Kurzy - organizace:

Fosa, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Fosa, o.p.s.

Město: Praha 4
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce | Podpora samostatnosti - úvod do systému nácviku dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb | Jak získat pracovníky do sociálních služeb aneb sociální headhunter | Správně asistovat, skutečně pomáhat - úvod do asistence lidem s mentálním postižením | Podpora samostatnosti - Systém nácviků praktických dovedností potřebných pro běžný život uživatelů sociálních služeb | Jak podporovat uživatele sociální služby v získávání pracovního místa | Jak poskytnout první pomoc uživatelům sociálních služeb se zdravotním postižením (zážitkový kurz) | Asistence dospělým lidem s mentálním postižením I. | Vyladěná asistence - cesta k nezbytné podpoře se zapojením klienta |

Kontakt::
Název: Fosa, o.p.s.
Ulice: Filipova 2013/3
Město: Praha 4
PSČ: 14800
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Vyjednávání se zaměstnavatelem jako
nástroj začleňování uživatelů
sociálních služeb na trh práce
2 A2019/0573-SP/PC/VP 16
2 Podpora samostatnosti - úvod do
systému nácviku dovedností
potřebných pro běžný život
uživatelů sociálních služeb
2 A2018/0706-SP/PC/VP/PP 8
3 Jak získat pracovníky do sociálních
služeb aneb sociální headhunter
2 A2019/0572-SP/VP 16
4 Správně asistovat, skutečně pomáhat
- úvod do asistence lidem s mentálním
postižením
2 A2020/0157-SP/PC/PP 8
5 Podpora samostatnosti - Systém
nácviků praktických dovedností
potřebných pro běžný život
uživatelů sociálních služeb
2 A2020/0158-SP/PC/PP/VP 16
6 Jak podporovat uživatele sociální
služby v získávání pracovního
místa
2 A2020/0896-SP/PC 16
7 Jak poskytnout první pomoc uživatelům
sociálních služeb se zdravotním
postižením (zážitkový kurz)
2 - 8
8 Asistence dospělým lidem s mentálním
postižením I.
2 - 24
9 Vyladěná asistence - cesta k nezbytné
podpoře se zapojením klienta
2 A2018/0685-SP/PC/PP 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
zajímavé odkazy * deklarace lidských práv * asistence pro seniory * informační portál