 8
3 Úvod do efektivní komunikace v
pracovním týmu sociálních služeb
2 A2021/0693-SP/PC/VP 8
4 Úvod do použití reminiscence
(vzpomínání s klienty) v denní praxi
sociálních služeb
2 A2021/0694-SP/PC 8
5 Úvod do nových možností komunikace s
klienty v sociálních službách
2 A2021/0695-SP/PC 8
6 Workshop - Aktivizace, rozvoj technik
skupinové aktivizace uživatelů v
pobytových sociálních službách s
poruchou kognitivních funkcí a
onemocněním demence (úvod do
problematiky)
2 A2021/0696-SP/PC 8
7 Přímá obslužná práce u klienta
sociálních služeb se známkami
agresivního chování (úvod do
problematiky)
2 A2021/0697-SP/PC 8
8 Individuální plánování v
sociálních službách na základě
poznání biografie uživatele v
sociálních službách
2 A2021/0698-SP/PC 16
9 Psychohygiena a psychologie zdraví -
úvod do problematiky udržení
psychické i fyzické rovnováhy pro
pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky
2 A2021/0699-SP/PC 8
10 Úvod do péče o klienty v domovech pro
seniory s onemocněním demence
2 A2021/0700-SP/PC 8
11 Úvod do individuální a skupinové
aktivizace v pobytových sociálních
slzužbách
2 - 8
12 Úvod do emocí v sociální práci -
přístup zaměřený na klienta
2 - 8
13 Individuální plánování v soc.
službách na základě poznání
biografie seniora
2 - 16
14 Kompetenční model a vedení
pracovního týmu v soc. službách
2 - 16
15 Úvod do péče o klienty v domovech pro
seniory se zvláštním režimem
2 - 8
16 Přímá obslužná práce u klienta
sociálních služeb se známkami
agresivního chování (úvod do
problematiky)
2 A2017/0259-SP/PC 8
17 Psychohygiena a psychologie zdraví -
úvod do problematiky udržení
psychické i fyzické rovnováhy pro
pracovníky v sociálních službách
2 A2017/0252-PC 8
18 Workshop - Aktivizace, rozvoj technik
skupinové aktivizace uživatelů v
pobytových sociálních službách s
poruchou kognitivních funkcí a
onemocněním demence (úvod do
problematiky)
2 A2017/0322-PC 8
19 Úvod do použití reminiscenční
terapie v denní praxi sociálních
služeb
2 A2017/0248-PC 8
20 Úvod do komunikačních dovedností s
klienty v sociálních službách
2 A2017/0323-PC 8
21 Úvod do efektivní komunikace v
pracovním týmu sociálních služeb
2 A2017/0324-SP/PC/VP 8
22 Úvod do problematiky péče o klienty
sociálních služeb s onemocněním
demence
2 A2017/0258-SP/PC 8
23 Individuální plánování v
sociálních službách na základě
poznání biografie uživatele v
sociálních službách
2 A2017/0255-SP/PC 16
24 Individuální plánování v soc.
službách na základě poznání
biografie seniora
2 - 16
25 Kompetenční model a vedení
pracovního týmu v soc. službách
2 - 16
26 Úvod do komunikačních dovedností
potřebných v péči o seniory v soc.
službách
2 - 8
27 Úvod do péče o klienty v domovech pro
seniory se zvláštním režimem
2 - 8
28 Týmová komunikace pro pracovníky v
sociálních službách a sociální
pracovníky
2 - 16
29 Práce s prvky reminiscenční kultury a
jejich zavedení u poskytovatele soc.
služeb
2 - 16
30 Úvod do reminiscence a péče o seniora
s využitím poznání jeho minulosti a
vzpomínek
2 - 8
31 Úvod do individuální a skupinové
aktivizace v pobytových sociálních
slzužbách
2 - 8
32 Úvod do emocí v sociální práci -
přístup zaměřený na klienta
2 - 8
33 Seznámení se základními koncepty
péče využívajících práci s
biografií klienta v pobytových
sociálních službách
2 - 16
34 Seznámení se s prvky bazální
stimulace vhodnými při komunikaci s
klienty v pobytových sociálních
službách
2 - 16
35 Seznámení se s prvky bazální
stimulace vhodnými při komunikaci s
klienty v sociálních službách
2 A2019/0242-SP/PC 16
36 Úvod do individuálního plánování
na základě poznání biografie klienta
v sociálních službách
2 A2019/0531-SP/PC 8
37 Úvod do lidského vztahu jako součást
sociální práce a problematika
udržení hranic v sociálních
službách
2 A2019/0240-SP/PC 8
38 Úvod do individuální a skupinové
aktivizace v sociálních službách
2 A2019/0335-SP/PC 8
39 Úvod do emocí v sociální práci -
přístup zaměřený na klienta
2 A2019/0239-SP/PC 8
40 Úvod do řešení konfliktních
situací při poskytování sociálních
služeb
2 A2019/0241-SP/PC 8
41 Zlepšení komunikace a předávání
informací v pracovním týmu
sociálních služeb
2 A2019/0243-SP/PC 16
42 Úvod do psychosociální podpory pro
umírající v sociálních službách
2 A2019/0529-SP/PC 8
43 Úvod do etiky práce v sociálních
službách - eticky myslet, lidsky
pečovat
2 A2019/0530-SP/PC 8
44 Úvod do problematiky udržení
psychické i fyzické rovnováhy pro
pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky
2 A2019/1096-SP/PC 8
45 Úvod do péče o seniory v pobytových
sociálních službách s poruchami
příjmu potravy a metabolismu
2 A2019/1001-PC 8
46 Úvod do poskytování péče v život
ohrožujících situacích na základě
častých zdravotních příčin u
seniorů v pobytových sociálních
službách
2 A2019/1002-PC 8
47 Úvod do problematiky péče o klienty
sociálních služeb s onemocněním
demence
2 A2019/1074-SP/PC 8
48 Smysluplné plánování dle životního
příběhu klienta v sociálních
službách
2 A2019/1087-SP/PC 16
49 Úvod do komunikace a poskytování
péče pro klienty v sociální službě
s poruchami nálady (afektivními
poruchami)
2 A2019/1000-SP/PC 8
50 Úvod do komunikačních dovedností s
klienty v sociálních službách
2 A2020/1101-SP/PC 8
51 Konfliktní situace v péči o
uživatele sociálních služeb a
specifické řešení konfliktů u
uživatelů s onemocněním demence
2 A2020/0127-SP/PC 16
52 Úvod do vlastní vůle klienta v
pobytových sociálních službách a
dodržování jeho lidských práv
poskytovatelem sociálních služeb
2 A2020/0126-SP/PC 8
53 Úvod do stresových situací při
sociální práci a prevence syndromu
vyhoření pro pracovníky v
sociálních službách
2 A2020/0125-SP/PC 8
54 Úvod do individuálního plánování s
uživatelem s těžkým duševním či
fyzickým onemocněním v pobytových
sociálních službách
2 A2020/0238-SP/PC 8
55 Komunikace na základě potvrzení
emocí u klientů s onemocněním
demence v sociálních službách
2 A2020/0123-SP/PC 16
56 Aktivizace uživatelů a jejich motivace
k účasti na aktivizaci v pobytových
sociálních službách
2 A2020/0239-SP/PC 16
57 Udržování duševní hygieny pro
pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky relaxačními
technikami, použití relaxačních
technik při sociální práci. (Úvod
do problematiky)
2 A2020/0124-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
inzerce * výměna odkazů * výměna odkazů * aspekty péče o nemocné