Kurzy - organizace:

PhDr. Jaroslava Dvořáková, vzdělávací agentura PULS


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

PhDr. Jaroslava Dvořáková, vzdělávací agentura PULS

Město: Bystřice u Benešova
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 15
Programy: Základy komunikace v emočně vypjatých situacích v každodenní praxi sociálních služeb | Hranice ve vztazích mezi pomáhajícími pracovníky a uživateli sociálních služeb - úvod do problematiky | Manipulace, vytváření závislosti ve vztahu pracovník a uživatel v praxi sociální služby - úvod do problematiky | Úvod do asertivní komunikace v sociální oblasti | Prevence profesního stresu, syndrom vyhoření - úvod do problematiky | Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociální sféře - úvod do problematiky | Jak pracovat s emocemi v každodenní praxi sociálních služeb : úvod do problematiky | Prevence profesního stresu, syndrom vyhoření - úvod do problematiky | Základy komunikace v emočně vypjatých situacích v každodenní praxi sociálních služeb | Úvod do mezilidské komunikace v sociální oblasti | Úvod do psychopatologie pro pracovníky v sociální sféře | Mezilidská komunikace, zvládání konfliktních situací v praxi sociální služby - úvod do problematiky | Asertivní komunikace v sociální oblasti - úvod do problematiky | Snižování stresu a zvládání emocí pomocí všímavosti | Vybrané okruhy duševních a behaviorálních poruch: neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy - úvod do problematiky |

Kontakt::
Název: PhDr. Jaroslava Dvořáková, vzdělávací agentura PULS
Ulice: K.Nového 432
Město: Bystřice u Benešova
PSČ: 25751
Kraj: Středočeský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Základy komunikace v emočně
vypjatých situacích v každodenní
praxi sociálních služeb
2 - 0
2 Hranice ve vztazích mezi
pomáhajícími pracovníky a uživateli
sociálních služeb - úvod do
problematiky
2 A2017/0775-SP/PC/PP 8
3 Manipulace, vytváření závislosti ve
vztahu pracovník a uživatel v praxi
sociální služby - úvod do
problematiky
2 A2018/0187-SP/PC/PP 8
4 Úvod do asertivní komunikace v
sociální oblasti
2 - 8
5 Prevence profesního stresu, syndrom
vyhoření - úvod do problematiky
2 - 8
6 Zvyšování psychické odolnosti
pracovníků v sociální sféře -
úvod do problematiky
2 A2018/0367-SP/PC/PP 8
7 Jak pracovat s emocemi v každodenní
praxi sociálních služeb : úvod do
problematiky
2 A2019/1253-SP/PC/PP 8
8 Prevence profesního stresu, syndrom
vyhoření - úvod do problematiky
2 A2019/0613-SP/PC/PP 8
9 Základy komunikace v emočně
vypjatých situacích v každodenní
praxi sociálních služeb
2 A2019/0615-SP/PC/PP 8
10 Úvod do mezilidské komunikace v
sociální oblasti
2 A2019/0614-SP/PC/PP 8
11 Úvod do psychopatologie pro pracovníky
v sociální sféře
2 A2019/0842-SP/PC/PP 8
12 Mezilidská komunikace, zvládání
konfliktních situací v praxi
sociální služby - úvod do
problematiky
2 A2019/0134-SP/PC/PP 8
13 Asertivní komunikace v sociální
oblasti - úvod do problematiky
2 A2019/0133-SP/PC/PP 8
14 Snižování stresu a zvládání emocí
pomocí všímavosti
2 A2020/0676-SP/PC/PP/VP 32
15 Vybrané okruhy duševních a
behaviorálních poruch: neurotické
poruchy, poruchy osobnosti, poruchy
příjmu potravy - úvod do problematiky
3 A2019/0447-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * hospice a umírání * rss zprávy * hledám asistenci