Kurzy - organizace:

Masarykova univerzita


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Masarykova univerzita

Město: Brno
Kraj: Jihomoravský

Přehled školících programů:
Počet programů: 5
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Manažerské dovednosti | Hravé pohybové aktivity pro seniory a osoby s postižením | Prevence a profylaxe v sociálních službách, aneb nikdy není pozdě | Základní postupy v aplikované behaviorální analýze |

Kontakt::
Název: Masarykova univerzita
Ulice: Kamenice 753/5
Město: Brno
PSČ: 62500
Kraj: Jihomoravský
www: http://www.muni.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2020/0751-PK 154
2 Manažerské dovednosti 2 - 24
3 Hravé pohybové aktivity pro seniory a
osoby s postižením
2 - 16
4 Prevence a profylaxe v sociálních
službách, aneb nikdy není pozdě
2 - 5
5 Základní postupy v aplikované
behaviorální analýze
2 A2018/0201-SP/PC/PP 40

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
příspěvky na péči * paliativní péče * mapa webu * hospice v ČR