Kurzy - organizace:

TREMEDIAS, spolek


Vyhledávání Google  

 Info: Vyhledejte si aktuální informace o organizaci a kurzech přes Google vyhledávač (stačí kliknout na tlačítko "Vyhledávání Google" výše).

TREMEDIAS, spolek

Město: Třebíč
Kraj: Vysočina

Přehled školících programů:
Počet programů: 21
Programy: Koučovací přístup v praxi sociální práce | Základy správního řízení na úseku sociálně právní ochrany dětí | Praktické kapitoly ze systemické psychoterapie pro sociální pracovníky | Koučovací přístup v praxi sociální práce | Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem | Úvod do mediace | Dramatický trojúhelník v sociální práci | Dluhové poradenství v pomáhající profesi | Koučovací přístup v praxi sociální práce | Dluhové poradenství v pomáhající profesi pro pracovníky v sociálních službách | Intervence sociálního pracovníka v systému klienta | Sociální práce se systémem rodiny | Sociální komunikace v kontextu životních ztrát | Techniky koučovacího přístupu v sociální práci | Na řešení orientovaná práce s dítětem | Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině | Koučovací přístup v praxi sociální práce II. | Systemické vedení týmu v kontextu sociální práce | Cochemský model pro pomáhající profese | Sociální práce s rodiči nad Rodičovským plánem v kontextu interdisciplinární spolupráce | Vedení skupinových setkání |

Kontakt::
Název: TREMEDIAS, spolek
Ulice: Otmarova 82/3
Město: Třebíč
PSČ: 67401
Kraj: Vysočina
www: http://www.tremedias.cz/
Aktualizace: 10. 8. 2021

Aktuální kurzy akreditované MPSV:
(Pořadí kurzu, název, typ, č.akreditace, počet hodin)

Imp_idKurzTyp kurzu    Č.akr.Hod.
1 Koučovací přístup v praxi sociální
práce
2 - 40
2 Základy správního řízení na úseku
sociálně právní ochrany dětí
2 - 8
3 Praktické kapitoly ze systemické
psychoterapie pro sociální pracovníky
2 - 16
4 Koučovací přístup v praxi sociální
práce
2 - 40
5 Využití socioterapie při práci s
rodinou a dítětem
2 - 8
6 Úvod do mediace 2 A2017/0186-SP 16
7 Dramatický trojúhelník v sociální
práci
2 A2017/0708-SP 8
8 Dluhové poradenství v pomáhající
profesi
2 A2020/0222-SP 8
9 Koučovací přístup v praxi sociální
práce
2 A2019/0571-SP 40
10 Dluhové poradenství v pomáhající
profesi pro pracovníky v sociálních
službách
2 A2020/0218-PC/PP 8
11 Intervence sociálního pracovníka v
systému klienta
2 A2020/0097-SP 16
12 Sociální práce se systémem rodiny 2 A2020/0304-SP 112
13 Sociální komunikace v kontextu
životních ztrát
3 A2018/0626-SP 8
14 Techniky koučovacího přístupu v
sociální práci
3 A2018/0625-SP 16
15 Na řešení orientovaná práce s
dítětem
3 A2020/0028-SP 16
16 Využití mediačních technik při
řešení konfliktu v rodině
3 A2017/0558-SP 16
17 Koučovací přístup v praxi sociální
práce II.
3 A2017/0559-SP 16
18 Systemické vedení týmu v kontextu
sociální práce
3 A2017/0560-SP/VP 16
19 Cochemský model pro pomáhající
profese
3 A2017/0561-SP 8
20 Sociální práce s rodiči nad
Rodičovským plánem v kontextu
interdisciplinární spolupráce
3 A2021/0210-SP/VP 8
21 Vedení skupinových setkání 3 A2021/0209-SP/VP 8

Typ kurzu: 1=pro prac. v soc.službách, 2=profesní vzdělávání - základní kurz, 3=prof.vzdělávání - rozšířující kurz

www.osobniasistence.cz


Osobni asistence.cz
poskytovatelé péče * příspěvky na péči * ošetřování dekubitů * ošetřování dekubitů