Kurzy - organizace:

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

Město: Praha 2
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 30
Programy: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | Konstruktivní přístup k řešení konfliktů | Hodnocení míry potřebné podpory | Praktická dílna - podpora v komunikaci | Jak poskytovat podporu při rozhodování | Plánování zaměřené na člověka - úvod do tématu | Základy grafické facilitace | Na člověka zaměřený přístup k riziku | Jak poskytovat podporu uživateli při soudním jednání o svéprávnosti | Respektující přístup k sexualitě lidí s mentálním postižením | Plánování zaměřené na člověka | Základy facilitace | CESTA - plánujeme alternativní zítřky s nadějí | Jak se domluvit a porozumět každému: Jak používat alternativní a augmentativní komunikaci v praxi | Osobní dokumentace v sociálních službách | Profil na jednu stránku | Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci | Práva, povinnosti a odpovědnost | Kruhy podpory | Rozhodování s podporou v praxi | Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby | MAPA - tvoříme akční plány | Rozvíjíme se v plánování zaměřeném na člověka | Preterapie - základní kurz | Jak ustát manipulativní chování | Podpora lidí s mentálním postižením při hledání práce | Úvodní kurz pro asistenty a pracovníky v sociálních službách | Jak na setkávání a vzdělávání s uživateli sociálních služeb v on-line prostoru | Jak vybrat vhodné podpůrné opatření nahrazující omezení svéprávnosti | Problémové chování - začarovaný kruh a kudy z něj ven |

Kontakt::
Název: Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Ulice: Londýnská 309/81
Město: Praha 2
PSČ: 12000
Kraj: Praha
www: http://www.rytmus.org/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách
1 A2020/1237-PK 150
2 Konstruktivní přístup k řešení
konfliktů
2 A2021/0222-SP/PC/PP/VP 8
3 Hodnocení míry potřebné podpory 2 A2021/0030-SP/PC/PP/VP 8
4 Praktická dílna - podpora v komunikaci 2 A2021/0031-SP/PC/PP 8
5 Jak poskytovat podporu při
rozhodování
2 A2021/0032-SP/PC/PP 8
6 Plánování zaměřené na člověka -
úvod do tématu
2 A2021/0033-SP/PC/PP/VP 8
7 Základy grafické facilitace 2 A2020/1145-SP/PC/PP/VP 8
8 Na člověka zaměřený přístup k
riziku
2 A2020/1146-SP/PC/PP/VP 8
9 Jak poskytovat podporu uživateli při
soudním jednání o svéprávnosti
2 A2020/1134-SP/VP 8
10 Respektující přístup k sexualitě
lidí s mentálním postižením
2 A2020/1135-SP/PC/PP/VP 8
11 Plánování zaměřené na člověka 2 A2020/1133-SP/PC/PP/VP 24
12 Základy facilitace 2 A2020/1137-SP/PC/PP/VP 8
13 CESTA - plánujeme alternativní
zítřky s nadějí
2 A2020/1138-SP/PC/PP/VP 8
14 Jak se domluvit a porozumět každému:
Jak používat alternativní a
augmentativní komunikaci v praxi
2 A2020/1136-SP/PC/PP 16
15 Osobní dokumentace v sociálních
službách
2 A2020/1130-SP/PC/PP/VP 8
16 Profil na jednu stránku 2 A2020/1129-SP/PC/PP/VP 8
17 Svéprávnost a opatrovnictví v novém
právním rámci
2 A2020/1131-SP/PC/PP/VP 8
18 Práva, povinnosti a odpovědnost 2 A2020/1132-SP/PC/PP/VP 8
19 Kruhy podpory 2 A2020/1128-SP/PC/PP 8
20 Rozhodování s podporou v praxi 2 A2020/1143-SP/PC/PP 24
21 Dobrá smlouva jako základ kvalitní
služby
2 A2020/1139-SP/PC/PP/VP 8
22 MAPA - tvoříme akční plány 2 A2020/1140-SP/PC/PP/VP 8
23 Rozvíjíme se v plánování
zaměřeném na člověka
2 A2020/1141-SP/PC/PP/VP 8
24 Preterapie - základní kurz 2 A2020/1142-SP/PC/PP 8
25 Jak ustát manipulativní chování 2 A2020/1144-SP/PC/PP/VP 8
26 Podpora lidí s mentálním postižením
při hledání práce
2 A2021/0544-SP/PC/PP 16
27 Úvodní kurz pro asistenty a
pracovníky v sociálních službách
2 A2021/0542-PC/PP 16
28 Jak na setkávání a vzdělávání s
uživateli sociálních služeb v
on-line prostoru
2 A2021/0543-SP/PC 8
29 Jak vybrat vhodné podpůrné opatření
nahrazující omezení svéprávnosti
2 A2021/0412-SP/PC/PP 8
30 Problémové chování - začarovaný
kruh a kudy z něj ven
2 A2021/0403-SP/PC/PP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
práva pacientů * inzerce * informační portál * klienti osobní asistence