Kurzy - organizace:

Rozum a Cit, z. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Rozum a Cit, z. s.

Město: Říčany
Kraj: Středočeský

Přehled školících programů:
Počet programů: 7
Programy: Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči | Sebeřízení a plánování postupů práce sociálních pracovníků z oblasti sociálně-právní ochrany dětí | Základní témata v oblasti specifik a potřeb rodinného systému v náhradní rodinné péči | Orientace v systému sociálně-právní ochrany dětí | Budování identity - mluvme o biologické rodině dítěte | Dítě v nejlepších rukách - zážitkový seminář na téma pěstounská péče na přechodnou dobu | Dítě ve výchově příbuzných - zážitkový seminář na téma příbuzenské pěstounské péče |

Kontakt::
Název: Rozum a Cit, z. s.
Ulice: Na Výsluní 2271
Město: Říčany
PSČ: 25101
Kraj: Středočeský
www:
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Základní témata v oblasti specifik a
potřeb dítěte v náhradní rodinné
péči
2 A2019/0578-SP 6
2 Sebeřízení a plánování postupů
práce sociálních pracovníků z
oblasti sociálně-právní ochrany
dětí
2 A2019/0865-SP/VP 6
3 Základní témata v oblasti specifik a
potřeb rodinného systému v náhradní
rodinné péči
2 A2019/0580-SP 6
4 Orientace v systému sociálně-právní
ochrany dětí
2 A2019/0579-SP 6
5 Budování identity - mluvme o
biologické rodině dítěte
2 A2017/0701-SP 8
6 Dítě v nejlepších rukách -
zážitkový seminář na téma
pěstounská péče na přechodnou dobu
2 A2017/0232-SP 8
7 Dítě ve výchově příbuzných -
zážitkový seminář na téma
příbuzenské pěstounské péče
2 A2017/0233-SP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
klienti osobní asistence * sociální služby * aspekty péče o nemocné * sociální služby