Kurzy - organizace:

LUMOS


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

LUMOS

Město: Praha 1
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 14
Programy: Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny | Příprava na přemístění - techniky a nástroje práce s dětmi | Kazuistický seminář k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny | Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD | Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD | Kniha života - úvod do práce s životním příběhem dítěte v rámci SPOD | Úvod do problematiky zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD - přímá práce s dětmi. | Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny | Vyhodnocování rizik v sociálně - právní ochraně dětí | Práva dítěte v praxi | Vztahová vazba v sociálně - právní ochraně dětí | Přechod dítěte do jiného typu péče - příprava a koordinace procesu | Zapojování dětí s mentálním postižením do rozhodovacích procesů správně zvolenou komunikací | Deset prvků deinstitucionalizace |

Kontakt::
Název: LUMOS
Ulice: Národní 9
Město: Praha 1
PSČ: 11000
Kraj: Praha
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Úvod do vyhodnocování situace
dítěte a jeho rodiny
2 A2017/0106-SP/VP 6
2 Příprava na přemístění - techniky
a nástroje práce s dětmi
2 - 0
3 Kazuistický seminář k vyhodnocování
situace dítěte a jeho rodiny
2 - 6
4 Interaktivní případová konference
zaměřená na dítě v SPOD
2 - 8
5 Interaktivní případová konference
zaměřená na dítě v SPOD
2 - 8
6 Kniha života - úvod do práce s
životním příběhem dítěte v rámci
SPOD
2 - 6
7 Úvod do problematiky zapojování
dětí do rozhodování v rámci SPOD -
přímá práce s dětmi.
2 - 8
8 Individuální plán ochrany dítěte ve
vyhodnocování situace dítěte a jeho
rodiny
2 - 8
9 Vyhodnocování rizik v sociálně -
právní ochraně dětí
2 A2017/0696-SP/VP 8
10 Práva dítěte v praxi 2 A2018/0034-SP/VP 7
11 Vztahová vazba v sociálně - právní
ochraně dětí
2 A2017/0641-SP/PC/VP 12
12 Přechod dítěte do jiného typu péče
- příprava a koordinace procesu
2 A2017/0642-SP/VP 8
13 Zapojování dětí s mentálním
postižením do rozhodovacích procesů
správně zvolenou komunikací
2 A2018/0467-SP/PC 8
14 Deset prvků deinstitucionalizace 2 A2019/0872-SP/PC/VP 12

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
charta práv tělesně postižených * užitečné informace pro pacienty * adresy organizací * léčebné masáže