Kurzy - organizace:

Diakonický institut


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Diakonický institut

Město: Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský

Přehled školících programů:
Počet programů: 46
Programy: Poskytování první pomoci v sociálních službách | Zpracovávání traumatu u dětí - úvod do problematiky | Projektové řízení - buď profi | Týmová spolupráce v sociálních službách - cesta ke spokojenému týmu | Budování PR neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb | Rodina v krizi - úvod do problematiky | První pomoc při vedení porad jako součást efektivního řízení | Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením | Jak jen říci tu špatnou zprávu, a je třeba ji říkat? | Vedení poradenského rozhovoru | Ochrana práv v kontextu sociálních služeb | Přímá práce se specifickou klientelou v oblasti služeb pro lidi se závislostí | Zásady a principy manipulace s imobilní osobou | Škola zad pečujících osob | Identita organizace poskytující sociální služby na základě křesťanských hodnot | Pracovníci v přímé práci s lidmi se závislostí, spolupráce a návaznost dalších sociálních služeb | Hodnocení zaměstnance v klidu a online | Faktory a kořeny vzniku závislostí | Umění efektivní komunikace s klientem | Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislostí | Facilitace svépomocných skupin - úvod do problematiky | Psychosociální dovednosti | Základní principy multidisciplinární spolupráce | Poslední dny, pokojné umírání | Komunikace s agresivním klientem | Specifika jednání s depresivním a suicidálním klientem | Trauma - úvod do problematiky a základy přístupu k traumatizovanému jedinci | Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách | Komunikace s lidmi s duševním onemocněním | Hodnocení procesu poskytování sociálních služeb dle standardů kvality sociálních služeb | Základy vedení dokumentace sociální služby | Kontakt a dialog | Úvod do asertivity v sociální oblasti | Metody práce a jejich praktické využití u lidí s kombinovaným zdravotním postižením | Motivační rozhovory v praxi sociálních služeb | Poskytování první pomoci u terénních, ambulantních a nízkoprahových sociálních služeb | Sociální začleňování v praxi sociálních služeb | Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb | Vnímavá komunikace aneb vedení podpůrného rozhovoru v praxi sociálních služeb | Hra jako lék pro dětské klienty sociálních služeb | Komunikace s klientem, který je pod vlivem návykové látky | Využití mediace v sociálních službách | Konflikty a agrese v sociálních službách - jejich předcházení a efektivní zvládání | Manipulace v pracovní komunikaci - jak ji efektivně zvládat | Praktický nácvik komunikace s depresivním a suicidálním klientem | Praktický nácvik komunikace s klientem agresivním nebo nespolupracujícím |

