Kurzy - organizace:

Institut rovných příležitostí, z. ú.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Institut rovných příležitostí, z. ú.

Město: Praha 7
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 9
Programy: Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením a přístupu k nim | Zásady, principy a pravidla v komunikaci s osobami s duševním a mentálním postižením | Zásady, principy a pravidla v komunikaci s osobami s tělesným postižením | Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se sluchovým postižením | Komunikační dovednosti při kontaktu s osobami se zrakovým postižením | Dluhové poradenství pro sociální služby - finanční gramotnost | Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby | Individuální plánování v sociálních službách | První pomoc pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách |

Kontakt::
Název: Institut rovných příležitostí, z. ú.
Ulice: Partyzánská 1/7
Město: Praha 7
PSČ: 17000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Specifika komunikace s osobami se
zdravotním postižením a přístupu k
nim
2 - 16
2 Zásady, principy a pravidla v
komunikaci s osobami s duševním a
mentálním postižením
2 - 6
3 Zásady, principy a pravidla v
komunikaci s osobami s tělesným
postižením
2 - 6
4 Komunikační dovednosti při kontaktu s
osobami se sluchovým postižením
2 - 6
5 Komunikační dovednosti při kontaktu s
osobami se zrakovým postižením
2 - 6
6 Dluhové poradenství pro sociální
služby - finanční gramotnost
2 - 12
7 Komunikační nástroje v sociální
práci jako klíč k vytvoření
profesionálního vztahu mezi
uživatelem a poskytovatelem sociální
služby
2 - 16
8 Individuální plánování v
sociálních službách
2 - 16
9 První pomoc pro sociální pracovníky
a pracovníky v sociálních službách
3 A2017/0787-SP/PC/VP/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
práva duševně postižených * sociální dávky * mapa webu * hospicová péče