Kurzy - organizace:

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.

Město: Praha 4
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 7
Programy: Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby | Specifika přístupu k lidem s tělesným postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby | Specifika přístupu k lidem s mentálním postižením v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby | Individuální plánování | Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality | Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti osob na pomoci jiné osoby | Metody zjišťování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné osoby |

Kontakt::
Název: INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z.ú.
Ulice: 5. května 1323/9
Město: Praha 4
PSČ: 14000
Kraj: Praha
www: http://www.instand.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Specifika přístupu k lidem s
duševním onemocněním v rámci
posuzování stupně závislosti na
pomoci jiné osoby
2 - 16
2 Specifika přístupu k lidem s
tělesným postižením v rámci
posuzování stupně závislosti na
pomoci jiné osoby
2 - 16
3 Specifika přístupu k lidem s
mentálním postižením v rámci
posuzování stupně závislosti na
pomoci jiné osoby
2 - 16
4 Individuální plánování 2 - 16
5 Vzdělávání pracovníků
zodpovědných za tvorbu metodik
poskytování sociálních služeb v
souladu se standardy kvality
2 A2017/0525-SP/VP 200
6 Efektivní komunikace v rámci
posuzování stupně závislosti osob na
pomoci jiné osoby
3 - 40
7 Metody zjišťování informací k
hodnocení stupně závislosti osob na
pomoci jiné osoby
3 - 16

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
prevence vzniku dekubitů * osobní asistence * prevence vzniku dekubitů * asistence pro seniory