Kurzy - organizace:

Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s.


Informace

Formulář pro odeslání inzerátu mailem

Vyplňte všechny položky, všechny jsou povinné
(Info: jméno odesílatele - min. 3 znaky, uvádějte platný mail příjemce, jinak nebude zpráva doručena !!)

Zpráva
Jméno odesílatele:
Mail příjemce:
Zabezpečení: Napište číslo z textu níže číslicemi:
  osm set  pět  
Předmět zprávy:Kontakt na školící organizaci z www.osobniasistence.cz

Text zprávy
Akreditovaná školící organizace (MPSV), kurzy:
Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s.
Město:Praha 8
Kraj:Praha

Akreditace:Zájem dítěte v kontextu rodinného práva | Komunikace s klienty v rozvodové situaci a zvláštnosti v jejich chování | Mezirezortní spolupráce jako nezbytná součást terénní sociální práce při péči o seniory a osoby se zdravotním postižením | Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných | Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže | Možnosti a limity využití techniky mediace při poskytování SPOD | Výkon sociální práce u osoby omezené ve svéprávnosti (ve vztahu veřejného opatrovníka) | Výkon sociálně-právní ochrany dětí v praxi veřejného ochránce práv | Opatrovnictví dospělých | Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - úvod do problematiky |

Kontakt:
Organizace:Společnost sociálních pracovníků ČR, z. s.
Ulice:Na Hranicích 674
Město:Praha 8
PSČ:18100
www:http://www.socialnipracovnici.cz/

Odeslání zprávy

Pečlivě zkontrolujte vyplnění všech položek a klikněte na tlačítko 'ODESLAT ZPRÁVU'.

Osobni asistence.cz
asistence * užitečné informace pro pacienty * o bolesti a její léčbě * o bolesti a její léčbě