Kurzy - organizace:

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s.

Město: Benecko
Kraj: Liberecký

Přehled školících programů:
Počet programů: 48
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Úvod do komunikačních a psychosociálních kompetencí v sociální práci | Prevence konfliktů a jejich řešení | Komunikace s klientem s problémovým chováním | Ekonomická gramotnost v sociálních službách | Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese | Individuální plánování - úvod do problematiky | Nouzové a havarijní situace | Pohybové aktivity pro seniory | Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum | Úvod do legislativy v sociálních službách | Výživa seniora | Prevence diskriminace a práva seniorů k podpoře lidské důstojnosti | Sociálněprávní minimum | Hranice a práce s limity | Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji | Motivace a základy aktivizace při práci se seniory | Seznámení s přehledem dávek sociálního zabezpečení | Komunikační dovednosti a asertivita v sociální oblasti | Úvod do péče o osoby s demencí v domácí péči | Základy umění zpětné vazby v sociální oblasti | Týmová spolupráce v organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb | Dluhová problematika v sociální práci | Úvod do koučování | Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s demencí | Základní komunikační dovednosti vedoucích pracovníků v sociálních službách | Komunikační kompetence v praxi sociálního pracovníka | Kompetence a role klíčového pracovníka | Sociální práce s ohroženou rodinou | Pochopení a zvládání krize - úvod do problematiky | Péče o sebe pro pečující | Úvod do arteterapie a artefiletiky v sociální oblasti | Konflikt a efektivní komunikace v sociální oblasti | Úvod do krizové intervence | Kreativita jako cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji | Úvod do terapeutické činnosti - Focusing | Úvod do koučování v sociálních službách | Syndrom vyhoření - prevence a ochrana | Rodina z pohledu vztahu, typy rodinných koalic | Metody a formy ovlivňování a přesvědčování | Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte | Úvod do komunikace a specifik práce s osobami s mentálním postižením | Úvod do krizové intervence | Komunikační kompetence v praxi sociálního pracovníka | Základní komunikační dovednosti vedoucích pracovníků v sociálních službách | Pokročilá manažerská komunikace v sociálních službách | Klíčový pracovník a individuální plánování | Pokročilá manažerská komunikace v sociálních službách |

Kontakt::
Název: MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s.
Ulice: Benecko 202
Město: Benecko
PSČ: 51237
Kraj: Liberecký
www:
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2017/0152-PK/PP 150
2 Úvod do komunikačních a
psychosociálních kompetencí v
sociální práci
2 A2017/0753-SP/PC/VP/PP 8
3 Prevence konfliktů a jejich řešení 2 A2017/0754-SP/PC/VP/PP 8
4 Komunikace s klientem s problémovým
chováním
2 A2017/0755-SP/PC/PP 8
5 Ekonomická gramotnost v sociálních
službách
2 A2017/0756-SP/PC/VP/PP 8
6 Psychická zátěž a stres jako
součást pomáhající profese
2 A2017/0752-SP/PC/VP/PP 8
7 Individuální plánování - úvod do
problematiky
2 A2017/0630-SP/PC/VP/PP 8
8 Nouzové a havarijní situace 2 A2017/0625-SP/PC/VP 8
9 Pohybové aktivity pro seniory 2 A2017/0627-SP/PC/PP 8
10 Poskytování první pomoci a
zdravotnické minimum
2 A2017/0629-SP/PC/VP/PP 8
11 Úvod do legislativy v sociálních
službách
2 A2017/0662-PC/PP 8
12 Výživa seniora 2 A2017/0632-SP/PC/PP 8
13 Prevence diskriminace a práva seniorů
k podpoře lidské důstojnosti
2 A2018/0809-SP/PC/PP/VP 8
14 Sociálněprávní minimum 2 A2018/0696-PC/PP 8
15 Hranice a práce s limity 2 A2018/0258-SP/VP 8
16 Kreativita jako cesta k osobnímu a
profesnímu rozvoji
2 A2018/0259-SP/PC/VP/PP 8
17 Motivace a základy aktivizace při
práci se seniory
2 A2018/0260-SP/PC/VP/PP 8
18 Seznámení s přehledem dávek
sociálního zabezpečení
2 A2018/0804-PC 8
19 Komunikační dovednosti a asertivita v
sociální oblasti
2 A2018/0261-SP/PC/VP/PP 8
20 Úvod do péče o osoby s demencí v
domácí péči
2 A2018/0262-SP/PC/PP 8
21 Základy umění zpětné vazby v
sociální oblasti
2 A2018/0263-SP/PC/VP/PP 8
22 Týmová spolupráce v organizacích
zaměřených na poskytování
sociálních služeb
2 A2018/0264-SP/PC/VP/PP 8
23 Dluhová problematika v sociální
práci
2 A2018/0265-SP/PC/VP/PP 8
24 Úvod do koučování 2 A2018/0308-SP/VP 8
25 Úvod do komunikace a specifik práce s
osobami s demencí
2 A2017/0265-SP/PC 8
26 Základní komunikační dovednosti
vedoucích pracovníků v sociálních
službách
2 A2017/0266-VP 8
27 Komunikační kompetence v praxi
sociálního pracovníka
2 A2017/0268-SP 8
28 Kompetence a role klíčového
pracovníka
2 A2017/0448-SP/PC/VP 8
29 Sociální práce s ohroženou rodinou 2 A2017/0447-SP/PC/VP/PP 24
30 Pochopení a zvládání krize - úvod
do problematiky
2 - 16
31 Péče o sebe pro pečující 2 - 16
32 Úvod do arteterapie a artefiletiky v
sociální oblasti
2 - 16
33 Konflikt a efektivní komunikace v
sociální oblasti
2 - 16
34 Úvod do krizové intervence 2 - 16
35 Kreativita jako cesta k osobnímu a
profesnímu rozvoji
2 - 16
36 Úvod do terapeutické činnosti -
Focusing
2 - 16
37 Úvod do koučování v sociálních
službách
2 - 24
38 Syndrom vyhoření - prevence a ochrana 2 - 16
39 Rodina z pohledu vztahu, typy rodinných
koalic
2 A2020/0803-SP 8
40 Metody a formy ovlivňování a
přesvědčování
2 A2020/0713-SP/PC/PP/VP 8
41 Syndrom CAN - syndrom týraného,
zneužívaného a zanedbávaného
dítěte
2 A2019/1350-SP/PC/PP/VP 8
42 Úvod do komunikace a specifik práce s
osobami s mentálním postižením
2 A2019/1349-SP/PC/PP 8
43 Úvod do krizové intervence 2 A2019/1351-SP/PC/PP/VP 8
44 Komunikační kompetence v praxi
sociálního pracovníka
2 A2021/0773-SP 8
45 Základní komunikační dovednosti
vedoucích pracovníků v sociálních
službách
2 A2021/0774-VP 8
46 Pokročilá manažerská komunikace v
sociálních službách
3 A2017/0267-VP 8
47 Klíčový pracovník a individuální
plánování
3 A2017/0449-SP/PC/VP 8
48 Pokročilá manažerská komunikace v
sociálních službách
3 A2021/0772-VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
sociální dávky * aspekty péče o nemocné * inzerce * léčebné masáže