Kurzy - organizace:

Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Česká republika, zapsaný spolek


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Česká republika, zapsaný spolek

Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Přehled školících programů:
Počet programů: 19
Programy: Základní aspekty paliativní péče - úvod do problematiky | Úvod do míry rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením | Základy Individuálního plánování u slovně nekomunikujích klientů a nácvik intuitivních technik | Úvod do problematiky lidských práv klientů sociálních služeb v kontextu standardu 2 a nového Občanského zákoníku | Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování | Základy metod a technik de-eskalace napětí v sociálních službách | Pravidla šetrné sebeobrany | Zvláštnosti komunikace a práce s klientem s Alzheimerovou chorobou | Míra rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb - úvod do problematiky | Individuální plánování průběhu sociální služby - úvod do problematiky | Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování | Základní aspekty paliativní péče - úvod do problematiky | Základy péče o osoby s demencí - úvod do problematiky | Nácvik uceleného systému úchopů a držení (zvládání klienta ve fází fyzické agrese), krizové plány a zápis incidentu | Vzdělávání ve vybraných úchopech a držení v práci s klientem s rizikem v chování | Opakovací kurz zvládání systému úchopů a držení | Opakovací kurz ve zvládání držení a úchopů pro mentory práce s klientem s rizikem v chování | Vzdělávání mentorů ve zvládání systému úchopů a držení podle manuálu MPSV - Práce s klientem s rizikem v chování | Zvládání agrese klienta sociálních služeb obecně |

Kontakt::
Název: Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Česká republika, zapsaný spolek
Ulice: Vídeňská 22
Město: Olomouc
PSČ: 77900
Kraj: Olomoucký
www: http://www.restrikce.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Základní aspekty paliativní péče -
úvod do problematiky
2 - 8
2 Úvod do míry rizika a podpory při
plánování a poskytování
sociálních služeb pro osoby s
mentálním a kombinovaným postižením
2 - 8
3 Základy Individuálního plánování u
slovně nekomunikujích klientů a
nácvik intuitivních technik
2 - 8
4 Úvod do problematiky lidských práv
klientů sociálních služeb v kontextu
standardu 2 a nového Občanského
zákoníku
2 - 8
5 Úvod do komunikace s klientem s rizikem
v chování
2 - 8
6 Základy metod a technik de-eskalace
napětí v sociálních službách
2 - 8
7 Pravidla šetrné sebeobrany 2 - 56
8 Zvláštnosti komunikace a práce s
klientem s Alzheimerovou chorobou
2 - 8
9 Míra rizika a podpory při plánování
a poskytování sociálních služeb -
úvod do problematiky
2 A2020/0470-SP/PC 8
10 Individuální plánování průběhu
sociální služby - úvod do
problematiky
2 A2020/0541-SP/PC/VP 8
11 Úvod do problematiky práce s klientem
s rizikem v chování
2 A2020/0545-SP/PC/VP 8
12 Základní aspekty paliativní péče -
úvod do problematiky
2 A2019/1044-SP/PC/VP 8
13 Základy péče o osoby s demencí -
úvod do problematiky
2 A2019/1046-SP/PC/PP/VP 8
14 Nácvik uceleného systému úchopů a
držení (zvládání klienta ve fází
fyzické agrese), krizové plány a
zápis incidentu
3 A2020/0524-SP/PC/VP 24
15 Vzdělávání ve vybraných úchopech a
držení v práci s klientem s rizikem v
chování
3 A2020/0538-SP/PC/VP 16
16 Opakovací kurz zvládání systému
úchopů a držení
3 A2020/0540-SP/PC/VP 16
17 Opakovací kurz ve zvládání držení
a úchopů pro mentory práce s klientem
s rizikem v chování
3 A2020/0542-SP/PC/PP/VP 16
18 Vzdělávání mentorů ve zvládání
systému úchopů a držení podle
manuálu MPSV - Práce s klientem s
rizikem v chování
3 A2020/0544-SP/PC/VP 24
19 Zvládání agrese klienta sociálních
služeb obecně
3 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
adresy organizací * sociální dávky * asistenti pro osoby s postižením * zdravotní pomůcky