Kurzy - organizace:

Ing. Renata Horníčková


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Ing. Renata Horníčková

Město: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský

Přehled školících programů:
Počet programů: 21
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Manažer v sociálních službách. | Role vedoucího pracovníka v sociálních službách - 1. část. | Role vedoucího pracovníka v sociálních službách - 2. část | Komunikace jako metoda při řešení problémových situací s klienty. | Lidská práva a časté omyly v pobytových sociálních službách. | Infekční onemocnění v zařízeních sociálních služeb | Problematické oblasti v jednání s příbuznými klientů sociální služby. | Obtíže v procesu individuálního plánování. | Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách. | Specifika sociální práce s osobami s demencí | Základy práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany | Aktivizační techniky v přímé obslužné péči. | Pohled na práva v sociálních službách | Specifika sociální práce s osobami s demencí | Etika a lidský přístup v každodenní práci pracovníka v sociálních službách | Problematika závislosti klienta na sociální službě. | Praktická asertivita a efektivní komunikace. | Základy krizové intervence | Sociální práce a komunikace s rodinou | Sociální práce s rodinou v krizi |

Kontakt::
Název: Ing. Renata Horníčková
Ulice: Rostislavova 705
Město: Uherské Hradiště
PSČ: 68601
Kraj: Zlínský
www: http://www.jvn.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2019/1302-PK 150
2 Manažer v sociálních službách. 2 A2020/0326-SP/PC/VP 16
3 Role vedoucího pracovníka v
sociálních službách - 1. část.
2 A2020/0327-SP/PC/VP 8
4 Role vedoucího pracovníka v
sociálních službách - 2. část
2 A2020/0328-SP/PC/VP 8
5 Komunikace jako metoda při řešení
problémových situací s klienty.
2 A2020/0325-SP/PC/PP/VP 8
6 Lidská práva a časté omyly v
pobytových sociálních službách.
2 A2020/0329-SP/PC/PP/VP 8
7 Infekční onemocnění v zařízeních
sociálních služeb
2 A2020/0085-SP/PC 8
8 Problematické oblasti v jednání s
příbuznými klientů sociální
služby.
2 A2020/0282-SP/PC/VP 8
9 Obtíže v procesu individuálního
plánování.
2 A2020/0297-SP/PC 8
10 Úskalí pracovního kolektivu v
sociálních službách.
2 A2019/1370-SP/PC 8
11 Specifika sociální práce s osobami s
demencí
2 A2020/0764-SP/PC/VP 8
12 Základy práce s klientem s rizikem
agrese za pomoci šetrné sebeobrany
2 A2019/1301-SP/PC/PP/VP 8
13 Aktivizační techniky v přímé
obslužné péči.
2 A2019/1300-SP/PC 8
14 Pohled na práva v sociálních
službách
2 A2019/0970-SP/PC/PP/VP 8
15 Specifika sociální práce s osobami s
demencí
2 A2019/0967-SP/PC 8
16 Etika a lidský přístup v každodenní
práci pracovníka v sociálních
službách
2 A2020/0205-SP/PC 8
17 Problematika závislosti klienta na
sociální službě.
2 A2019/0969-SP/PC/VP 8
18 Praktická asertivita a efektivní
komunikace.
2 A2019/0968-SP/PC/PP/VP 8
19 Základy krizové intervence 2 A2021/0654-SP/PC/VP 8
20 Sociální práce a komunikace s rodinou 2 A2021/0585-SP/PC/VP 24
21 Sociální práce s rodinou v krizi 2 A2021/0655-SP/PC/VP 32

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální dávky * ošetřování dekubitů * nabízím asistenci * asistence