Kurzy - organizace:

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO


Informace

Formulář pro odeslání inzerátu mailem

Vyplňte všechny položky, všechny jsou povinné
(Info: jméno odesílatele - min. 3 znaky, uvádějte platný mail příjemce, jinak nebude zpráva doručena !!)

Zpráva
Jméno odesílatele:
Mail příjemce:
Zabezpečení: Napište číslo z textu níže číslicemi:
  sto osmdesát devět  
Předmět zprávy:Kontakt na školící organizaci z www.osobniasistence.cz

Text zprávy
Akreditovaná školící organizace (MPSV), kurzy:
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Město:Smečno
Kraj:Středočeský

Akreditace:Pokročilá krizová práce v kontextu paliativních témat u klientů rané péče |

Kontakt:
Organizace:KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Ulice:U Zámku 5
Město:Smečno
PSČ:27305
www:

Odeslání zprávy

Pečlivě zkontrolujte vyplnění všech položek a klikněte na tlačítko 'ODESLAT ZPRÁVU'.

Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * hospicová péče * prevence vzniku dekubitů * péče a lidská důstojnost