Kurzy - organizace:

Fokus Praha, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Fokus Praha, z.ú.

Město: Praha 8
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 19
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovíky v sociálních službách | Motivační intervence | Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích | Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovru | Case management | Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou | Psychohygiena pomocí techniky TRE - Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení | Individuální plánování v praxi | Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem | Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky | Zvládání agrese | Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad na profesní růst | Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem se sebevražednými tendencemi | Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky | Zvládání agrese | Case management | Individuální plánování v praxi | Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem | Zvládání emocí vnitřně a v interakcích |

Kontakt::
Název: Fokus Praha, z.ú.
Ulice: Dolákova 536/24
Město: Praha 8
PSČ: 18100
Kraj: Praha
www: http://www.fokustvs-vzdelavani.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovíky v
sociálních službách
1 A2020/0272-PK 172
2 Motivační intervence 2 A2019/0124-SP/PC/VP 16
3 Základy koučovacích technik pro
pracovníky v pomáhajících profesích
2 A2019/0064-SP/PC 16
4 Zplnomocňování a podpora silných
stránek v pomáhajícím rozhovru
2 A2020/0859-SP/PC/PP 16
5 Case management 2 A2018/0675-SP/PC/VP 20
6 Jak pracovat s emocemi a vzájemnou
podporou
2 A2018/0668-SP/PC/PP 16
7 Psychohygiena pomocí techniky TRE -
Napětí, stres a trauma uvolňující
cvičení
2 A2019/0062-SP/PC/PP/VP 16
8 Individuální plánování v praxi 2 A2018/0447-SP/PC/VP 24
9 Způsoby zvládání obtížných
situací při spolupráci s klientem
2 A2018/0075-SP/PC/PP 24
10 Sociálně právní minimum -
zaměření na sociální dávky
2 A2018/0446-SP/PC/VP/PP 16
11 Zvládání agrese 2 A2018/0777-SP/PC 16
12 Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka
a jeho dopad na profesní růst
2 A2017/0065-SP/PC/PP 16
13 Specifika krizové intervence při
spolupráci s člověkem se
sebevražednými tendencemi
2 A2017/0149-SP 8
14 Sociálně právní minimum -
zaměření na sociální dávky
2 - 19
15 Zvládání agrese 2 - 16
16 Case management 2 - 20
17 Individuální plánování v praxi 2 - 23
18 Způsoby zvládání obtížných
situací při spolupráci s klientem
2 - 23
19 Zvládání emocí vnitřně a v
interakcích
2 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
péče a lidská důstojnost * výživa nemocných * charta práv tělesně postižených * práva pacientů