Kurzy - organizace:

Charita Česká republika


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Charita Česká republika

Město: Praha 1
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 5
Programy: Sebereflexe a práce se stresem aneb potřebná psychohygiena | Úspěšné finanční řízení NNO v sociální oblasti s využitím různých fundraisingových metod | Smysluplné vedení osobní dokumentace v sociálních službách a kompetence klíčového pracovníka | Základy terénní sociální práce při mimořádných událostech | Zvládání pracovního stresu |

Kontakt::
Název: Charita Česká republika
Ulice: Vladislavova 12
Město: Praha 1
PSČ: 11000
Kraj: Praha
www: http://www.charita.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Sebereflexe a práce se stresem aneb
potřebná psychohygiena
2 - 8
2 Úspěšné finanční řízení NNO v
sociální oblasti s využitím
různých fundraisingových metod
2 - 16
3 Smysluplné vedení osobní dokumentace
v sociálních službách a kompetence
klíčového pracovníka
2 - 8
4 Základy terénní sociální práce
při mimořádných událostech
2 A2018/0455-SP/PC/VP 8
5 Zvládání pracovního stresu 2 A2018/0578-SP/PC/VP 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
hospice v ČR * práva pacientů * prostředky pro ošetřování dekubitů * zákon o sociálních službách