Kontakt::
Název: Diakonický institut
Ulice: Na Nivách 7
Město: Český Těšín
PSČ: 73701
Kraj: Moravskoslezský
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Poskytování první pomoci v
sociálních službách
2 A2020/1188-SP/PC/VP 8
2 Zpracovávání traumatu u dětí -
úvod do problematiky
2 A2020/1023-SP/PC 8
3 Projektové řízení - buď profi 2 A2020/0915-SP/VP 8
4 Týmová spolupráce v sociálních
službách - cesta ke spokojenému týmu
2 A2020/0913-VP 8
5 Budování PR neziskových organizací
působících v oblasti sociálních
služeb
2 A2020/0078-SP/VP 8
6 Rodina v krizi - úvod do problematiky 2 A2020/0083-SP/PC 8
7 První pomoc při vedení porad jako
součást efektivního řízení
2 A2020/0082-SP/VP 8
8 Úvod do zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
2 A2020/0081-SP/PC 8
9 Jak jen říci tu špatnou zprávu, a je
třeba ji říkat?
2 A2020/0080-SP/VP 8
10 Vedení poradenského rozhovoru 2 A2020/0294-SP/VP 8
11 Ochrana práv v kontextu sociálních
služeb
2 A2020/0293-SP/PC/VP 8
12 Přímá práce se specifickou
klientelou v oblasti služeb pro lidi se
závislostí
2 A2020/0292-SP/PC 8
13 Zásady a principy manipulace s
imobilní osobou
2 A2020/0564-PC 8
14 Škola zad pečujících osob 2 A2020/0914-PC 8
15 Identita organizace poskytující
sociální služby na základě
křesťanských hodnot
2 A2020/0079-SP/PC/VP 8
16 Pracovníci v přímé práci s lidmi se
závislostí, spolupráce a návaznost
dalších sociálních služeb
2 A2020/0291-SP/PC 8
17 Hodnocení zaměstnance v klidu a online 2 A2019/0697-VP 8
18 Faktory a kořeny vzniku závislostí 2 A2019/0698-SP/PC 8
19 Umění efektivní komunikace s klientem 2 A2019/0702-SP/PC 8
20 Návykové chování, psychotropní
látky, další formy závislostí
2 A2019/0696-SP/PC/VP 8
21 Facilitace svépomocných skupin - úvod
do problematiky
2 A2020/0084-SP/PC 16
22 Psychosociální dovednosti 2 A2019/1104-SP/PC/VP 8
23 Základní principy multidisciplinární
spolupráce
2 A2019/1103-SP/VP 8
24 Poslední dny, pokojné umírání 2 A2019/1105-SP/PC/VP 8
25 Komunikace s agresivním klientem 2 A2019/0707-SP/PC 8
26 Specifika jednání s depresivním a
suicidálním klientem
2 A2019/0718-SP/PC 8
27 Trauma - úvod do problematiky a
základy přístupu k traumatizovanému
jedinci
2 A2019/0694-PC 8
28 Syndrom vyhoření a jeho prevence v
sociálních službách
2 A2019/0703-SP/PC/VP 8
29 Komunikace s lidmi s duševním
onemocněním
2 A2019/0708-SP/PC/VP 8
30 Hodnocení procesu poskytování
sociálních služeb dle standardů
kvality sociálních služeb
2 A2019/0695-SP/PC/VP 24
31 Základy vedení dokumentace sociální
služby
2 A2019/0699-SP/PC 8
32 Kontakt a dialog 2 A2019/0710-SP/PC 24
33 Úvod do asertivity v sociální oblasti 2 A2019/0701-SP/PC 8
34 Metody práce a jejich praktické
využití u lidí s kombinovaným
zdravotním postižením
2 A2020/0290-PC 16
35 Motivační rozhovory v praxi
sociálních služeb
2 A2019/0711-SP 48
36 Poskytování první pomoci u
terénních, ambulantních a
nízkoprahových sociálních služeb
2 A2019/0713-SP/PC/VP 8
37 Sociální začleňování v praxi
sociálních služeb
2 A2019/0704-SP/PC 8
38 Přímá práce s klientem z pohledu
standardů kvality sociálních služeb
2 A2019/0700-SP/PC 8
39 Vnímavá komunikace aneb vedení
podpůrného rozhovoru v praxi
sociálních služeb
2 A2019/0706-SP/PC/VP 16
40 Hra jako lék pro dětské klienty
sociálních služeb
2 A2021/0757-SP/PC 8
41 Komunikace s klientem, který je pod
vlivem návykové látky
2 A2021/0758-SP/PC 8
42 Využití mediace v sociálních
službách
2 A2021/0631-SP/PC 16
43 Konflikty a agrese v sociálních
službách - jejich předcházení a
efektivní zvládání
2 A2021/0630-SP/PC 16
44 Manipulace v pracovní komunikaci - jak
ji efektivně zvládat
2 A2021/0759-SP/VP 8
45 Praktický nácvik komunikace s
depresivním a suicidálním klientem
3 A2019/0715-SP/PC 8
46 Praktický nácvik komunikace s klientem
agresivním nebo nespolupracujícím
3 A2019/0717-SP/PC 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
mapa webu * hospice v ČR * paliativní péče * nabízím asistenci