Kurzy - organizace:

Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s.


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s.

Město: Praha 8
Kraj: Praha

Přehled školících programů:
Počet programů: 10
Programy: Zájem dítěte v kontextu rodinného práva | Komunikace s klienty v rozvodové situaci a zvláštnosti v jejich chování | Mezirezortní spolupráce jako nezbytná součást terénní sociální práce při péči o seniory a osoby se zdravotním postižením | Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných | Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže | Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD | Výkon sociální práce u osoby omezené ve svéprávnosti (ve vztahu veřejného opatrovníka) | Výkon sociálně-právní ochrany dětí v praxi veřejného ochránce práv | Opatrovnictví dospělých | Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky |

Kontakt::
Název: Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s.
Ulice: Na Hranicích 674
Město: Praha 8
PSČ: 18100
Kraj: Praha
www: http://www.socialnipracovnici.cz/
Aktualizace: 19. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Zájem dítěte v kontextu rodinného
práva
2 A2019/1139-SP 8
2 Komunikace s klienty v rozvodové
situaci a zvláštnosti v jejich
chování
2 A2019/1252-SP 8
3 Mezirezortní spolupráce jako nezbytná
součást terénní sociální práce
při péči o seniory a osoby se
zdravotním postižením
2 A2019/1142-SP 8
4 Působnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí při ochraně dětí
zanedbávaných, zneužívaných a
týraných
2 A2019/1141-SP 8
5 Základní orientace v nejčastějších
psychiatrických diagnózách u dětí a
mládeže
2 A2019/1144-SP/PC 6
6 Možnosti a limity využití techniky
mediace při poskytování SPOD
2 - 6
7 Výkon sociální práce u osoby
omezené ve svéprávnosti (ve vztahu
veřejného opatrovníka)
2 A2017/0640-SP/VP 6
8 Výkon sociálně-právní ochrany
dětí v praxi veřejného ochránce
práv
2 A2018/0115-SP/VP 7
9 Opatrovnictví dospělých 2 - 6
10 Zákonné zastoupení dětí,
opatrovnictví a poručenství - úvod
do problematiky
2 A2017/0304-SP 6

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
léčebné masáže * péče o nemocné * klienti osobní asistence * výživa nemocných